Advertentie
carrière / Nieuws

Verhoorwens Empatec-directeur De Wit niet gehonoreerd

Vanwege coronaklachten was de intussen opgestapte directeur van sociaal werkbedrijf Empatec Harry de Wit niet in staat om gehoord of geïnterviewd te worden voor de raadsenquête naar Empatec en de relatie met de gemeente Súdwest-Fryslân. Vorige week wilde hij echter alsnog gehoord worden. Daar gaat de enquêtecommissie echter niet in mee.

21 januari 2022
Stadhuis-Sneek.jpg

Vanwege coronaklachten was de intussen opgestapte directeur van sociaal werkbedrijf Empatec Harry de Wit niet in staat om gehoord of geïnterviewd te worden voor de raadsenquête naar Empatec en de relatie met de gemeente Súdwest-Fryslân. Vorige week wilde hij echter alsnog gehoord worden. Daar gaat de enquêtecommissie echter niet in mee.

Beschuldigingen

Het lijkt erop dat de plotse motivatie van De Wit om toch bij te dragen aan de waarheidsvinding van de commissie is ingegeven door de perikelen rond de beschuldigingen van oud-wethouder Stella van Gent aan het adres van een ambtenaar van de gemeente Súdwest-Fryslân. Tijdens de verhoren uitte zij drie beschuldigingen richting de ambtenaar die alle drie niet kloppen, bleek vorige week tijdens een raadscommissie waarin raadsleden vragen konden stellen aan de enquêtecommissie. Van Gent bleef dit ontkennen en zei ‘personen’ te hebben die dat kunnen bevestigen. De Wit zou daar één van kunnen zijn.

Eigen visie

De enquêtecommissie heeft de brief van De Wit besproken en concludeert dat er geen ruimte meer is voor een nieuwe inbreng. ‘Wij hebben ons definitieve rapport op 22 december jl. opgeleverd en het proces is nu in handen van de gemeenteraad.’ De commissie is ook niet onder de indruk van het nieuwe licht dat De Wit op de zaken zou werpen. ‘De brief bevat geen spectaculaire nieuwe feiten’, zegt commissievoorzitter Pieter de Vries desgevraagd. ‘Het is vooral zijn visie op het geheel.’

Ruime mogelijkheid gehad

De Vries wijst erop dat De Wit ruim de gelegenheid heeft gehad om zijn inbreng te leveren. ‘De uitkomst bevalt hem kennelijk niet en nu vraagt hij alsnog om een mogelijkheid om te reageren.’ De Wit heeft niet alleen de mogelijkheid openbaar verhoord te worden voorbij laten gaan, maar ook de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op de vragen van de commissie. Woensdagavond was voor hem de laatste kans in te spreken bij een raadscommissie voor het rapport in de raadsvergadering van 3 februari wordt besproken. Ook tijdens die commissievergadering gaf De Wit geen acte de présence.

Controlerend orgaan

Tijdens die commissievergadering sprak wel Ray Geerling, de huidige ad interim-directeur van Empatec. Daarin benadrukte die vooral hoe goed het bedrijf draait en dat er goede winstcijfers zijn. ‘Hij snapt niet dat er gesleuteld moet worden aan de aansturing’, beschouwt De Vries zijn bijdrage. ‘Volgens hem zou het moeten gaan om de mensen en zou dat meer belicht moeten worden door de enquêtecommissie. Maar aan de mensen komen wij juist niet. Natuurlijk gaan wij voor die mensen zorgen, maar de manier waarop is wel van groot belang. En ja, het gaat in de raad over geld en cijfers, want de raad wil als controlerend orgaan dat dit geld goed wordt besteed.’

Aanbevelingen overgenomen

Het college van Súdwest-Fryslân heeft inmiddels laten weten de aanbevelingen van de commissie over te nemen en de gemeenteraad voorgesteld deze uit te voeren. De gemeenteraad, Empatec en de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Fryslân-West (GR F-W) zijn in de afgelopen zes jaar zover uit elkaar gegroeid dat vertrouwen en controle niet meer vanzelfsprekend zijn en dat heeft zijn invloed op de keuze van het ‘construct’. Voor een nieuwe bestuursstructuur zijn verschillende opties.

Drie opties

Eén optie is opheffen van Empatec en alle activiteiten onderbrengen bij de gemeenschappelijke regeling. De tweede variant is het opheffen van zowel Empatec als de gemeenschappelijke regeling en zelf de taken uitvoeren. De derde mogelijkheid is het opheffen van de gemeenschappelijke regeling en Empatec als overheids-NV in stand laten met de deelnemende gemeenten als aandeelhouders.

Aandeelhouder

De commissie beveelt aan de drie vormen op korte termijn te verkennen en er een richtinggevend besluit over te nemen in afstemming met de andere deelnemende gemeenten. Als uitgangspunt zou onderzocht moeten worden dat de GR uit de keten Empatec, GR F-W, college en raden gehaald moet worden. ‘De uittredende gemeenten worden daarmee direct aandeelhouder van Empatec. Dat maakt een betere, directe samenwerking met en sturing op Empatec mogelijk.’

Belang doelgroep voorop

In zijn reactie stelt het college dat het verschillende varianten zal verkennen. ‘Het leidende uitgangspunt is dat ze bijdragen aan het realiseren van waarden zoals verwoord in onze visie op de Participatiewet, namelijk het belang van de doelgroep voorop en met de nodige ondersteuning waar mogelijk toewerken naar zelfstandigheid en regulier werk.’ De verkenning en het gesprek erover met de colleges van de andere drie gemeenten en met de raad zal het komende halfjaar plaatsvinden.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie