Advertentie

Vahstal: geen vertrouwen in minnelijke regeling

In het almaar voortdurende geschil tussen de gemeente Amersfoort en projectontwikkelaar Hans Vahstal heeft de laatste deze week medegedeeld geen vertrouwen meer te hebben in een minnelijke regeling. Hij mist een oplossingsgerichte en constructieve houding van D66-wethouder Willem-Jan Stegeman. ‘U doet het verkeerde kunstje in het verkeerde circus.’

30 september 2021
stadhuis-amersfoort.jpg
Het stadhuis van Amersfoort

In het almaar voortdurende geschil tussen de gemeente Amersfoort en projectontwikkelaar Hans Vahstal heeft de laatste deze week medegedeeld geen vertrouwen meer te hebben in een minnelijke regeling. Hij mist een oplossingsgerichte en constructieve houding van D66-wethouder Willem-Jan Stegeman. ‘U doet het verkeerde kunstje in het verkeerde circus.’

Schadestaat
De wethouder gaat ervan uit dat Vahstal zijn ‘schadestaat’ eerst naar de gemeente stuurt, waarna de verkennende gesprekken kunnen worden hervat die weer mede bepalend zijn of de bij de rechtbank aanhangig gemaakte vernietigingsprocedures voortgang zullen vinden, schrijft Stegeman in recente correspondentie met Vahstal. ‘Tot op heden hebben wij nog geen schadestaat van u mogen ontvangen waarmee er ook nog geen zicht is op het mogelijk hervatten van de verkennende gesprekken.’ Omdat de ‘roldatum’ op 6 oktober a.s. is, wil de gemeente Amersfoort uiterlijk op 1 oktober horen wanneer het de schadestaat zal ontvangen. ‘Bij het uitblijven daarvan hebben wij geen argumenten de rechtbank op 6 oktober a.s. te verzoeken onze vernietigingsprocedure nog langer te parkeren.’

Heldere voorwaarden
Voor Vahstal is het echter ‘volstrekt onduidelijk’ op basis waarvan Stegeman concludeert dat het eventuele vervolg van de gesprekken over een minnelijke regeling ‘zou moeten afhangen van een door ons aan te leveren schadestaat of schadestaatrapport’. ‘Wij hebben het initiatief genomen om met u in gesprek te gaan en wij hebben daarbij heldere voorwaarden gesteld teneinde de gesprekken enige kans van slagen te geven. Aan uw kant heeft de gemeenteraad u opgedragen gesprekken met ons te voeren, buiten een juridische context, met eventuele inschakeling van een bruggenbouwer. Helaas zijn de factoren, die de kans van slagen zouden vergroten, aan uw kant niet ingevuld.’

Weinig constructieve opstelling
Volgens Vahstal heeft hij, vooruitlopend op de schadestaat, ‘meerdere malen een indicatie van onze schade mondeling met u besproken’. Dat is in tegenstelling tot wat de wethouder met de gemeenteraad communiceert, ‘namelijk dat wij nog niet zouden weten hoe groot onze schade zou zijn’. De reden dat Vahstal de gesprekken heeft opgeschort, ligt in de ‘weinig constructieve opstelling’ tijdens de laatste overlegronde. De wethouder hoeft ook niet te verwachten dat hij het deskundigenrapport over de schade mag inzien. In de nog te starten schadestaatprocedure maakt het rapport onderdeel uit van de onderbouwing van de schade. De gemeente wordt binnenkort wel geïnformeerd over de benoeming van bindend adviseurs, die de schadestaatprocedure dienen te behandelen.

Geen vertrouwen
Al terugblikkend op het afgelopen jaar concludeert de projectontwikkelaar dat de gemeente zelf de deur heeft gesloten voor een marktconforme transactie omtrent het terrein van het voormalige ziekenhuis De Lichtenberg. Dat was een mogelijkheid ‘in het kader van de eerder afgesproken normalisering van de betrekkingen’. ‘Dit maakt, dat er bij ons geen enkel vertrouwen meer is dat wij met u een oplossing kunnen bereiken in de vorm van een minnelijke totaalregeling.’ Volgens Vahstal is er van de kant van de gemeente ‘op geen enkel moment een aanbod gedaan wat richtinggevend is om tot een oplossing te komen’.

Marktkoopman
Fijntjes wijst Vahstal de wethouder er nogmaals op dat bindend adviseurs de gemeente grotendeels in het ongelijk hebben gesteld en de schadeplichtigheid van de gemeente al is vastgesteld. ‘U denkt kennelijk nog steeds als een marktkoopman met ons het overleg te kunnen voeren op basis van gelijkwaardigheid. U doet echter het verkeerde kunstje in het verkeerde circus. Wij hebben in de gesprekken een oplossingsgerichte en constructieve houding van uw kant gemist.’ Toch zegt Vahstal nog altijd tot vervolgoverleg bereid te zijn, als er ‘iets constructiefs’ op tafel komt dat wel tot een minnelijke oplossing kan leiden. ‘Zo niet, dan is het aan bindend adviseurs om de schade inclusief de vervallen rente vast te stellen.’

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie