Advertentie
carrière / Nieuws

Vitaliteitspact Den Haag laat koppeling oud-jong los

De gemeente Den Haag vormt het generatiepact om tot een nieuw groot vitaliteitspact. Het generatiepact was erop gericht om oudere werknemers (60+) gezonder te laten doorwerken en om meer jongeren (27-) een vaste baan te geven.

26 maart 2018
jong-oud-generatiepact.1.jpg

De gemeente Den Haag vormt het generatiepact om tot een nieuw groot vitaliteitspact. Het generatiepact was erop gericht om oudere werknemers (60+) gezonder te laten doorwerken en om meer jongeren (27-) een vaste baan te geven. Het nieuwe pact biedt net als het generatiepact 60-plussers de mogelijkheid om 60 procent te werken, met doorbetaling van 80 procent salaris en voortzetting van 100 procent pensioenopbouw.

Jongeren 

De koppeling met jongeren wordt noodgedwongen losgelaten, maar in het vitaliteitspact is volgens wethouder Rabin Baldewsingh ‘voldoende ruimte’ om tegemoet te blijven komen aan jonge sollicitanten. Omdat de arbeidsmarkt is aangetrokken, mogen gemeenten in het kader van het generatiepact geen specifiek leeftijdsbeleid meer voeren. Den Haag startte twee jaar geleden als eerste grote gemeente met zo’n generatiepact. Het pact loopt eind dit jaar af. Momenteel maken zo’n 650 ambtenaren er gebruik van. Het nieuwe vitaliteitspact loopt 4 jaar en begint zo mogelijk vanaf 1 augustus 2018. Op die datum komt het nieuwe pact ook in de plaats van het huidige generatiepact. De FNV-leden hebben er afgelopen vrijdag hun fiat aan gegeven.

Opties

‘Het generatiepact was op jongeren gericht, het vitaliteitspact is op iedereen gericht’, aldus een trotse wethouder Baldewsingh (PvdA, Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport), die dit vergaande pact in het staartje van zijn wethouderschap door het Haagse college heeft geloodst. Het vitaliteitspact dat de gemeente Den Haag vandaag presenteert, wordt uitgebreid met meer opties voor werknemers. Gemeenteambtenaren met een lager salaris kunnen nu gemakkelijker deelnemen. ‘Het vitaliteitspact is hierdoor eigenlijk een solidariteitspact’, zegt wethouder Baldewsingh. ‘We breiden het vitaliteitspact voor 60+ namelijk uit met de optie 80/90/100: 80 procent werken, 90 procent salaris en 100 procent pensioenopbouw. Deelnemers houden hierdoor meer over als ze minder gaan werken dan bij de huidige regeling.’

Verlof

Wethouder Baldewsingh verbindt wel voorwaarden aan het nieuwe pact. Medewerkers die deelnemen aan het vitaliteitspact leveren hun volledige aanspraak op leeftijdsverlof in. Ook krijgen medewerkers die géén gebruik maken van de 60/80/100 of 80/90/100-regeling, er geen leeftijdsuren meer bij. De gemeente Den Haag kent dergelijk verlof voor jongeren van 18, 19 en 20 jaar, en voor medewerkers vanaf 45 jaar, oplopend per vijf jaar. Dit is volgens wethouder Baldewsingh een maatregel van ‘de oude stempel’. Bestaande aanspraken op leeftijdsverlof blijven ongemoeid. ‘Hiermee is de facto sprake van uitfasering van leeftijdsverlof over een langdurige periode’, aldus wethouder Rabin Baldewsingh.

Zwaar werk

De opbrengt van het inleveren van de leeftijdsdagen in Den Haag gaat naar een nieuw vitaliteitsfonds. Wethouder Baldewsingh: ‘Dit fonds, en dat is uniek, is bedoeld om voorzieningen te financieren voor met name gemeentemedewerkers van 60 jaar en ouder tot schaal 8 die zwaar werk doen. Ook mensen met zwaar werk moeten langer doorwerken, maar dat is heel moeilijk. Je moet een pot hebben voor mensen die niet meer kunnen. Het fonds is ook bedoeld voor andere situaties waarin medewerkers, ongeacht leeftijd en schaal, te maken kunnen hebben met verminderde inzetbaarheid.’ Uit het fonds wordt bijvoorbeeld verlof gefinancierd, aanpassing van werktijden, werk en productienorm, allemaal met behoud van salaris. Deze vitaliteitsvoorziening wordt per situatie toegekend én duurt maximaal een jaar.

Verschrikking

Het ministerie van SZW moet overigens nog reageren op het protest dat vanuit de VNG is verstuurd over de beëindiging van het generatiepact, maar daar wilde de Haagse wethouder Baldewsingh niet op wachten. ‘Dan kun je wachten tot je een ons weegt. Het is echt een verschrikking. Maar stel dat het generatiepact tóch mag blijven bestaan, dan keren wij niet meer terug naar het generatiepact. Het vitaliteitspact is veel beter en biedt ons de kans om voor brede instroom te zorgen. Hiermee kunnen we braindrain voorkomen én nieuw bloed aftappen.'

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans de Graaf / fractievz. VVD Langedijk
Bi Tata Steel is bij de CAO onderhandelingen in 2017 een Generatiepact afgesproken, afhankelijk van de functiegroep kom je op 70 tot 90% van het salaris met 00% pensienopbouw, Aan deze regeling kun je 5 jaar meedoen dus vijf jaar voor het pensioen af te sluiten.

T.plekker / Onderhouds medewerker
Mensen die tot hun 60 een zwaar beroep hebben gehad vallen steeds meer uit is de politiek niet bij machte dit op een nette manier op te lossen een schande !!!!
Pierre / ambtenaar
Regel het generatiepact landelijk, zodat alle ambtenaren hier eventueel gebruik van kunnen maken. Nu is het lokaal bepaald met als resultaat een feitelijke rechtsongelijkheid.
Michiel Linssen / adviseur / onderzoeker
Veel werknemers die geen ambtenaar zijn zouden ook wel graag van een dergelijke regeling gebruik willen maken. Maar: veel te duur voor het bedrijfsleven. Van gemeenschapsgeld kan dat kennelijk allemaal zomaar wel.
Zal best / Toezicht
Lang niet alle gemeentes doen hieraan mee. Kost te veel en moeilijk voor de diverse functies het aantal fte!s weer op te vullen. 10% hier, 10% daar. Moeilijk.

Zou trouwens best wel willen hoor!
D. v. Beelen / Tech. ambtenaar
Natuurlijk moeten er goede regelingen (terug)komen voor oudere werknemers! Het is toch van de zotte dat je maar moet blijven werken tot je erbij neer valt. Te duur, ja, alles is altijd te duur in Nederland, nou je zorgt maar dat er genoeg geld voor is, dan wordt het maar ergens anders vandaan gehaald, of minder afgedragen aan de E.U. Iedereen wordt ouder, nu ze vallen als bosjes weg om mij heen, zo rond de 60! Nederland is wat mij betreft een armoedig land geworden, en zeker als je niet meer op een redelijke manier met pensioen kan, en dan bedoel ik niet op je 70- e.
Ruud Bos / medewerker provincie
Het generatiepact is kostenneutraal, omdat deelnemers ook een flink deel van hun salaris moeten inleveren.

Dat zie ik ze in het bedrijfsleven nog niet doen, daar gaat het toch vooral over de grootte van de leaseauto.

Het had inderdaad in de CAO landelijk geregeld moeten worden, maar bepaalde werkgevers (o.a.van de provincie Zuid-Holland) wilden dat uitdrukkelijk niet.
Advertentie