of 64204 LinkedIn

Info over privacyschendende gemeenten blijft uit

Staatssecretaris Martin van Rijn kon wederom geen antwoord geven op de vraag hoeveel gemeenten sinds de decentralisatie persoonsgegevens onrechtmatig hebben gehandeld met het vragen van persoonsgegevens van Jeugdzorg.

Staatssecretaris Martin van Rijn kon wederom geen antwoord geven op de vraag hoeveel gemeenten sinds de decentralisatie persoonsgegevens onrechtmatig hebben gehandeld met het vragen van persoonsgegevens van Jeugdzorg. Wel stelt hij vertrouwen te hebben in de naleving van privacyregels door gemeenten.

Eenmalige overdracht gegevens was rechtmatig
Van Rijn wijst in zijn beantwoording op vragen van GroenLinks op de regeling gegevensoverdracht, die voor de invoering van de Jeugdwet is uitgewerkt en stelt dat er bij deze eenmalige gegevensoverdracht niet meer persoonsgegevens zijn verstrekt dan wettelijk is toegestaan. Van onrechtmatig handelen is bij deze eenmalige overdracht volgens hem geen sprake. GroenLinks wilde echter weten of er door de gemeenten onrechtmatig persoonsgegevens zijn opgevraagd, maar dat heeft Van Rijn niet in beeld.  


Toezicht niet aan Ministerie

Ook weet hij niet of er gemeenten zijn die in strijd met de Jeugdwet hebben gehandeld met de geheimhoudingsverplichting van de Wet bescherming persoonsgegevens. ‘Het toezicht hierop is immers in eerste instantie lokaal geregeld en daarnaast is de Autoriteit Persoonsgegevens de toezichthouder inzake de naleving van de wettelijke bepalingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.'


Vertrouwen in gemeenten
Van Rijn acht ik gemeenteraden, ook die van kleine gemeenten, in staat om zorg te dragen voor toezicht op de naleving van privacyregels door het gemeentebestuur. Hij wijst daarbij op interbestuurlijk toezicht van het Rijk en specifiek toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen inzake de verwerking van persoonsgegevens door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geen extra maatregelen
Extra maatregelen voor het waarborgen van de privacy voor cliënten komen er niet. Van Rijn stelt in zijn antwoord dat er ondersteuning is voor gemeenten en zorgaanbieders, met het programma Informatievoorziening Sociaal Domein door VNG en zes brancheorganisaties. 'Ondersteuning van gemeenten en zorgaanbieders bij betere borging van de privacy van betrokkenen is daarin een belangrijk onderdeel.'

 

Uitzending De Monitor
De vragen van Voortman ontstonden na een uitzending van het televisieprogramma De Monitor, waaruit blijkt dat gemeenten niet altijd even zorgvuldig omspringen met de privacy van Jeugdzorg-cliënten. Zo meldde het programma dat gevoelige informatie werd verstuurd met reguliere post of onbeveiligde e-mail en werd er gesteld dat verschillende ambtenaren, zonder medische achtergrond, het medische dossier van kinderen kunnen inzien.
 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Maurits op
Er zijn ook nog tal van andere manieren al bedacht door de wijkteams om aan persoonlijke vertrouwens informatie te komen.Ze gaan gewoon iemands verleden natrekken en bereiken zo ook personen die in iemands leven moeten wegblijven en waar ook voor gekozen is uit veiligheid ( verkrachters,kindermishandelaars,ex-mannen die al een contactverbod hebben gehad bijv. ).Ze gaan zo met een foto rond in de omstreken of onthullen adresgegevens.het meest intieme willen ze weten en ze vertellen het gewoon door zodat er een gevoelige snaar geraakt wordt bij iemand dat is de bedoeling.Er zijn heel wat teamleden die zo samen aan de slag gaan zonder dat hier enig bewijs voor te vinden is door de overheid desnoods rijden ze iemand de hele dag achterna om te zien waar hij naar toe gaat dit doen ze ook bij kinderen.Privacy en vrijheid zijn er niet meer al enige tijd niet meer en burgers moeten verplicht en zonder permissie omgaan met wijkteams die al hun persoonsgegevens en de macht over ze hebben.
Kinderen schamen zich voor hun verleden waar ze niet om gevraagd hebben en willen het liefst dood.
Uw reactie en die van de gemeenten is echt te makkelijk.
Door Noah ter Wel op
Beste minister van Rijn het gaat hier niet om reguliere post of om onbeveiligde e-mail.Medische gegevens en gevoelige prive info wordt mondeling lachend en met alle plezierovergebracht in hele wijken door de sociale wijkteams.
Dit wordt uiteraard niet geregistreerd in de computer zodat het ook niet te traceren is.Dit vertellen ze u echt niet.Ze weten duidelijk niet wat ze persoonlijk aanrichten dus over vertrouwen hoeft u het niet te hebben.De hele regio weet alles daar wordt echt wel voor gezorgd !Zorgen om de mens ?Ach ....
Door Jurgen (ambtenaar) op
Dit lijkt me een heel goed plan !
Zo voelt en beseft alle personeel dat zich bemoeizuchtig hiermee bezig mag houden wat ze kinderen of volwassenen prive aandoen en kan er empathie ontstaan.
We zijn allemaal gelijk de ene is echt geen haar beter dan de andere al denken ze van wel en voelen ze zich superieur aan de ander.
Door Frits op
Het is de bedoeling van de participatie en de decentralisatie dat iedereen elkaar kent.
Onvrijwillig ligt daarom alle intieme informatie op straat.Dit wordt zeer ruim gezien.Maar waarom weten wij dan niets prive en beroepsmatig gezien van het wijk, jeugzorg,ggz.ggd,gemeente personeel en alle gemeente bewoners vrijwilligers,maatjes etc ? Als je van vernederen houdt begin dan bij jezelf.Al jullie achtergrond gegevens en prive gerelateerde zaken horen openbaar gemaakt te worden ook de genante.
Zo creeer je een eenheid in de samenleving.
Zet jezelf eerst te kijk en verbeter jezelf,wees eerlijk, niet achterbaks maar vertel iemand wat je van plan bent en wat voor roddels en leugens je hebt vertelt in de wijk zonder toestemming OVER ZIJN LEVEN en doe niet alsof je zelf perfect bent en overal een oplossing voor hebt zonder de ander te contacteren hierover het is per slot van rekening niet jouw leven.
Vraag ook aan kinderen of het goed is wat je doet omdat het prive is.Vertrouwen minister van Rijn ?
Het gaat er zeer onverantwoord aan toe.
Die levens zijn van anderen waar zomaar beslissingen over zijn genomen met alle gevolgen van dien.Kinderen vooral kinderen gaan hier zeer zwaar onder gebukt.Zij hebben ook rechten.
Ga op zijn minst een gesprek aan met een kind of volwassene aan iemand alleen bekijken hebben we niets
Door Peter Westerhof op
Het is al erg als je Jeugdzorg nodig hebt. Je bent pas écht slachtoffer als die zorg vervolgens onder de maat is.
'Vertrouwen hebben' is dan een rotsmoes, en een brevet van onvermogen.
Door Joris marsman op
Kinderen plegen suicide bij het uitlekken van te gevoelige sexuele informatie vooral jongens.
Het hoort daar gewoon niet te liggen.
De overheid is niet streng genoeg.
Ik vind de hele decentralisatie een flop een domme flop.
Door Alexander (oud-raadslid) op
Daar komt hij weer makkelijk bij weg. Het noemen van de Autoriteit Persoonsgegevens is in deze context niet terecht. Die gaat niet zelf op pad zonder voeding. Gaat de politiek reageren met verstand van zaken wat ik van ze verwacht, of stellen ze mij teleur ?
Door Mario op
Het is een dodelijk verontrustende onverantwoordelijke tijd.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Het lijkt mij nogal logisch dat je op dit soort 'glazen bol' vragen geen antwoord kan geven.
Door Opmerker op
Wie belast is met de uitvoering van de jeugdzorg en bijbehorende wet, is verantwoordelijk voor omspringen met informatie.....