Advertentie
carrière / Column

Welk dilemma wilt u hebben?

Veranderen brengt dilemma's met zich mee. Niet veranderen ook, maar dat zijn dilemma's waar u aan gewend was, stelt Jeroen Pepers in zijn column.

03 juli 2015

Overheidsorganisaties zijn bezig met een transformatie. Van op uitvoering gerichte beheersorganisaties worden ze pluriforme netwerkorganisaties met een diversiteit aan rollen. Soms regisseur, facilitator, verbinder, sponsor, maar ook nog in veel gevallen uitvoerder.

Deze pluriformiteit vertaalt zich in andere organisatievormen. Platter qua hiërarchie, veel teams-/cellenstructuur, lossere verbanden binnen en buiten de organisaties, een focus op rollen in plaats van functieomschrijvingen, een focus op klussen in plaats van functies enzovoort.
 

Deze transformatie doet het verandervermogen van de organisaties daarbij  kraken aan alle kanten. Topmanagement, middenmanagement, medewerkers en staf worden allen maximaal uitgedaagd. In deze transformatie merken mensen in organisaties nu dat het gras niet per se groener is aan de andere kant van het hek. De nieuwe, gewenste situatie blijkt ook dilemma's te bevatten. Ik geef u een aantal voorbeelden.

Het 'loslaten' van medewerkers en hen meer maatwerk te laten leveren in individuele gevallen, leidt tot een toename van juridische claims van burgers en bedrijven. Het platter maken van de organisaties leidt tot druk op de span of attention bij de middenmanagers in relatie tot de coachingsbehoefte bij medewerkers. Het organisch veranderen naar een losse teamstructuur gaat moeilijk samen met de eisen en verantwoording vanuit de P&C-cyclus. De samenwerking in de regio legt een druk op het democratisch gehalte van de besluitvorming.
 

De lijst met voorbeelden is eenvoudig uitbreiden. Wat te doen? Stoppen met veranderen? Beter ten halve gekeerd...  Nee, natuurlijk niet. U bent niet aan het veranderen om dilemma's te vermijden. Veranderingen roepen ook geen extra dilemma's, maar vooral nieuwe of andere dilemma’s op. Het aanbotsen tegen nieuwe of andere dilemma's is geen reden om niet te veranderen. Ik zou zeggen dat bij wat u ook doet - alles anders inrichten, alles bij het oude laten of een mix van beiden - er altijd weer dilemma’s zullen zijn. Het gaat er ook niet om dilemma’s 'op te lossen'. Dilemma's kun je niet oplossen, je kunt er alleen goed mee omgaan. Het feit dat u in uw oude situatie minder last had van dilemma's komt omdat u aan de oude dilemma's gewend was. U heeft daar gewoon al mee leren dealen. Dat gaat u ook lukken in de nieuwe situatie.
 

Het is dus niet de vraag of u in een situatie kan komen zonder dilemma's, de vraag is simpelweg: welk dilemma wilt u hebben? Keuze genoeg.
 

Jeroen Pepers  

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Renske Siezen / mede-eigenaar SteedsBeter - Lean voor gemeenten
Beste Jeroen, ik denk dat heel wat dilemma’s het hoofd geboden kunnen worden wanneer de focus niet gelegd wordt op de GROTE transformatie, maar op de KLEINE verbeteringen in de directe omgeving. Met direct zichtbare resultaten, hoe klein ook. Dit geeft ook ruimte om eens wat te uit te proberen. Werkt het dan niet dan kan er snel weer bijgestuurd worden om vervolgens te kijken of het dan wel beter gaat. Vele kleine verbeteringen, binnen de invloedsfeer van medewerkers zelf, maken uiteindelijk het pad naar de toekomst. Van belang is dat je in beweging blijft, maar stap voor stap is snel genoeg. Het beste voorbeeld? Kijk maar eens wat revoluties (snelle en totale verandering) doorgaans teweeg hebben gebracht en wat er dankzij de evolutie (= geleidelijke ontwikkeling) is bereikt. Hoeveel bewijs willen we nog? Renske Siezen, SteedsBeter – Lean voor Gemeenten, www.gemeentesteedsbeter.nl
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Renske Siezen / mede-eigenaar SteedsBeter - Lean voor gemeenten
Beste Jeroen, ik denk dat heel wat dilemma’s het hoofd geboden kunnen worden wanneer de focus niet gelegd wordt op de GROTE transformatie, maar op de KLEINE verbeteringen in de directe omgeving. Met direct zichtbare resultaten, hoe klein ook. Dit geeft ook ruimte om eens wat te uit te proberen. Werkt het dan niet dan kan er snel weer bijgestuurd worden om vervolgens te kijken of het dan wel beter gaat. Vele kleine verbeteringen, binnen de invloedsfeer van medewerkers zelf, maken uiteindelijk het pad naar de toekomst. Van belang is dat je in beweging blijft, maar stap voor stap is snel genoeg. Het beste voorbeeld? Kijk maar eens wat revoluties (snelle en totale verandering) doorgaans teweeg hebben gebracht en wat er dankzij de evolutie (= geleidelijke ontwikkeling) is bereikt. Hoeveel bewijs willen we nog? Renske Siezen, SteedsBeter – Lean voor Gemeenten, www.gemeentesteedsbeter.nl
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Renske Siezen / mede-eigenaar SteedsBeter - Lean voor gemeenten
Beste Jeroen, ik denk dat heel wat dilemma’s het hoofd geboden kunnen worden wanneer de focus niet gelegd wordt op de GROTE transformatie, maar op de KLEINE verbeteringen in de directe omgeving. Met direct zichtbare resultaten, hoe klein ook. Dit geeft ook ruimte om eens wat te uit te proberen. Werkt het dan niet dan kan er snel weer bijgestuurd worden om vervolgens te kijken of het dan wel beter gaat. Vele kleine verbeteringen, binnen de invloedsfeer van medewerkers zelf, maken uiteindelijk het pad naar de toekomst. Van belang is dat je in beweging blijft, maar stap voor stap is snel genoeg. Het beste voorbeeld? Kijk maar eens wat revoluties (snelle en totale verandering) doorgaans teweeg hebben gebracht en wat er dankzij de evolutie (= geleidelijke ontwikkeling) is bereikt. Hoeveel bewijs willen we nog? Renske Siezen, SteedsBeter – Lean voor Gemeenten, www.gemeentesteedsbeter.nl
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Renske Siezen / mede-eigenaar SteedsBeter - Lean voor gemeenten
Beste Jeroen, ik denk dat heel wat dilemma’s het hoofd geboden kunnen worden wanneer de focus niet gelegd wordt op de GROTE transformatie, maar op de KLEINE verbeteringen in de directe omgeving. Met direct zichtbare resultaten, hoe klein ook. Dit geeft ook ruimte om eens wat te uit te proberen. Werkt het dan niet dan kan er snel weer bijgestuurd worden om vervolgens te kijken of het dan wel beter gaat. Vele kleine verbeteringen, binnen de invloedsfeer van medewerkers zelf, maken uiteindelijk het pad naar de toekomst. Van belang is dat je in beweging blijft, maar stap voor stap is snel genoeg. Het beste voorbeeld? Kijk maar eens wat revoluties (snelle en totale verandering) doorgaans teweeg hebben gebracht en wat er dankzij de evolutie (= geleidelijke ontwikkeling) is bereikt. Hoeveel bewijs willen we nog? Renske Siezen, SteedsBeter – Lean voor Gemeenten, www.gemeentesteedsbeter.nl
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Renske Siezen / mede-eigenaar SteedsBeter - Lean voor gemeenten
Beste Jeroen, ik denk dat heel wat dilemma’s het hoofd geboden kunnen worden wanneer de focus niet gelegd wordt op de GROTE transformatie, maar op de KLEINE verbeteringen in de directe omgeving. Met direct zichtbare resultaten, hoe klein ook. Dit geeft ook ruimte om eens wat te uit te proberen. Werkt het dan niet dan kan er snel weer bijgestuurd worden om vervolgens te kijken of het dan wel beter gaat. Vele kleine verbeteringen, binnen de invloedsfeer van medewerkers zelf, maken uiteindelijk het pad naar de toekomst. Van belang is dat je in beweging blijft, maar stap voor stap is snel genoeg. Het beste voorbeeld? Kijk maar eens wat revoluties (snelle en totale verandering) doorgaans teweeg hebben gebracht en wat er dankzij de evolutie (= geleidelijke ontwikkeling) is bereikt. Hoeveel bewijs willen we nog? Renske Siezen, SteedsBeter – Lean voor Gemeenten, www.gemeentesteedsbeter.nl
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie