of 64231 LinkedIn

Groningen doet onderzoek naar stemmen zonder stempas

Het college van B&W van de gemeente Groningen gaat onderzoeken of stemmen zonder stempas, maar met legitimatie en DigiD, haalbaar is. Zij gaat daarover in gesprek met de minister van Binnenlandse Zaken en met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Het college van B&W van de gemeente Groningen gaat onderzoeken of stemmen zonder stempas, maar met legitimatie en DigiD, haalbaar is. Zij gaat daarover in gesprek met de minister van Binnenlandse Zaken en met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Drempels

Vorig jaar november werden in Groningen herindelingsverkiezingen gehouden, noodzakelijk in verband met de fusie van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. De opkomst was relatief laag: 44 procent. Voor de lokale SP was dat lage percentage reden om actie te ondernemen. Zo wil de partij dat de gemeente Groningen bij verkiezingen extra stembureaus opent in wijken waar de opkomst het laagst is. Volgens Jimmy Dijk, fractievoorzitter van de SP in de stad Groningen, moet de drempel om te gaan stemmen, worden verlaagd. “In sommige wijken ligt de opkomst bij verkiezingen tussen de 20 tot 30 procent. Het ligt veel meer voor de hand om daar de drempel om wel te gaan stemmen, te verlagen. Bijvoorbeeld door juist daar meer stembureaus te open.”

 

Afschaffen stempas

Een ander punt om de drempel voor het stemmen te verlagen is, wat betreft de SP, het afschaffen van de stempas. 'Te vaak verliezen mensen de stempas. Dat is onhandig en onnodig', aldus fractievoorzitter Jimmy Dijk. 'Iedereen moet bij het stemmen al legitimatie tonen. Waarom is de stempas dan nog nodig? Neem die drempel ook gewoon weg, zodat mensen op een aantal locaties, ook op het laatste moment en zonder stempas, alsnog kunnen stemmen.'

 

Brede steun

Beide voorstellen van de SP konden eind vorige week op brede steun van de gemeenteraad rekenen en worden de komende maanden uitgewerkt door het college van BenW. De afronding van dat onderzoek zal niet gebeuren voor de komende Europese verkiezingen van mei van dit jaar.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Lezer (Bejaarde) op
In de inleiding staat identificatie en Digid. In de rest van het artikel komt de Digid niet meer voor. Onduidelijk wat men wil. Alleen met je ID kaart, paspoort of rijbewijs naar het stembureau? Of stemmen vanuit huis met je Digid? Ik zie de golven van protest al komen, kmdat veel ouderen hun Digid niet kennen/gebruiken.