Advertentie
digitaal / Nieuws

Onderzoekers kritisch over blockchain-toepassingen

Tilburgse onderzoekers zijn kritisch over de efficiëntiewinst die te behalen is met blockchain-techniek. In opdracht van minister Sander Dekker van Rechtsbescherming namen de onderzoekers juridische aspecten van blockchain-toepassingen onder de loep.

02 september 2019
blockchain.jpg

Tilburgse onderzoekers zijn kritisch over de efficiëntiewinst die te behalen is met blockchain-techniek. In opdracht van minister Sander Dekker van Rechtsbescherming namen de onderzoekers juridische aspecten van blockchain-toepassingen onder de loep.

Geneesmiddel

Waar blockchain kansen biedt, moeten die aangegrepen worden, concluderen de onderzoekers in het rapport Blockchain en het recht. ‘Blockchain blijkt evenwel niet het geneesmiddel tegen alle kwalen te zijn.’ De onderzoekers zijn zeer kritisch over de efficiëntiewinst die te behalen is, terwijl dat vaak wel het belangrijkste argument is om aan blockchain-initiatieven te beginnen. De efficiëntie gaat vaak verloren doordat de authenticiteit van gegevens die de blockchain ingaan, niet gewaarborgd is. Daarvoor moet er controle plaatsvinden en communicatie daarover, bijvoorbeeld via traditionele intermediairs. Daardoor gaat de efficiëntie verloren.

Meerwaarde

Ze noemen het voorbeeld van afvalstoffenvervoer: ‘Transporten die nooit ingevoerd zijn in de blockchain kent de blockchain niet. Als ingevoerde gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid, kan de blockchain zelf dit niet constateren. Het is niet duidelijk wat de meerwaarde van een blockchain implementatie is ten opzichte van een traditioneel automatiseringsproces.’

Privacybescherming

Bovendien stellen de onderzoekers dat de onveranderlijkheid van de gegevens in een blockchain al snel strijdig is met de privacybescherming via de AVG, omdat gegevens niet of moeilijk gewist of gecorrigeerd kunnen worden. Daarvoor is eerst overeenstemming nodig tussen alle beheerders van de blockchain. Vanwege het gedistribueerde karakter is ook het lastig uit te maken wie de verwerkersverantwoordelijken zijn. ‘Het is belangrijk bij het overwegen van nieuwe blockchain projecten om eerst een goede probleemanalyse te maken en nauwkeurig te bezien of een blockchain voor de geïdentificeerde problemen een oplossing biedt’, stellen de onderzoekers in hun advies. Ze geven in het rapport een aantal suggesties om de juridische randvoorwaarden van een project in kaart te brengen.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op AG Connect.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Toine Goossens
Dit gaat dus niet over de effectiviteit van blockchain, maar over volledigheid en juistheid van de ingevoerde gegevens. Laat dat nou een probleem zijn dat we nu ook al hebben.

Blockchain biedt de garantie dat alles dat wel volledig en juist is ingevoerd betrouwbaar wordt afgewikkeld.Dat betekent dat daar nauwelijks meer handhaving op nodig is. Die handhaving kan zich vervolgens richten op de verraders, de partijen die onder de radar blijven, door de kluit te belazeren.

Om een hoge betrouwbaarheidsgraad te realiseren dient op het niet, niet volledig of niet juist invoeren van gegevens in de blockchain keten forse sancties te staan. Sancties die sterk oplopen bij herhaling van overtredingen, sancties die direct betaald dienen te worden bij herhaalde overtredingen, sancties die bij zeer herhaalde overtredingen geen bescherming op grond van het bestuursrecht meer krijgen.Persoonlijk aansprakelijkheid is dan, zie het ondernemingsrecht, het sluitstuk van de handhaving.Ja en dan komt die AVG weer aan de orde. Laten we eindelijk eens inzien dat privacy bescherming niet is bedoeld om notoire overtreders te beschermen. Wie betrouwbaar is, die maakt zich geen zorgen om privacy, maar wie de kluit wil belazeren wel. Dan tast privacy de grondslag van de democratische samenleving aan.
Advertentie