digitaal / Partnerbijdrage

Hackathon Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

Hackathon Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). We weten eigenlijk niet exact hoeveel brandweerlieden we in totaal hebben en waar ze inzetbaar zijn

23 december 2019
zzz.png

Maandag 25 november stond in het teken van het zo goed mogelijk uitwisselen van brandweer HR-gegevens tussen de veiligheidsregio’s en het toetsen van het IFV-datamodel. Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) organiseerde een middag waarop verschillende deelnemers van veiligheidsregio’s bijeenkwamen. Het probleem dat opgelost moest worden  We weten eigenlijk niet exact hoeveel brandweerlieden we in totaal hebben en waar ze inzetbaar zijn. Een brandweerman kan bijvoorbeeld in één regio beroeps zijn, en in een andere regio vrijwilliger. Tel je die dan als één  Of als twee  Dat is nog maar een voorbeeld van de uitdagingen van de kernregistratiepersoneel. Om overzicht te creëren tussen de veiligheidsregio’s is het van belang dat de registraties op elkaar aansluiten. M&I/Partners had de eer om de partijen bij elkaar te brengen en ze uit te dagen tot het komen van een gezamenlijk antwoord. De werkvorm was een ‘hackathon’.

De volgende veiligheidsregio’s hebben samen rondom de tafel gezeten: Rotterdam-Rijnmond, Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Drenthe, en Midden-West Brabant. 

Samen aan de slag

De deelnemers hebben van tevoren de instructie gekregen hun verzameling personeelsgegevens mee te nemen. Het werkwoord ‘hacken’ vond plaats in de vorm van onderlinge discussie om parallellen te trekken in de wijze waarop deze gegevens worden gehanteerd. Eenduidige definities, vergelijkbare bronnen en gemeenschappelijk informatie. Daar waren de deelnemers naar op zoek.    

  

Zoals je zou verwachten van deelnemers uit verschillende windstreken is de communicatie niet vanaf de start op elkaar afgestemd. Spraakverwarring ontstond deze middag niet vanwege dialect, maar wel door het verschillende gebruik van definities en begrippen. Door de lijnen te trekken van begrip naar begrip bleek er ondanks taalverschil veel samenhang te zitten in de uitvoering van het werk. In meerdere sessies werd inzichtelijk wat de wezenlijke verschillen tussen de veiligheidsregio’s zijn. Dit gaf aanleiding voor een mooie vervolgdiscussie waarin gekeken werd naar vervolgstappen.  

Goede voornemens 2020

Waarom zouden de veiligheidsregio’s eigenlijk dezelfde taal willen spreken  Uniformiteit van begrippen leidt tot kansen om meer inzicht te krijgen in landelijk en lokale stand van zaken. Zo kan er bijvoorbeeld tussen regio’s beter afgestemd worden als het gaat om de inzet van vrijwilligers in situaties van onderbezetting van de vaste krachten en kunnen personeel en materieel beter op elkaar afgestemd worden.   

  

Door de krachten te bundelen zijn niet alleen de individuele spelers, maar ook het collectief beter af. Dit omdat er over de grenzen van veiligheidsregio’s heen gedacht en gewerkt kan worden. Als blik op de toekomst kan door inzet van moderne tools beter voorspeld worden hoeveel en welk type personeel moet worden aangenomen om toekomstbestendig te zijn en te blijven. Met data op orde kunnen trends vroegtijdig herkend worden. Een voorbeeld van geavanceerde software werd tijdens de sessie gepresenteerd om de inspiratie te prikkelen. Reden genoeg om verder te hacken op weg naar gemeenschappelijke taal.  

Rutger Nugteren, Senior adviseur

rutger.nugteren@mxi.nl / 06 30 01 10 30

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.