of 65101 LinkedIn

VVD wil wet voor elektronisch stemmen

De VVD wil dat de stemcomputer direct weer wordt ingevoerd. Het stemmen met het rode potlood is minstens zo fraudegevoelig, vindt de partij.
22 reacties

De VVD wil dat er weer elektronische gestemd gaat worden bij de verkiezingen. Tweede Kamerlid Joost Taverne gaat daarvoor een initiatiefwet indienen. Hij hoopt dat de stemcomputers al bij de volgende verkiezingen kunnen worden ingezet, stelde hij zaterdag in het AD.

Ergernis
Volgens de VVD'er is het stemmen met het rode potlood dringend aan vernieuwing toe. ,,Stemmen met potlood leidt bij elke verkiezing weer tot ergernis'', stelt Taverne. Het tellen duurt lang of gaat fout en stembiljetten raken zoek. Elektronisch stemmen heeft die nadelen volgens het Kamerlid niet. ,,En het is efficiënter en veiliger.''

Stemmen verloren
Daarnaast kunnen de 350.000 mensen die door een (visuele) beperking nu niet zonder hulp kunnen stemmen, wel met de stemcomputers overweg. ,,Iedereen moet zelfstandig zijn of haar stem kunnen uitbrengen. En er moeten zo weinig mogelijk stemmen verloren gaan'', aldus Taverne.

Ver weg
De plannen van de VVD sluiten aan bij die van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters dat begin dit jaar al opriep tot een terugkeer naar de stemcomputer. Minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken stelde echter dat elektronisch stemmen nog ver weg is.

Fraude 
In 2006 werd voor het laatst per computer gestemd, omdat de apparatuur niet 100 procent fraudebestendig zou zijn.
Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Arjen Kamphuis (CTO) op
Beste Mark, Pieter,
Ik weet niet wie jullie zijn zonder achternamen en kan dus niet beoordelen wat jullie kwalificaties zijn om over een complex technologische en bestuurlijk onderwerp een zinnige mening te hebben. Zijn jullie mensen die vorige week een EHBO diploma hebben gehaald of doceren jullie chirurgie in het AMC? Iedereen mag een mening hebben over van alles, maar niet alle meningen zijn even relevant.

Bevestig in ieder geval even dat jullie niet werkzaam (direct of indirect) zijn voor Nedap, dan hebben we dat helder.

Het probleem met iedere vorm van electronisch stemmen is dat er twijfel kan ontstaan over de uitslag en dat het aanvragen van een hertelling van een paper-trail ook al een politieke issue kan worden (winnaars zijn tegen, verliezers voor). Op welk moment gaan we papertrails hertellen? Welke steekproef is goed genoeg voor de verliezer? Hoe bepalen we dat er reden is om te twijfelen aan de electronische uitslag? De aanname is toch juist dat de computer goed telt? Er zal dus een bestuurlijke en politieke drempel zijn om überhaupt zo'n hertelling aan te vragen. Dit gecombineerd met het feit dat het bepalen van een 'winnende' coalitie in Nederland onder de waarnemingsdrempel van een peiling ligt maakt het potentieel aantrekkelijk om stemcomputers te manipuleren. Wat is het waard om de verkiezingsuitslag van de 20ste economie op de planeet te bepalen? Means, motive & opportunity.

Ondanks kleine incidenten heeft bij het papieren stemproces in Nederland de integriteit nimmer ter discussie gestaan. Bij de vorige generatie stemcomputers moesten, na enig aandringen van externe experts, zelf BiZa en TNO toegeven dat deze niet compatibel waren (of ooit waren geweest) met de Nederlandse kieswet. TNO had zelf een geheim toetsings-protocoll dat de integriteit van het systeem helemaal niet onderzocht. Zowel de verantwoordelijke ambtenaren als de 'experts' van TNO waren simpelweg niet competent om adequaat met dit vraagstuk om te gaan. Het OV-chip, EPD en Diginotar drama waren herhalingen van dergelijk onvermogen. Geen inzicht, geen adequate toetingskaders, geen inhoudelijk toezicht. En niemand is verantwoordelijk als het fout gaat. Op naar het volgende project.

Na afschaffing van de stemcomputers is er geen enkele ambtenaar of TNO medewerkers ontslagen wegens het verzaken van hun taak en er is dus weinig vertrouwen bij de externe experts dat men nu wel competent is om adequate beoordelingen te maken over een andere technische 'oplossing'.

Gezien deze significante risico's voor de integriteit van het kiesproces (de basis onder de legitimiteit van onze staatsinrichting) moet zo'n risico niet gelopen worden tenzij er zwaarwegende redenen zijn.

Waarom wil me graag elektronisch stemmen? Welk dringend probleem lost dit op dat het bovenstaande risico's te overwegen zijn? We krijgen de uitslag een paar uur later? Is dat erg? Een aantal ambtenaren moeten een lange dag maken 1 keer per 18 maanden? Is dat erg? Vinden we onze democratie zo onbelangrijk dat we om redenen van gemak de integriteit ervan ter discussie gaan stellen?

Het is erg ontmoedigend dat we al 4 jaar lang iedere keer als een burgemeester of Kamerlid een lunch heeft gehad met een verkoper van Nedap we deze discussie weer moeten overdoen. Waarbij de extra complicatie is dat iedereen een mening heeft maar vrijwel niemand echt bekend is met het gruweldossier van incompetente ambtenaren, falende TNO-medewerkers en corrupte computerverkopers die er niet voor terugdeinsden de staat te chanteren toen hun handel in 2006 onder druk kwam te staan.

Gegeven deze voorgeschiedenis, het gebrek aan een dringend probleem en de enorme risico's die de 'oplossing' met zich mee brengt is er geen reden om zelfs maar te denken aan herinvoering van de stemcomputer. Hetgeen ook de mening is van BiZa op dit moment.

Niets van wat hier staat is nieuw. Zoals als Jan ook al zei. verdiep je in het dossier. Maar dat kost wel een paar weekenden stevig doorlezen.
Door Mark (Beleidsambtenaar) op
Zouden er tegenargumenten kunnen komen tegen mijn stelling dat elektronisch stemmen prima is, mits mét papertrail en steekproefsgewijze controle?

Er is in Nederland een probleem geweest met dat stembureaulid in de gemeente Landerd (nauwelijks voorkeurstemmen, maar heel veel in dat ene stembureau), maar die zou je ook niet gepakt hebben als hij stembiljetten gekleurd had.

Ernstiger is bijvoorbeeld wat er in Florida gebeurd is bij verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigen, waar bij de ene verkiezingen tienduizenden stemmen meer uitgebracht waren dan bij andere (ze hebben daar tegelijk verkiezingen op landelijk, staats- en lokaal niveau in vele gevallen)... in in Georgia waar in sommige districten een wel heel rare uitslag was. Ik wil niet zeggen dat het onmogelijk is, maar de combinatie computer/paper trail maakt het mogelijk dit te controleren. Ik hoor graag wie hiertegen is, en waarom.

Ik neem overigens aan dat Piet Westland aangifte heeft gedaan.
Door Pieter op
@Jan en Arjen. Jullie overtuigen me niet, want je gaat niet in op de oplossing die ik aangeef. En evenmin op de oplossing die Logica aangeeft.
Door Jan op
@Pieter, ik zou zeggen, verdiep je eens in de historie. Dit zou ook mijn advies zijn aan de VVD die nu al in de weer gaan met een initiatiefwet zonder het onderliggende probleem te analyseren.
Een simpele samenvatting uit de tijd dat de stemcomputers er zonodig moesten komen en blijven tot ze om een relatief klein detail afgeschaft werden kun je, voor zover je het niet zelf met een kritische geest reeds kan bedenken, gewoon nalezen op http://wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/
Door Arjen Kamphuis (CTO) op
@Pieter: het centrale probleem met stemcomputers is juist dat fraude achteraf nooit te bewijzen (of te ontkrachtten!) is. Dit maakt het proces zelf onbetrouwbaar en de uitkomst dus betwistbaar.

Met een papieren proces is grootschalige fraude (van het soort dat de verkiezingsuitslag een andere wending geeft) is altijd achteraf te detecteren. Dit komt dan ook met enige regelmaat voor in landen waar men wat minder stevige democratische tradities heeft (Zimbabwe, Wit-Rusland, Irak, Ohio, Alabama, enz...).

In Nederland hebben we een concreet geval van poging tot fraude met een stemcomputer gehad (zie http://www.bof.nl/nieuwsbrief/nieuwsbrief_2006_1 … item 2). Achteraf kon echter de schuld of onschuld niet met zekerheid worden vastgesteld. Een drama voor alle betrokkenen en de integriteit van het proces.
Door Piet Westland op
Hoeveel PVV-stemmen zullen per ongeluk onder andere stapeltjes worden gelegd ?
Door logica op
Volgens mij is de meest simpele oplossing stemcomputers met daarnaast een kassabonuitdraaier. De uitgebrachte stem wordt tevens geprint, de stemmer controleert die en stopt de bon in een stembus. Steekproefsgewijs kan gecontroleert worden of de uitgedraaide bonnen overeenkomen met hetgeen de computer aan stemmen heeft.
Niets geheimzinnigs aan, transparant, controleerbaar en tevens eenvoudig.
Door Plafond op
Ik heb meer vertrouwen in stemcomputers dan in stemmentellers en ik spreek uit ervaring.Door Arjen Kamphuis (CTO) op
in sept 2008 schreef ik deze column voor Digitaal Bestuur (helaas verdwenen na de remake van de site):
http://www.gendo.nl/blog/arjen/stemcomputers-de- …

Stemcomputers zijn niet te verenigen met de Nederlandse kieswet en de democratische principes van onze grondwet. In Duitsland zijn ze zelfs ongrondwettelijk verklaard. In Ierland zijn de machines van Nederlandse makelijk nooit ingevoerd na een burgerinitiatief. In Oostenrijk zijn ze ook afgeschaft. In de meeste andere landen staat het gebruik van stemcomputers onder druk.

Verdiep je alsjeblieft in het dossier voordat je zaken roept over relatieve betrouwbaarheid van verschillende systemen en aannames doet over welke aspecten van betrouwbaarheid relevant zijn.

Er is geen ernstig probleem dat opgelost moet worden en zelf al zou dat er zijn dan zijn stemcomputers niet de oplossing.

Omdat dit humor moet blijven: http://youtu.be/LBrDzZCOQtI
Door Pieter op
@Jan. Je kunt nu wel interessant doen en allerlei theoretische problemen oproepen, maar bewijs eerst maar eens dat die problemen zich ook werkelijk hebben voorgedaan. En als de overheid er dan zo bang voor is, laat dan de broncode verplicht bekend gemaakt worden aan de overheid, laat elke stemmachine (en het daarop geïnstalleerde computerprogramma) tevoren testen en pas dan een afdoende verzegeling toe. Vóór aanvang van de stemming dat zegel controleren en er kan zeker niet meer geknoeid worden met de uitslag (zoals nu wel gebeurt, weet ik uit ervaring als stembureaulid, met papieren stemmen). Het enige "risico" dat je dan nog loopt is dat iemand op enkele meters afstand met een spreciaal apparaatje zou kunnen opvangen op wie iemand stemt. Nou en, so what? En wie zou dat willen en waarom?

Vacatures

Van onze partners