Advertentie

Onduidelijkheid over nevenfuncties Cornielje

Er hangt mist rond de talrijke nevenfuncties van Clemens Cornielje, commissaris van de koningin in Gelderland. ‘De commissaris hamert zelf op integriteit.’

07 augustus 2009

De Gelderse commissaris van de koningin Cornielje blijkt in totaal zo’n vijftig nevenfuncties te hebben die elkaar achter de schermen soms raken. Bij het onterecht verlenen van 5000 euro subsidie aan het Gelders Opera- en Operette Gezelschap (GOOG) was de VVD’er Cornielje in drie hoedanigheden betrokken: als commissaris van de koningin, als lid van het comité van aanbeveling van het GOOG, én als voorzitter van het Prins Bernhard Fonds afdeling Gelderland dat eveneens een subsidie verleende.

 

De subsidie van de provincie aan GOOG werd in strijd met de subsidiebepalingen alsnog verstrekt met als argument dat anders het Prins Bernhardfonds een toegezegde subsidie weer zou intrekken. Dat zou de doodsteek betekenen voor het GOOG, betoogde voorzitter Guillaume Keulen in zijn bezwaarschrift tegen de aanvankelijke subsidie-afwijzing. Navraag bij het Prins Bernhard Fonds leert dat dit particuliere fonds nooit zo’n voorwaarde stelt. Cornielje, voorzitter van de Gelderse afdeling, kan zich niet herinneren of hij indertijd heeft meebeslist over de GOOG-subsidie.

 

‘Ik weet niet eens óf het fonds wel subsidie heeft gegeven. Ik krijg daar met het bestuur honderden subsidieverleningen per kwartaal voorgelegd. De regel is dat je je terugtrekt uit de discussie als je enige bemoeienis hebt met de aanvrager. Ik weet niet meer of ik heb deelgenomen aan de discussie over de GOOGsubsidie. Dat gaat per nummer en dat gaat heel snel’, zegt hij deze week telefonisch vanaf zijn vakantieadres. Dat de subsidie van het Prins Bernard Fonds zou worden ingetrokken als de provincie niet meefinancierde, is volgens hem ‘in GS nooit aan de orde geweest’.

 

Nadat een klokkenluider een klacht had ingediend, onderzocht een onderzoekscommissie van de provincie de GOOG-affaire. Cornielje verklaarde daar, zo blijkt uit de gespreksverslagen, dat hij verstand had van opera’s ‘omdat hij daarover bij het Prins Bernhardfonds ook moest oordelen’. Bij de Commissie Integriteit Overheid in Den Haag zei Cornielje later ‘dat hij niet wist dat hij in het comité van aanbeveling van het GOOG zat’.

 

Lijst

 

Statenlid Toine van Bergen (Groep van Bergen) heeft begin juli naar aanleiding van de kwestie gevraagd om openbaarmaking van alle nevenfuncties van Cornielje. Die antwoordde op 21 juli dat dit overzicht er ook komt. ‘Vóór de eerste Statenvergadering staat het op de website van de provincie’, meldt een woordvoerster. ‘Cornielje heeft ook wel eens functies opgezegd en hij wil graag actueel zijn. Na terugkomst wil hij de lijst ook eerst zelf bekijken om te zien welke functies bezoldigd zijn en welke niet’, aldus de woordvoerster.

 

Over zijn band met het GOOG schrijft Cornielje aan Provinciale Staten dat hij ‘deze en andere soortgelijke functies (circa vijftig) van zijn voorganger Kamminga heeft overgenomen’. Cornielje ‘heeft de betrokken organisaties laten weten dat het feit dat hij bedoelde functie op zich heeft genomen niet tot enige aanspraak op subsidie van de gemeente kan leiden’, zo schrijft hij aan Provinciale Staten. Brieven van die strekking aan het GOOG of de vijftig andere van Kamminga overgenomen organisaties kan de provincie tot op heden echter niet terugvinden in de archieven, aldus de woordvoerster deze week.

 

Statenlid Van Bergen wil de kwestie agenderen voor de commissie Algemene Bestuurlijke Zaken op 9 september. ‘Het is niet fris. De zaak werpt een smet op het imago van integriteit dat Cornielje probeert op te roepen. Hij hamert steeds op een integere overheid.’ De affaire zit Van Bergen hoog: ‘Er wordt geprobeerd de schuld bij de ambtenaren te leggen. Die zouden te vage formuleringen hebben gebruikt in hun advies. Ik denk dat het college daar om heeft verzocht.’

