Advertentie
carrière / Nieuws

16 medewerkers gemeenten verdienen te veel

Bij 100.000-plus gemeenten werken zestien medewerkers die meer dan 178.000 euro verdienen; de wettelijke maximale norm voor topinkomens. Dit blijkt uit een verkenning dat in opdracht van minister Plasterk (BZK) is uitgevoerd, naar waar in (semi)publieke sector mensen werken die geen topfunctionaris zijn en meer dan de WNT-norm (Wet normering topinkomens) van 178.000 euro verdienen.

10 juli 2015

Bij 100.000-plus gemeenten werken zestien medewerkers die meer dan 178.000 euro verdienen; de wettelijke maximale norm voor topinkomens. Bij provincies en waterschappen zijn geen overschrijdingen geconstateerd. Acht medewerkers bij het rijk hebben een inkomen boven de zogeheten Balkenende-norm.

Overschrijdingen

De overschrijdingen zijn bij twee gemeenten gevonden. Bij één gemeente zijn twaalf functionarissen die boven de norm zitten; variërend van enkele honderden tot duizenden euro’s op jaarbasis met één uitschieter. Bij een andere gemeente zitten vier managers op de norm. Verder zijn er geen overschrijdingen bekend. Bij het rijk werd daarnaast de norm 148 keer incidenteel overschreden. Bij de zbo’s (zelfstandige bestuursorganen, zoals de SVB en het UWV) is het aantal niet-topfunctionarissen dat meer verdient dan de norm zeer gering. ‘Mogelijk dat zich daar in totaal enkele overschrijdingen voordoen’, meldt de verkenning die op verzoek van minister Plasterk (BZK) is uitgevoerd. Na de vorming van de Nationale Politie verdienen vijf voormalige korpschefs meer dan de wettelijke norm.


Verkenning

De minister heeft de verkenning donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Plasterk heeft laten onderzoeken waar in de (semi)publieke sector mensen werken die geen topfunctionaris zijn en meer dan de WNT-norm (Wet normering topinkomens) van 178.000 euro verdienen. Namen en rugnummers worden in de rapportage niet genoemd. Desgevraagd wil de woordvoerder van de minister geen namen van gemeenten noemen waar de wet wordt overschreden. 


Bijzondere onkostenvergoeding

Bij ongeveer de helft van de incidentele overschrijdingen bij het rijk is sprake van bijzondere onkostenvergoeding, vermoedelijk een ontslaguitkering, zo blijkt uit de verkenning. Bij de andere helft wordt de overschrijding veroorzaakt door de afkoop van vakantiedagen. ‘Het is mogelijk dat zich in deze groep van 148 ook niet-topfunctionarissen bevinden die door een toelage op hun inkomen, bijvoorbeeld door een combinatie van een 40-urige werkweek en afkoop van vakantiedagen, de norm overschrijden. Dit zal nader onderzocht moeten worden’, stellen de onderzoekers.


Geen totaalbeeld

De verkenning van Plasterk biedt weliswaar enig inzicht, maar geen totaalbeeld. Gemeentekoepel VNG heeft de 100.000-plus gemeenten gevraagd een opgave te doen van het aantal niet-topfunctionarissen dat de norm overschrijdt. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft de provincies gevraagd een opgave te doen. Voor inzicht bij de waterschappen is de Unie van Waterschappen benaderd. Om een beeld te krijgen bij het rijk zijn inkomensgegevens van 123.000 ambtenaren bij ministeries, het ministerie van defensie onder de loep genomen. SVB en UWV zijn gevraagd gegevens aan te leveren.


Uitbreiding werking wet

Topfunctionarissen vallen sinds 2013 onder de WNT-1. De norm is sinds dit jaar verlaagd van 130 naar 100 procent van het ministersalaris (178.000 euro); de WNT-2. Het kabinet wil het inkomen van alle functionarissen – dus niet alleen topfunctionarissen –  die in de publieke en semipublieke sector werken normeren, en daarmee de werking van de wet uitbreiden. In voorbereiding op een mogelijke WNT-3 is de verkenning uitgevoerd. Naast de overheid zijn daarvoor ook de topsalarissen van andere sectoren in kaart gebracht, zoals onderwijs, cultuur, wetenschap en de publieke omroep. DNB telt 59 niet-topfunctionarissen die meer verdienen dan de norm. Bij de bij de publieke omroep overschrijden circa 40 functionarissen en in de wetenschap bijna 100 functionarissen de norm. 

Reacties: 20

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

v.willems / gemeenteambtenaar
De wet op topinkomens wordt massaal ontweken door op sleutelposities echte 'kwaliteit' binnen te halen. Externe adviseurs en interimmanagers met dagtarieven 1000 tot wel 1800 euro die niet even langs komen. Spreken vooral de taal van de opdrachtgever, doen een paar jaar mee maar voegen structureel vaak bar weinig toe. Houden bestuurders en ambtelijk verantwoordelijke uit de wind voor heel veel geld! En dat wordt natuurlijk vanuit de 'top' ontkent. Het is allemaal noodzakelijk!! ja, ja, toppers onder elkaar ! Het zijn er maar 16 ... laat me niet lachen, bar en boos!!

Het zijn nog steeds de plichtgetrouwen ambtenaren die tegen normale salarissen de overheid desondanks inhoud geven. Niet de graaiers aan de boven kant....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Willem / AS
Die kop zette me even op het verkeerde been. Teveel?!, terwijler amper een behoorlijke cao is....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans van Wegen / BPA / Fractievoorzitter Burger Partij Amersfoort (BPA)
de TOP krijgt te veel? nog lastiger is als je functie Hoofd Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving is en je verstrekt alleen maar Vergunningen. Met andere woorden je doet niets aan fysiek Toezicht en Handhaving gebeurt helemaal nooit. dan kom je uit op Amersfoort
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Fred Masselink
Wilt u alstublieft voortaan niet meer zo'n suggestieve kop boven een artikel plaatsen? Het blijkt te gaan om wel zestien (16!) medewerkers! Er zijn al hele volksstammen die ambtenaren geldverslindende nietsnutten vinden, dan helpt zo'n kop ook niet erg voor de beeldvorming. Als gemeenteambtenaar, niet behorend tot het selectieve gezelschap van grootverdieners, voel ik me toch al niet erg gewaardeerd na het voortdurend veel te laat afsluiten van de cao en het daarbij uiteindelijk worden afgescheept met een fooi. Laat dit soort tendentieuze berichtgeving maar over aan bepaalde dagbladen die hier zeer bedreven in zijn en help liever een cultuur te creeren waarbij mensen die bij de overheid werken weer trots zijn op hun ambtenaarschap!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ronald
Beste Fred, je was me net voor. Helemaal met je eens!!!

Dit verwacht je toch niet van een vakblad.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Karel
Inderdaad, een heel foute kop.

In tweeërlei opzicht:

1. Het gaat niet om alle gemeenteambtenaren, maar alleen om een aantal topfunctionarissen.

2. Bij gemeenten wordt de WNT "slechts" 16 keer overschreden, bij het rijk 148 keer.

Teveel is teveel, prima dat daarover wordt gepubliceerd. Maar dan wel graag een goede kop erboven, bijvoorbeeld: nauwelijks overschrijding WNT norm bij gemeenten
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ed van Ooijen / stafmedewerker en vakbondsconsulent
Gemeenteambtenaren verdienen gemiddeld zeker niet te veel, hebben sinds de vorige crisis (80-er jaren) tientallen procenten aan koopkracht ingeleverd. Voor die zestien topambtenaren die kennelijk boven de Balkenellende-norm zitten kan hetzelfde gelden als wat de top in het bedrijfsleven zichzelf zo graag toedicht, te weten dat het een marktconform salaris is. Een prima ontwikkeling nu de ambtelijke rechtspositie zo'n beetje tot de grond toe is afgebroken en steeds meer een privaatrechtelijke status heeft gekregen. En gelukkig hebben we deze week de nieuwste move om ambtenaren een neoliberale loer (Blok) te draaien kunnen tackelen, te weten om hen na jaren eindelijk weer eens een loonsverhoging van 3,6 % te geven, maar dan wel ten laste van hun pensioen (= uitgesteld loon) in plaats van ten laste van de belastingbetaler (= de koninklijke weg). De bekende (klap)sigaar uit eigen doos dus. Ook een goed WERKENDE overheid heeft zo z'n prijskaartje, dus dient men daar ook voldoende dekkingsmiddelen voor vrij te maken. In de desbetreffende overheidsbegroting wel te verstaan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
waterval / beleidsmedewerker
Volkomen eens met Fred. Wat een rotkop!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Raymond
Terecht dat er verwezen wordt, dat de kop een heel verkeerde indruk geeft. Leuk als je als ambtenaar hier op aangesproken wordt, terwijl je een middelloon hebt. 16 medewerkers die boven de norm zitten en dan de hele doelgroep benomen in de kop. Helemaal met Fred eens.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Arnold / gemeentemabtenaar
medewerkers verdienen teveel maar krijgen te weinig.

