Advertentie

VVD-leden steunen massaal asielwet

Hoewel de leden die niets zien in de spreidingswet duidelijk in de minderheid waren, was het verzet op het congres wel duidelijk te horen.

ANP
19 november 2022
Eric van der Burg - Asielwet
ric van der Burg, staatssecretaris Asiel en Migratie, reageert opgelucht, wanneer voor een motie wordt gestemd voor de spreidingswet.Bart Maat/ANP

VVD-leden hebben de spreidingswet van hun eigen staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) massaal gesteund. Een motie van partijlid Ietje Jacobs werd met 77 procent van de stemmen aangenomen op het VVD-congres.

Instroom verminderen

Een tweede motie - tegen de spreidingswet - werd verworpen, en kreeg slechts steun van een kwart van de aanwezige leden. De VVD-fractie verzette zich eerst tegen de spreidingswet, maar ging toch akkoord na toezeggingen van VVD-voorman Mark Rutte om de asielinstroom te verminderen.

Dwangwet

Tientallen VVD'ers, onder wie partijprominenten en lokale politici, maakten tijdens het congres gebruik van de mogelijkheid hun afkeer tegen de 'dwangwet' of juist hun steun voor de spreidingswet uit te spreken. Ze hadden daar elk 45 seconden voor. Prominenten als oud-minister Henk Kamp en Klaas Dijkhoff (als staatssecretaris eerder verantwoordelijk voor asiel) spraken zich uit voor de wet.

Opdracht

Van der Burg erkende in een eerste reactie opgelucht te zijn. ‘Ja, dit is heel erg fijn. En verder ook: de opdracht begrepen.’ Die opdracht is duidelijk: er moeten minder asielzoekers naar Nederland komen. Rutte beloofde zelfs zich hier persoonlijk voor in te zetten.

Eenheid

Hoewel de leden die niets zien in de spreidingswet duidelijk in de minderheid waren, was het verzet op het congres wel duidelijk te horen. Maar zowel voor- als tegenstanders spraken zich uit voor het verlagen van de asielinstroom. Volgens Ruben Brekelmans, asielwoordvoerder in de Tweede Kamer, is eenheid op dit dossier erg belangrijk. Hij tekende op hoe in asieldebatten de VVD vanuit zowel links als rechts wordt aangevallen.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
Rutte heeft op het partijcongres aangegeven dat de VVD moet kijken naar alle soorten van migratie. Dat is een wijze uitspraak. De “gevoelens” van VVD leden zitten met name bij de asielmigratie en dat is niet terecht. Gemiddeld genomen is zo’n 60% van de bevolkingsgroei te wijten aan arbeidsmigratie en dan hoofdzakelijk uit de MOE landen. Belangrijkste werkgevers: kassen, slachterijen en distributiecentra. Dat is iets waar Nederland niet meer door kan gaan. Meer dan 530.000 arbeidsmigranten exclusief familieleden zijn inmiddels de 5 jaars termijn voorbij en beschikken over verblijfsrecht voor onbepaalde tijd. Onvoldoende AOW opgebouwd, onvoldoende pensioen. Op termijn wordt dit een mokerslag voor de armoede in Nederland. Wat staat daar tegenover? Wordt Nederland rijk van distributiecentra? Nee. We worden er alleen maar armer van. Vergeet ook niet wat de vleessector en de distributiesector met onze wegen en luchtkwaliteit doen. Een distributie economie betekent voorts hoge kosten voor infrastructuur. Ook daar draait de belastingbetaler voorop. Ten aanzien van de asiel problematiek is het triest om te zien dat het niet gaat om het doel van het VN Vluchtelingenverdrag: het bieden van veiligheid aan vluchtelingen. Het asielrecht is een instrument dat door dit verdrag is ingevoerd. Maar laten we wel wezen, dit instrument is niet geschikt voor het doel en kent te veel bijwerkingen. Het kan niet meer zijn dan een symbool, een uithangbord voor westerse waarden. En als we dat in stand willen houden, dan moeten we het aan alle kanten afknijpen. Waardoor de mensen die door de barricades heen komen nog minder voldoen aan de doelgroepen die we wel zouden willen opvangen. De huidige Nederlandse bevolkingsgroei, zowel door arbeidsmigratie als door asielmigratie, is iets waar de wereld en Nederland weinig mee opschieten. De Oekraïeners wil ik daar als aparte groep buiten laten. De bevolkingsgroei leidt tot problemen op de woningmarkt, met stikstof, met waterkwaliteit in één van de meest overbevolkte landen ter wereld. Met het afremmen van deze groei, die geen enkel redelijk doel dient, zou deze regering de problemen met stikstof en woningbouw snel kunnen oplossen. Ook gemeenten kunnen daar een bijdrage aan leveren, door bijvoorbeeld goed te kijken naar het vestigingsbeleid op bedrijventerreinen. Helaas zit er een partij in de tweede kamer, D66, die alle vormen van immigratie heilig verklaard. Een partij die milieu en bevolkingsgroei meent te kunnen combineren. Met een leidster, mevrouw Kaag, die immigratie de reddingsboei voor onze economie heeft genoemd. En helaas zijn werkgevers lobby’s niet alleen aanwezig bij het neoliberale D66, maar ook zeker bij VVD en CDA.
T. Simpelmans
Wat verrassend. Had niemand gedacht hoor, dat ze als bange wezeltjes achter de kont van Rutte aan zouden kruipen.
Hielco Wiersma
Op zichzelf is het wijs om naar alle soorten migratie te kijken. Dat betekent echter niet dat het realiseren van structureel verantwoord asielbeleid over de instroom en de uitstroom nu langer kan worden uitgesteld. Toezeggingen als je stinkende best doen om de asielinstroom te verlagen (voor de zoveelste keer zeggen dat beloof ik) of staatscommissies installeren zijn bekende methoden om oplossingen vooral op de lange baan te schuiven. Dat is overigens zo langzamerhand bekend terrein van de Kabinetten Rutte (dossiers als gasschade Groningen, toeslagen, stikstof). Het gaat bij lastige dossiers met name om samenwerken, het structureel aanpakken van problemen en bovenal het nemen van de juiste besluiten op nationaal niveau. En in incidentele gevallen ook op Europees en mondiaal niveau.
Hans Bakker
We moeten het als we het over asiel hebben niet hebben over verlaging van de instroom, maar over wat we voor vluchtelingen willen betekenen. En dan moeten we die vluchtelingen onderscheiden in twee groepen, namelijk 1) politiek vluchtelingen en 2) oorlogsvluchtelingen. Daarbij mogen we ook best terugkijken. Wat hebben we bereikt de afgelopen decennia? Ik herinner me bijvoorbeeld tienduizenden afgewezen Somaliërs, die onder een algemeen pardon zijn gevallen. Als je het vraagstuk op deze manier benadert, dan komen er waarschijnlijk andere oplossingen uit dan “beperking van de instroom”. Makkelijke oplossingen zijn er niet. Beperking van de instroom is geen goed startpunt voor de discussie. Wat we voor vluchtelingen willen betekenen is dat wel.
Advertentie