 

Cornielje: ‘De GOOG-kwestie ís geen kwestie. U vindt het misschien raar dat ik niet wist of ik in het comité van aanbeveling zat, maar u zou mijn agenda eens moeten zien. Ik heb nog nooit zo hard gewerkt als toen ik aantrad in 2005. Ik kan mijn functies nu ook niet allemaal opnoemen.’ Cornielje stelt dat hij zijn laatste bezoldigde nevenfunctie (voorzitter AOC-raad) in juni heeft opgezegd.

 

Voor zijn voorzitterschap bij de Heidemaatschappij declareert hij niets, zo meldt hij nu. ‘U moet ook uitdrukkelijk onderscheid maken tussen nevenfuncties en lidmaatschap van comités van aanbeveling. Voor die laatste krijg ik in geen enkel geval een vergoeding.’

 

Tegen ambtenaar Michiel Jonker, de klokkenluider die de kwestie aanhangig maakte, zijn disciplinaire maatregelen getroffen. Die vecht hij op 20 augustus aan bij de Arnhemse rechtbank.

 

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Naam en adres bij redactie bekend
Ik wil Michiel Jonker, klokkenluider in de GOOG-affaire, graag een hart onder de riem steken. De gang van zaken rond de nevenfuncties van de Gelderse commissaris van de koningin Cornielje is herkenbaar. Ik heb jarenlang bij een provincie gewerkt.

Ambtenaren krijgen de schuld: hadden ze het advies maar anders moeten formuleren. Maar als het in Gelderland net zo gaat als in de provincie waar ik heb gewerkt, dan is het de verantwoordelijke bestuurder die het advies formuleert en in GS inbrengt. En u denkt toch niet dat dit zonder zijn of haar tekstuele goedkeuring gebeurt? Een ambtenaar moet wel heel veel strapatsen uithalen om een anders geformuleerd advies in het college te krijgen.

Als de circa vijftig (!) functies van Cornielje enige relatie hebben met het provinciale werkterrein (en dat is heel breed), dan had hij die functies nooit moeten uitoefenen. Dat hij destijds niet wist dat hij in het comité van aanbeveling zat van GOOG lijkt mij onwaarschijnlijk, maar dan nog is hij daarvoor wél bestuurlijk verantwoordelijk en dient hij gewoon de consequenties te aanvaarden.

Hij had de organisaties bij zijn aantreden dus wel geïnformeerd. Ik moest lachen toen ik las dat men nu druk op zoek is naar de desbetreffende brieven. Die zijn vermoed ik namelijk nooit verstuurd. En nu zijn er dus ambtenaren druk in de weer in de archieven om een briefje te vinden met een tekst die enigszins lijkt op wat Cornielje beweert.

Cornielje publiceert straks dus een lijst met zijn nevenfuncties. U mag van mij aannemen dat momenteel ook minstens één ambtenaar (en zeker niet de minst betaalde) bezig is om te kijken wat daar voor politiek gedonder uit zou kunnen voortkomen. En ziet hij risico’s, dan zal hij deze zeker proberen die in te dammen - en daarin worden ambtenaren dan heel creatief. Niet omdat ze dat zo leuk vinden, maar omdat de druk om dat te doen vanuit het bestuur groot is.

Integriteit bij een provincie betekent in de praktijk: loyaal zijn aan de bestuurder, te allen tijde. Dat Cornielje een onderscheid wil maken in betaalde en onbetaalde nevenfuncties getuigt van totaal onbegrip voor wat integriteit inhoudt. Onbetaalde nevenfuncties kunnen uiteraard evengoed leiden tot bovenstaande zaak. Dergelijke functies maken je kwetsbaar voor belangenverstrengeling. Daar dien je je verre van te houden en dat betekent veel meer dan alleen even niet meediscussiëren als het over de betreffende organisatie gaat.

Wat moet er nu gebeuren? Jonker verdient eerherstel en een klokkenluidersmedaille. Cornielje volhardt in zijn ik-weet- van-niks-houding en dient gewoon op te stappen. Datzelfde geldt voor de bestuurder cultuur.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie