Advertentie

Te weinig allochtonen in politietop

Met het programma ‘Politietop Divers’ is 3 jaar lang geprobeerd de diversiteit in de politietop te vergroten. Ten aanzien van vrouwen lukt dat aardig, voor allochtonen blijft het een lastig verhaal, vertelt scheidend voorzitter Ineke Stam.

26 maart 2011

‘Bij werving, selectie en benoeming van mensen in de hoogste regionen van de politiewereld speelt micropolitiek een rol, zo blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit. Er spelen veel verschillende belangen en veel actoren door elkaar heen. Kandidaten worden primair langs dezelfde meetlat van kwaliteit gelegd. Maar vervolgens worden de eisen bijgesteld naar gelang men het hebben wil’.

 

Aan het woord is Ineke Stam, voorzitter van het samenwerkingsprogramma ‘Politietop Divers’ dat zijn werkzaamheden afrondt. 3 jaar lang was het interventieprogramma actief om meer vrouwen en allochtonen in de politietop te krijgen. Bij vrouwen lukte dat, maar het aantal allochtonen bleef achter bij de streefcijfers.

 

Stam: ‘Objectieve criteria worden soms subjectief ingevuld. Voorbeelden? Die ga ik niet noemen, die zijn direct herleidbaar tot mensen’. Daar valt wat voor te zeggen, alleen al kijkend naar de kale cijfers. De Nederlandse politietop telt 150 zogeheten ‘Kroonbenoemden’, van wie 26 korpschefs. Onder hen 1 allochtoon: de Twentse korpschef Martin Sitalsing.

 

Inclusief Sitalsing zijn 19 korpschefs man, 7 vrouw. In 2007 was die verhouding 23 mannen en 3 vrouwen, een stijging van 11 naar 31 procent ‘diversiteit’. Onder de Kroonbenoemden (korpschefs plus tweede echelon leidinggevenden) bevonden zich in 2007 15 vrouwen. Nu zijn dat er 31, onder wie 1 allochtone vrouw. Daarnaast steeg het aantal allochtone mannen in dit gremium van 1 in 2007 naar 2 in 2011.

 

‘De diversiteit voor allochtonen blijft dus achter. Daar zullen we als politieorganisatie blijvend extra energie in moeten steken. Temeer daar in het regeerakkoord staat dat er een einde komt aan diversiteits- en voorkeursbeleid’, stelt Stam. Dat vrouwen zo moeilijk doordringen tot de politietop wijt Stam aan het ‘glazen plafond’. ‘Leidinggevenden zoeken mensen die het meest lijken op henzelf.

 

Je moet dus bewust streven naar aanvullende competenties, naar een ander leiderschap.’ Met andere woorden: in een mannenbolwerk moet bewust de beslissing worden genomen om vrouwen binnen te halen. Daarnaast is er volgens eerdergenoemd onderzoek van de Radboud Universiteit binnen de politie sprake van een ‘campingcultuur’, vertelt Stam: ‘Daar wordt mee bedoeld dat er veel over mensen wordt gesproken en dat er veel beelden worden uitgewisseld. Dat belemmert het met een open mind kijken naar nieuwkomers’.

 

Efficiënter

 

Dat vrouwen een andere manier van leidinggeven inbrengen, staat voor Stam vast. ‘Uit recent onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, uitgevoerd in onze opdracht, blijkt dat door  vrouwen geleide teams efficiënter zijn, omdat ze meer expertise van buiten inschakelen. Ze boren sneller een extern netwerk aan, hebben meer die open mind, ze vragen hardop van welke ervaring ze kunnen leren’.

 

Ze vertelt over de zogeheten ‘kritische massa’. ‘Als je de enige vrouw bent in een groep van 26 mannen, dan ben je een token, een afwijkend element ten opzichte van de dominante groep. Als eenling kun je nauwelijks verandering creëren, je hebt eerst een kritische massa nodig.’ Aangetoond is volgens Stam dat de grens ligt bij zo’n 30 procent: ‘Als éénderde van de organisatie divers is, is er meer kans op duurzame verandering’.

 

Een deel van het 3-jarige, 10 miljoen euro kostende programma ‘Politietop Divers’ was gericht op carrièreperspectief voor zittende politiemensen. Sommigen kregen een leerwerkplek of werden gedetacheerd, anderen werden in goed overleg definitief begeleid naar de uitgang van het politiewezen. ‘Dat mes snijdt aan twee kanten’, legt Stam uit: ‘Het vertrek van mensen kan ook bijdragen aan het vergroten van de diversiteit. Want zo ontstaan er nieuwe vacatures en komt er dus ruimte. En de zittende top moet ook een kans krijgen om een volgende stap te zetten. Uit onderzoek blijkt dat de belangrijkste reden dat vrouwen uitstromen is, dat er te weinig mogelijkheden zijn om een stap omhoog te zetten’.