Topfunctionarissen krijgen te veel maar verdienen weinig
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
JaapvV / adviseur
wat een suggestief artikel zeg! En laat die paar mensen lekker zitten..ben benieuwd hoeveel geld dit weetje trouwens kost!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan_B / mva
Graag een artikel plaatsen met als kop:

JOURNALISTIEK BINNENLANDS BESTUUR ZWAAR ONVOLDOENDE
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Eric de Kluis
Beste lezers, we hebben de kop aangepast. De indruk ontstond inderdaad dat het om alle medewerkers of een grote groep medewerkers bij gemeenten zou gaan, terwijl het om een 16-tal gaat.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan Beekman / projectleider
Beste hoofdredacteur, stuur dan ook een correctiemail met aangepaste titel om deze blunder een beetje goed te maken!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kaas !
Valt dus best mee, bij de publieke omroep zitten er 40 boven de norm, maar dat zijn vast en zeker bijzondere PvdA talenten en daar genieten we elke dag van..
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerrit
Ach de toon is alweer gezet. De landelijke kranten wijzigen de kop morgen echt niet in iets anders. Bedankt voor de volstrekt onjuiste beeldvorming namens alle overige - ver onder elke norm - bivakkerende 157.984 gemeenteambtenaren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Onmiddellijk een einde maken aan deze uit de hand gelopen salarissen van ambtenaren in publieke dienst of semi-publieke dienst. Het is volstrekt belachelijk te denken dat zij dezelfde of meer verantwoordelijkheid hebben dan een minister.

Eveneens hoogste tijd om dergelijke salarissen, bonussen, aandelenpakketten etc. in de private sector (bedrijfsleven) aan te pakken. Het moet nu toch wel eens duidelijk zijn dat sectoren zelf niet in staat zijn om via sectorregelingen een en ander in goede banen te leiden. Derhalve gewoon wettelijk regelen!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
doeterniettoe / -
@Edmond van Ooijen:

Helaas, er is wel een akkoord tussen kabinet en bonden, waar gerommel met het ABP onderdeel van uitmaakt. De ambtenaren zullen het dus vooral zelf betalen.OT:

Eens met de rest. Het aantal van 16 op een totaal van meer dan honderdduizend, bij iets van 350 gemeentes is volgens de letter te veel. Maar lang niet zo veel als bij het Rijk of ZBO's.

En dit bericht zegt niets over waarom ze zoveel krijgen.Maar de toon past geheel in het melodietje dat al veel langer wordt gespeeld: werknemers, ambtenaren, zijn een last en daar moet je van af.

Dom, kortzichtig en fout.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ed van Ooijen / stafmedewerker en vakbondsconsulent
@ doeterniettoeDe onderhandelaars van mijn bond (FNV, te weten Ruud Kuin en Gijs van Dijk, zijn weggelopen uit het overleg. FNV staat dus buiten deze nieuwe pensioenroof.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat het ABP bij deze deal is betrokken? Bepaalt het Rijk soms ook al het ABP beleid? Hoogste tijd dat gepensioneerden in actie komen tegen deze nieuwe pensioenroof. Vakbonden, die hier nog langer aan meewerken, behoren door hun leden te worden gestraft.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie