Advertentie

Weinig zicht op risico's verbreding kanaal Almelo

De provincie Overijssel had te weinig zich op de risico’s van het opwaarderen van het kanaal Almelo – De Haandrik. Toen er eenmaal schade bleek te ontstaan bij de woningen langs het kanaal, bleef dat onder de radar door de beperkte betrokkenheid van de provincie bij het werk. Dat stelt de rekenkamer Oost in een rapport naar de risicobeheersing van het project.

23 september 2021
shutterstock-1610531857.jpg

De provincie Overijssel had te weinig zicht op de risico’s van het opwaarderen van het kanaal Almelo – De Haandrik. Toen er eenmaal schade bleek te ontstaan bij de woningen langs het kanaal, bleef dat onder de radar door de beperkte betrokkenheid van de provincie bij het werk. Dat stelt de rekenkamer Oost in een rapport naar de risicobeheersing van het project.

Onderzoek

De rekenkamer deed onderzoek naar de betrokkenheid en begeleiding van de verbreding en uitbaggeren van het kanaal. Inmiddels zijn er honderden gevallen van schade aan woningen, en in een recent (tweede) rapport van onderzoeksinstituut Deltares blijkt dat veel van de verzakkingen deels veroorzaakt werden door een instabiele veenlaag die harder zakte door ontwatering die werd veroorzaakt door de werkzaamheden aan het kanaal.

 

Betrokkenheid

Volgens de rekenkamer was de betrokkenheid van de provincie bij het project gering. Van tevoren is er aandacht geweest voor de risico’s van het project, maar de omschrijving van de risico’s was erg algemeen. Er werd vooral gedacht aan de risico’s voor de projectduur, kosten en de kwaliteit. Maar impact voor de omgeving speelde een veel minder grote rol. Er werd bovendien weinig gedaan aan risicobeheersing toen het werk eenmaal was gestart. Het nakomen van gemaakte afspraken met de aannemer werden niet afgedwongen, zoals het bijwerken van risicolijsten en het analyseren van de verschillen tussen de voor- en na-opnames van omliggende panden.

 

Goedkoop

Bovendien wilde de provincie het werk ook zo goedkoop mogelijk doen. Het budget was krap, en om de projectkosten omlaag te brengen knipte de provincie de aanbesteding op in deelprojecten, in de hoop dat er scherpere aanbiedingen van aannemers kwamen. Dit vroeg juist meer sturing van de provincie als opdrachtgever, maar volgens de rekenkamer werd er met een klein projectteam gewerkt. Wat zich ook wreekte was het feit dat er nauwelijks ambtenaren betrokken waren bij het project. Het projectteam bestond vrijwel geheel uit externe inhuur.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Y.J. Bosma / auditor
Het manco van de tegenwoordige overheid is gebrek aan inhoudelijke kennis. Dankzij het neoliberalisme zocht men de kennis bij externen en stootte men de eigen kennis af. En nu zitten we met de gebakken peren. Gelukkig lijkt er een paradigma verschuiving te komen.
H. Wiersma / gepens.
Naast de gevolgen van het slaan van damwanden (waardoor uitdroging van veengrond in de nabije omgeving kan ontstaan) kunnen de hete zomers de uitdroging van het veen eveneens hebben versterkt en versneld. Dergelijke problemen (huizen op een veenondergrond) doen zich ook elders in het land voor. Een feit blijft wel dat er kennelijk vooraf onvoldoende onderzoek naar de ondergrond en funderingen heeft plaatsgevonden. Er kan dus ook sprake zijn van gedeeltelijke schuld van de Provincie.
Advertentie