Advertentie
carrière / Nieuws

Duitse werklozen restaureren naamplaatjes Westerbork

Duitse en Nederlandse werklozen gaan samen het kamp Westerbork restaureren.Zij aan zij vervangen ze 102.000 naamplaatjes van slachtoffers.

12 juni 2012

Langdurig werklozen uit de Duitse grensregio Leer gaan in Kamp Westerbork 102.000 herdenkingsstenen restaureren. Zij doen dit zij aan zij met werklozen uit de gemeente Oldambt.

Historisch bewustzijn
De samenwerking tussen de Duitse en Nederlandse overheden is mede bedoeld om het historisch bewustzijn rond Westerbork levend te houden en zelfs te vergroten. ‘In Duitsland zijn ze daar momenteel erg mee bezig. Wij waarderen dat zeer en doen dan ook graag mee in dit project’, aldus een woordvoerder van de gemeente Oldambt. Onderdeel zijn ook educatieve bijeenkomsten voor met name Duitse scholieren die het kamp bezoeken.

102.000 gedenkstenen
De werklozen zullen vooral werken aan de restauratie van 102.0000 gedenkstenen met namen van de mensen die via Westerbork naar de kampen in het Oosten werden getransporteerd. De stenen worden schoongemaakt en voorzien van een nieuw naamplaatje.

Zachte drang
Het gaat om relatief eenvoudig werk, uitgevoerd met behoud van uitkering. Er zal zachte drang worden uitgeoefend op langdurig werklozen om deel te nemen. ‘Het is niet geheel vrijblijvend, we benaderen mensen en denken voor een periode van 30 maanden continue 5 werkplaatsen te kunnen invullen’, aldus de woordvoerder.

4 ton
Het project kost in totaal rond de 4 ton, waarvan het grensoverschrijdende samenwerkingsverband Eems Dollard Regio de helft voor zijn rekening zal nemen. Tenminste als het ambtelijke advies hierover deze week wordt overgenomen, maar dat ligt in de verwachting. Oldambt betaalt 67.000 euro, evenals de Duitse regio Leer.

Positief
De gemeente heeft geen negatieve reacties ontvangen op het idee dat Duitse werklozen Westerbork gaan restaureren. ‘Integendeel, tot nu toe is iedereen positief’.

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

J.G.A.M. Mulder / ambtenaar
Ik juich dit van harte toe.Maar mogen nu ook Duitsers bij de plechtigheden rond 4 en 5 mei aanwezig zijn?

Het commite 4 en 5 mei, dat recent nog voor veel ophef zorgde omdat in een grensgemeente de graven van enkele Duitse soldaten bij de herdenking werden betrokken, moet nu toch ook wel bezwaren hebben? Mogen Duitsers nu wel de naamplaatsjes opknappen?
Frits Speelman / burger
In Westerbork zaten ze al onder dwang, nu gaan ze met zachte dwang deze klussen klaren. Niets geleerd kennelijk!
O. ten Hove
Beste Johannes,Ooit van een ereschuld gehoord? En de herdenking 4 en 5 mei behoor je in eerste instantie de slachtoffers van de Duitse besetiing te herdenken. Dan ga je niet de daders herdenken. Dit kun je pas gaan doen wanneer de laatste overlevende van de oorlog overleden is. Dan pas kun je gaan denken aan een andere inkleding van de herdenking. Herinner je nog die dwaze allcohtoon die een paar jaar geleden in Amsterdam als een klein kind de herdenking verstoorde omdat hij het Palestijns leed belangrijk vond?Herdenk wat samenhangt megt wat met 4 en 5 mei samenhangt, en dat zijn niet de Duiste soldaten...
Betty / werkcoach
Dit voelt niet goed. Een wrang gevoel ten aanzien van de slachtoffers en nabestaanden dat nu net duitse werklozen de naamplaatjes gaan schoonpoetsen.
A. van Maren / arbeidsbemiddelaar
Het plan Westerbork is niet het meest geschikt.

om als voorbeeld te gebruiken.

Voor andere werkzaamheden is "lichte dwang"

uitstekend!
A.D.R
Als het nu Duitse vrijwilligsters waren dan had het en mooie betekenis. Nu rest slechts de ironie

van onder 'lichte"dwang onderdrukking herdenken.
Advertentie