 

Al met al kijkt Stam, zelf voormalig voorzitter van het College van Bestuur van de Politieacademie en hoofdcommissaris van politie, tevreden terug op de jaren dat ze aan de slag was met de opdracht van toenmalig PvdA-minister Guusje ter Horst. ‘De afspraak was: 50 procent van de benoemingen in het eerste echelon, dus niveau korpschef, moest vrouw of allochtoon zijn. In het tweede echelon was 30 procent diversiteit afgesproken. Dat is 65 respectievelijk 43 procent geworden, het is dus gelukt. Voor het eerst zijn er ook vrouwen vanuit de politieorganisatie doorgestoten naar de top: Jannine van den Berg is korpschef in Kennemerland, Miriam Barendse in Brabant- Noord. We hebben laten zien dat het kán. Als je het maar écht wil.’

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jan / ambtenaar
Te weinig allochtonen en vrouwen in de politietop. Dat kan maar op één ding duiden: te weinig kwaliteit in die groepen aanwezig. Werk daar eerst eens aan!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
O. ten Hove
Het moet gaan om kwaliteit. EN niet zoals bij de politie in Haaglanden die een allochtoon als rechercheur heeft en die, omdat hij allochtoon is blijkbaar, van alles mag flikken en klachten jegens hem als ongegrond worden beschouwd. Dit is een reinste vorm van discriminatie. Want als wij Hollanders een allochtoon discrimineren dan is het hek van de dam. Dus stop met die huilverhalen, want een gewenste politievrouw in het noorden van het land ligt er door gebrek aan kwaliteit eruit (politieke benoeming en correctheid)
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Patrick Loman / Interim Financial
Persoonlijk vind ik dat te allen tijde de beste persoon gekozen moet worden voor iedere functie. Discriminatie is in mijn optiek per definitie negatief, dom en leidt tot een cultuur van middelmatigheid. Neem iemand aan op basis van de benodigde kwaliteiten...niet omdat je een bepaald poppetje met een bepaalde kleur / geslacht / geloofsovertuiging / afwijking etc. mist binnen de organisatie. Dat scheelt niet alleen geld, maar zorgt ook voor meer concurrentie en stimuleert mensen om zich te blijven ontwikkelen.

“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent. It is the one that is the most adaptable to change.”
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bas / logicus
Door dit soort misstanden toont de Top van de politie aan hoever ze van de realiteit van de dag verwijderd zijn. Dit is niet alleen beschamend naar buiten de organisatie maar naar binnen toe geeft het ook aan dat de leiding geen affiniteit heeft hoe het de agent dagelijks op straat vergaat.

Er is dus 10 miljoen Euro over de balk gegooid om enkel een vals rechtschapenheidsgevoel te dienen.
De projectleider en bedenker hebben hun zakken natuurlijk wel goed gevuld met drie jaar een tonnen kostend salaris. Met die 10 miljoen Euro had evengoed 300 manjaar aan agenten bekostigd kunnen worden.

Het is van de gekke dat een organisatie als de politie een multiculturele m/v mix belangrijker acht dan kwaliteit en betrouwbaarheid. Het antwoord op de vraag waarom het wel lukt een toename te bewerkstelligen met vrouwen en niet met allochtonen in de hogere functies durft het onderzoeksteam vreemd genoeg niet te noemen. Terwijl dit wel bekend is. Dat het dus bekende feit het imagoprobleem van de allochtonen niet ten goede komt neemt niet weg dat het wel een feit is dat hier in de maatschappij ongestraft open en publiekelijk besproken zou moeten mogen worden zonder voor racist of NAZI te worden uitgemaakt. Door het verbergen lost het probleem zich namelijk niet op.

De criteria met ervaring, opleiding en dienstjaren moet voor elke kandidaat m/v gelijkwaardig beoordeeld worden. Een incompetente korpschef is door het slechte selectie voorkeursbelang al door de mand gevallen. En ze was niet de enige. Leuk voor de geschikte manlijke kandidaten die door dit project gepasseerd werden enkel op basis van hun geslacht.

De werkgever toont hiermee aan dat hun betrokkenheid en jarenlange inzet ondergeschikt moet worden aan andermans rechtschapenheidsgevoel. Daartoe wordt anderen op onrechtvaardige wijze geforceerd iets opgelegd. En zoals bekend werkt dat nergens goed.
Voor veel geschikte kandidaten geeft dit aanleiding een externe carrièremove te maken.
Daág ervaring, kennis en betrokkenheid.

En dat noemen de onderzoekers dan een geslaagd project.
Voor de goedgelovigen ook als ze het willen geloven.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Piet / directeur
Ik en vele nederlanders en Engelsen en Duitsers wonen grotendeeld in Spanje. Niemand ( Spanjaarden niet en wij niet) die er ook maar 1 tel over prakkizeert om andere nationaliteiten bij Guardia Civil op te nemen. Zoja, stapt zeker een groot deel daarvan op. Wat een ontstellende gekte/ziekte toch in dit land. Ned lijkt Zuid Afrika wel. In Z.A. wordt elke (vrijkomende) blanke plek bij de Overheid vervangen door een zwarte plek. Ach en als Kaapstad of Johburg dan 1 dag zonder elektra zit
"zo wat"'. Tja ook Ned lijkt wel een bananenrepubliek. En politicie zullen mij nu wel licht racistisch noemen ( zit gelijk in een hokje).
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J. de Jong
@Piet:

Andere nationaliteit? - een migrant, of zelfs hier geboren in NL, met een NL paspoort.

Vergelijking met GC met haar Franco-cultuurtje. Gelukkig hebben we betere politie in NL.

En dan Zuid-Afrika. Na jaren apartheid mogen de zwarten eindelijk carrièrre maken, iets op tegen? Wat een dom gebabbel. Nog steeds voorstander apartheid.

Beoordelen op kwaliteit is iedereen mee eens. Buiten beschouwing of je liever een sterke kerel heb, hoe het politiekorps zelf met vrouwen omgaat, beleid uitvoert .Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bas / logicus
@Jeroen, bij de Guardia Civil kom je als immigrant niet aan bod. Je nationaliteit doet er niet toe.
De reden daartoe is dat “allochtonen” makkelijker chantabel zijn. Iets dat in meerdere landen al is bewezen. Zelfs in Nederland is daar al sprake van geweest met een Nederlands /Marokkaanse agent die hier spioneerde voor de Marokkaanse overheid. En Nebahat Albayrak (PvdA) durft om diezelfde soort redenen geen uitspraken te doen over de Armeense genocide.
Wat dat betreft heeft Piet gelijk maar het voor sommigen wellicht onduidelijk omschreven.

De Nederlandse politie heeft niet zo’n goede reputatie als dat jij doet vermoeden.
De Nederlandse politie zou gezien de mogelijkheden die ze hebben en geboden wordt door o.a. moderne opsporingsmethoden, automatisering, etc. een veel beter resultaat moeten behalen.
Corruptie komt ook in het Nederlandse politie apparaat voor en ook hier zijn bepaalde groepen allochtonen – net als in criminaliteit- in oververtegenwoordigd.
In sommige vertrouwensfuncties wordt ook gekeken naar de familiale en kennis kring van de functionaris in spe. Ook hier blijkt weer dat de allochtone kandidaat zich vaak privé in een besmette kring begeeft. Om die reden is er moeite met het vinden van geschikte allochtone kandidaten voor hogere functies binnen de politie organisatie.

Je geeft af op Piet zijn opmerking over het vervangen van blanken door zwarten. Blijkbaar zonder kennis te hebben van de situatie in Zuid Afrika. De zwarte is daar niet geplaatst omdat hij competenties heeft maar om redenen die hier in het Westen omschreven worden als corruptie. Bijvoorbeeld omdat de politieke kleur waar de zwarte deel van uitmaakte heeft gewonnen, hij de zoon is van of het vriendje van. In Z-A is de criminaliteit een veelvoud geworden van wat het was en heeft er zelfs toe geleid dat de nationale veiligheid in het geding komt. Alle overheidsdiensten functioneren momenteel slechter dan voorheen. Er is een enorme toename van armoe, zelfs onder blanken. Toename van AIDS slachtoffers. Slechtere medische zorg. Veel overheidsgeld verdwijnt in de zakken van corrupte zwarte politici (de blanke politici durven daar weinig tegen in te brengen omdat ze met de dood bedreigd worden, iets dat daar meestal ook wordt waargemaakt). Ga zo maar door.

In de basis is racisme –zonder discussie - fout maar je moet zaken wel in de juiste perspectieven plaatsen voordat je een oordeel vormt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
HMC van Heusen-Smulders / Managementondersteuner Algemeen & Communicatie
We slaan weer eens door in ons Nederlandje, we willen zo graag voorop lopen met gelijkheid dat kwaliteit een derde vereiste ipv een eerste is geworden. Bij gelijke kwaliteiten mag m.i. best voor diversiteit worden gekozen, maar eerder absoluut niet! Al dat sociale gewauwel en "afspiegeling van", de "mannen" aan de top zijn allang geen kerels met ballen van vroeger, ook zij zijn verder doorontwikkeld en hebben gevoel voor de situatie gekregen, dat ligt allang niet meer bij "ons vrouwen". Ga gewoon voor kwaliteit en laat dat sociale gemiep achterwege. Over het algemeen zijn de huidige vrouwen aan de top, de vroegere kerels mét ballen en zijn de mannen meer vrouw geworden als soms wenselijk! Blijf niet hangen in emancipatie en diversiteit, daarmee maak je juist onderscheid en ik ben pro gelijkheid, maar vooral pro KWALITEIT!
Veel wijsheid toegewenst bij de keuze voor de juiste wat dan ook, op de juiste plaats!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie