of 59185 LinkedIn

Jaarverslag Logius: tekort financiering GDI weggewerkt

De overheid digitaliseert razendsnel, naar verwachting neemt het gebruik van de diensten van dienst digitale overheid Logius in 2016 fors toe. De financiering van de Generieke Digitale Infrastructuur vormt dit jaar grootste uitdaging, zo valt te lezen in het jaarverslag.

De overheid digitaliseert razendsnel, naar verwachting neemt het gebruik van de diensten van dienst digitale overheid Logius in 2016 fors toe. De financiering van de Generieke Digitale Infrastructuur vormt dit jaar grootste uitdaging, zo valt te lezen in het jaarverslag

Logius breidt diensten uit

Naar verwachting neemt het aantal ‘serviceverzoeken’ voor Logius dit jaar flink toe. Meer niet-digivaardige burgers gaan, vanwege het stapsgewijs vervangen van de blauwe envelop door de Berichtenbox, DigiD en DigiD Machtigingen gebruiken. Het aantal accounts van MijnOverheid is in 2015 ruimschoots verdubbeld. Logius breidt daarom haar capaciteit flink uit. Er komen extra medewerkers voor het servicecentrum. Ook wordt er overwogen om de webcaredienst uit te breiden met Facebook en Whatsapp. In het verslag valt ook te lezen dat Logius steeds efficiënter te werk gaat. Zo is het aantal authenticaties in de afgelopen tien jaar enorm gestegen, maar de beheerkosten zijn vrijwel gelijk gebleven. Het gevolg hiervan is dat een authenticatie nu ruim 97 procent goedkoper is in vergelijking met 10 jaar geleden.
 

Tekort financiering GDI weggewerkt

In totaal was Logius over 2015 zo’n 127 miljoen euro kwijt aan kosten voor beheer en exploitatie van haar producten. DigiD (20,7 miljoen), DigiD machtigingen (4,4 miljoen), Mijn Overheid inc. Berichtenbox (23,5 miljoen), Standaard Business Reporting (22,3 miljoen) en Stelselvoorzieningen (8,7 miljoen) waren daarbij de zwaarste lasten. In het jaarverslag komt Digicommissaris Bas Eenhoorn aan het woord, die ingaat op het eerdere financiële tekort voor de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI), waarbij Logius een sleutelrol vervult. Het tekort is ontstaan doordat de bouw van digitale diensten meer geld kost dan van te voren is begroot. Ook liggen de kosten voor beheer, onderhoud en doorontwikkeling hoger dan verwacht. 'In 2014 geleden hadden we nog een tekort van 80 tot 100 miljoen euro, maar dat gat hebben we gedicht. Alle departementen, overheden en uitvoeringsdiensten -denk bijvoorbeeld aan de Belastingdienst en gemeenten- hebben hun verantwoordelijkheid genomen om dat voor elkaar te krijgen.'
 

Financiering GDI blijft een uitdaging

De grootste uitdaging voor 2016 is volgens Eenhoorn echter nog steeds de financiering van de GDI . 'Het tekort van 2015 mag dan weg zijn, er is nog niet voor alle onderdelen van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) budget voor doorontwikkeling en innovatie. DigiD en MijnOverheid zijn daar voorbeelden van. We bekijken daarom nu met de verantwoordelijke partijen welke projecten prioriteit hebben en wat de kosten en baten zijn. Daarbij gaat het niet alleen om de bedrijfseconomische baten, maar ook om de maatschappelijke baten en hoe we binnen de overheid met de verdeling van kosten en baten omgaan. Een reuze-uitdaging.'

Lees het complete jaarverslag van Logius hier. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Relevante Parlementaire Dossiers