of 59318 LinkedIn

'Creëer testcentrum voor overheid en bedrijven'

De overheid moet het bedrijfsleven meer betrekken bij het opzetten van goede nationale cyberveiligheid. Dat stelt Wim Kuijken, voorzitter van veiligheidscluster The Hague Security Delta (HSD). Hij hoopt op een testcentrum waar overheden met bedrijven samenwerken.

De overheid moet het bedrijfsleven meer betrekken bij het opzetten van goede nationale cyberveiligheid. Dat stelt Wim Kuijken, voorzitter van veiligheidscluster The Hague Security Delta (HSD), een netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstelling om kennis te ontwikkelen voor een cybersecurity in het Financieele Dagblad. Hij hoopt op een testcentrum waar overheden met bedrijven samenwerken.

Bedreiging cybersecurity reëel

President-commissaris van De Nederlandsche Bank Kuijken, sinds december voorzitter van het 220 officiële partners tellende HSD, noemt in de krant de bedreigingen voor cyberveiligheid in Nederland ‘reëel’. Hij verwijst daarbij naar incidenten in het buitenland waarbij ziekenhuizen en energiecentrales buiten werking werden gesteld door aanvallende hackers. De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) meldde in het jaarverslag dat Nederland wekelijks het doelwit is van cyberspionage. Volgens de dienst gebeurt dit vooral bij de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie, maar het internationale bedrijfsleven is vaak ook doelwit.


'Nieuwe expertise aanboren' 

Volgens Kuijken is er voor ministeries een andere manier van denken en handelen nodig. ‘De nationale politie moet echt nieuwe expertise aanboren om de digitale veiligheid te waarborgen. Laat ministeries zich meer openstellen, meedoen aan de wat lossere samenwerkingsverbanden, niet bang zijn informatie te delen of de regie over bepaalde activiteiten los te laten.’ Volgens Kuijken is er een internationaal probleem wat betreft wet- en regelgeving. ‘Bij cybercrime is het probleem: dader en slachtoffer zitten vaak niet in hetzelfde land, hetgeen de pakkans klein maakt. Het vraagt om de ontwikkeling van nieuwe opsporingsmethodes en van transnationale regels, ook in VN-verband.’


Opzetten nationaal cybertestbed 

Een belangrijk doel van Kuijken is het opzetten van een ‘cybertestbed’, een nationaal testcentrum waar overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen gezamenlijk werken aan digitale veiligheid. ‘Zo’n beschermde omgeving is een voorwaarde om apparatuur en diensten uit te proberen, maar ook om te kijken hoe veiligheid het efficiëntst kan worden georganiseerd.’ Digitale veiligheid wordt volgens Kuijken een vast onderdeel van het businessmodel. ‘Bij cybersecurity hoop ik op een paar topmannen die het onderwerp als urgent aanprijzen en waarschuwen dat de digitale wereld alleen in internationaal verband doelgericht kan worden verbeterd.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.