Advertentie

Partijprogramma's gaan voorbij aan bezuinigingen

De Nederlandse kiezer wordt niet of nauwelijks voorbereid op de bezuinigingsgolf die de gemeenten de komende jaren gaat treffen.

04 januari 2010

Miljarden lager
Dat blijkt uit de verkiezingsprogramma's van de belangrijkste politieke partijen in de vier grote steden die het Financieele Dagblad heeft onderzocht. In de partijprogramma's voor de raadsverkiezingen van 3 maart wordt er niet of nauwelijks rekening mee gehouden dat de gemeentelijke inkomsten miljarden lager zullen uitvallen.

 

Gat
De forse bezuinigingen waarover het kabinet later dit jaar besluiten neemt, slaan ook een gat in de gemeentelijke begrotingen. Lagere Rijksuitgaven hebben tot gevolg dat gemeenten aanzienlijk minder geld krijgen uit het Gemeentefonds. Daarnaast worden de gemeenten geconfronteerd met miljarden lagere inkomsten uit grondtransacties en bouwactiviteiten vanwege de malaise in alle vastgoedsectoren. De inkomenstendaling treedt vooral op in de tweede helft van 2010-2014, de nieuwe raadsperiode waarvoor de kiezers over twee maanden naar de stembus gaan. Gemeenten moeten zich volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 'op het ergste voorbereiden'.

 

Zwartste scenario
In het zwartste scenario gaat de algemene uitkering uit het Gemeentefonds vanaf 2011 met 20 procent omlaag. Verantwoordelijk staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken heeft al laten doorschemeren dat de uitkeringen via het Gemeentefonds met euro drie miljard per jaar kunnen dalen. Daarbovenop komt naar schatting 2 miljard aan gederfde gemeentelijke inkomsten uit grondtransacties en de bouwproductie.

 

Verantwoording
De verkiezingsprogramma's van politieke partijen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht verzwijgen deze miljardentegenvallers, zo meldt het FD. In een flink aantal gevallen is er niet eens een financiële paragraaf opgenomen in het programma. Als er al sprake is van een financiële verantwoording, wordt hooguit in algemene termen gesproken over lagere inkomsten. Concrete bedragen ontbreken in de 25 onderzochte verkiezingsprogramma's.

 

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

HJ Vanhommerig (drs econ.lezer mg.vdPloeg/P.Pio) / Katholiek , CDA-lid
L.S./A.M. Bezuinigen ? Terwijl er op 3 vragen nog geen antwoord is :1.Vd Most : ook op de grond beslag leggen. 2,Ondergetekende : internationale werking van het Derden Beslag bij (hypothecaire)vorderingen ? 3.Nederl.overheidsteun aan banken ging toch in de vorm van Deelnemingen (en niet als bonus-subsidie). Conclusie kortheidshalve en CDA-Forum (de arme kant van Nederland) volgend :mevr drs E ter Veld (PvdA) : verlaag AOW-% van 18 naar 12 bijv.+ langere eerste belastingschijf.Gevolg : netto allerlei uitkeringen en lagere inkomens omhoog. m.vr.gr. hjv
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
HJ Vanhommerig (drs econ.lezer mg.vdPloeg/P.Pio) / Katholiek , CDA-lid
L.S./A.M. Voor dhr.Guldemond : "beperken van de hypotheek-renteaftrek" Al blijkt uit Kolnaar/Meulendijks (Kwartaalschrift ec.IV 2007) na 20 jaar gelijkwaardigheid van omslagstelsel/kapitaaldekking , fiscale aftrekbaarheid betekent vanaf den beginne overheidstekort.(te financieren met vreemd vermogen).En overheidstekorten gaan maar moeilijk samen met die andere overheidsfunctie : geldschepping.
m.vr.gr. hjv
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan / noodgewongen kilometervreter
Lang leve de zeepbel economie
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J.J. Guldemond / Directeur veiligheidsadviesbureau
Wat er op financieel en sociaal maatschappelijk niveau in de nabije toekomst staat te gebeuren laat zich raden. De uitkomst van het onderzoek van het Financieele Dagblad is dan ook geen verrassing. Alle blunders, nalatigheid, onvoldoende betrokkenheid en incompetentie van bestuurders worden op het bord van de belastingbetaler gepresenteerd. Als of deze bron van inkomsten onuitputtelijk is. Dat bestuurders als een dolle stier door de porcelijnkast gaan heeft alles te maken met het feit dat men ook zelf moet erkennen dat veel dossiers onbeheersbaar zijn geworden. Dit blijkt uit het handhaven/herstellen van de openbare orde en veiligheid en het grijpen naar instrumenten als beperken van hypotheekrenteaftrek. Dat de schade hieruit vele malen groter is, is van latere zorg. Een vooraanstaand chirurg heeft ooit de volgende stelling geplaatst: Hoe groter het gezwel wordt, hoe dieper dient te worden gesneden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ron van Vliet / adviseur
Tja, kon ik als burger ook maar "kostendekkend" begroten, dus inkomsten (belastingen) verhogen als er minder inkomsten zijn.
Benieuwd wanneer en hoe de "onvoorziene" tegenvallers door onze bestuurders gepresenteerd gaan worden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Literator
Porceleinkast is met "ei".
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bas / organisatieadviseur
Buitengewoon jammer om dit te horen, het lijkt erop dat de schrijvers van deze programma's worden ingehaald door de werkelijkheid. Gelukkig zijn veel gemeenten bezig met bezuinigingen en vormen zij door innovaties hun organisaties om, waardoor zij minder kosten maken. Er gebeuren absoluut goede dingen, nu de politiek ook nog mee krijgen!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Thijs / raadslid
Die 'incompetente' bestuurders worden door de belastingbetaler zelf gekozen. Door dit soort tegenstellingen op te blazen, zal de laatste competente bestuurder binnenkort het licht uit doen. Zijn we nog verder van huis.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jeroen Haan / Adviseur wijkontwikkeling en bewonersparticipatie bij De Beuk Organisatieadvies
Gelukkig zijn er ook voorbeelden van partijen en gemeenten die wel degelijk nadenken over bezuinigingsoperaties.
Boeiend zijn de verschillen in benadering; ga je het gesprek aan wat je echt belangrijk vindt, of begin je te zoeken waar snijden het minst pijn doet.
Na de verkiezingen op 3 maart zal bij de collectievorming dit issue overal op de agenda staan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
R. Windt / onbetaalde "gezond verstand bevorderaar"
Thijs • raadslid • 05.01.10 12:58

Het is maar wat iemand onder "kiezen" verstaat.
De lijst en het programma worden door partij zelf samengesteld. Een luttel percentage kiezers is lid van een partij en een klein deel daarvan aktief. Die hebben buiten de aktieve politiek mooie banen beschikbaar als men goed ligt binnen partijen.. Het zuilensysteem voldoet niet meer in deze tijd. Niet representatief meer.Toen was toch de gemiddelde kwaliteit en ook witteboorden-burgerschap naar mijn waarneming een stuk beter.
Met het vernietigende rapport t.a.v. geboorte en zorg daaromheen, hebben we zo ongeveer alle facetten van de Zorg wel afgeserveerd gezien m.b.t. kwaliteit. Om over de lijst van vernietigende rapporten m.b.t. andere terreinen maar te zwijgen.
Het gaat niet om die individuele goed presterende, maar om het saldo in de breedte binnen het openbaar bestuur.
Misschien moet het even overgenomen worden door een zakenkabinet en een zaken B&W. Rechtsstreeks gekozen premier en burgermeester.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie