Advertentie

Troonrede: Omslag naar participatiesamenleving

De klassieke verzorgingsstaat moet plaats maken voor een 'participatiesamenleving', zo zei koning Willem-Alexander in zjin eerste troonrede.

17 september 2013

De klassieke verzorgingsstaat moet plaats maken voor een 'participatiesamenleving', zo zei koning Willem-Alexander in zjin eerste troonrede.

Zorg en zekerheid
Vooral in de zorg en de sociale zekerheid zal dat merkbaar zijn. Volgens de koning wordt van iedereen die dat kan gevraagd om verantwoordelijkheid te nemen. Op die manier voegen mensen ,,niet alleen waarde toe aan hun eigen leven, maar ook aan de samenleving als geheel.''   Verzorgingsstaat onhoudbaar
De klassieke verzorgingsstaat heeft regelingen voortgebracht die in huidige vorm onhoudbaar zijn, stelde Willem-Alexander verder. De omslag naar een participatiesamenleving wordt daarnaast gestimuleerd doordat mensen graag zelf keuzes willen maken.

Economisch herstel
De koning wees er in zijn troonrede op dat er voorzichtige signalen zijn dat de mondiale economie aantrekt. Voor Nederland betekent dat perspectief op herstel. Hij wees er wel op dat de Nederlandse economie een aantal specifieke problemen kent, zoals een hoge schuldenlast bij huishoudens en de problemen bij banken.

Prudent niveau

Na een persoonlijke noot waarin de koning het parlement, de bevolking en zijn moeder bedankte, lichtte hij de kabinetsplannen voor het komend jaar op hoofdlijnen toe. Cruciaal noemde hij een ,,prudent niveau'' van de overheidsschuld. Momenteel betalen alle Nederlanders samen 11 miljard euro aan rente op de staatsschuld. Als de rente groeit, gaat dat steeds zwaarder drukken op overheidsvoorzieningen de inkomens van de mensen, waarschuwde de koning.

Decentralisaties 

Hij verwees ook naar de grote decentralisatie van overheidstaken naar de gemeenten. ,,In deze tijd willen mensen eigen keuzes maken, hun leven zelf inrichten en voor elkaar zorgen.'' De langdurige zorg wordt grondig hervormd de komende tijd. Dat is nodig omdat de uitgaven daarvoor explosief blijven stijgen. Nu is elke Nederlander daar gemiddeld al 2200 euro per jaar aan kwijt.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Wim
Als iedereen voor zichzelf moet gaan zorgen - dus dat de burger niets van de overheid meer mag verwachten - en de klassieke verzorgingsstaat verdwijnen moet, dan zal de overheid van de andere kant allerhande belastingen en accijnzen moeten verlagen. Het kan niet zo zijn dat van de ene kant de hand opengehouden wordt en van de andere kant bezuinigd wordt.

Dat kan echter niet, want Nederland als braafste jongetje van de klas zorgt wel goed voor haar Europese vriendjes, zodat het daar als beloning een aai over haar bol krijgt.

Het kan echter niet zo zijn dat hier bezuiningd wordt, de lasten omhoog gaan, terwijl het geld elders (Europa), de deur uit gesmeten wordt. JaJa Europa en de Euro. Open grenzen, bijstandstoerisme, stijgende ambtenarensalarissen in Brussel, miljarden naar landen als Griekenland, Nederland als grootste nettobetaler etc. etc..

Om maar nog een ander probleem te noemen: nederlandse transportbedrijven die zich in lage loonlanden vestigen en hier de boel kapot maken en geen belastingen meer betalen. In Duitsland moeten buitenlandse vrachtauto's tol betalen voor het gebruik van de snelweg. Nederland als braafste jongetje denkt daar niet eens aan. Voor ons burgers gaan de kosten voor het gebruik van de auto wel omhoog.

Zo zou ik nog uren door kunnen gaan. Maar ja, als je als braafste jongetje van de klas een aai van meester Europa krijgt, dan moet het geluk toch groot zijn.

Dan het ongebreideld privatiseren en liberaliseren met als gevolg weg overheidsinkomsten, het uitblijven van concurrentie en het wegsluizen van winsten naar onder meer hedgefondsen.

Laat onze liberale vrienden nog maar even zo door gaan en Nederland wordt zo stukje bij beetje om zeep geholpen.
Advertentie