of 63908 LinkedIn

Verver verliest kort geding tegen BING

Oud-burgemeester van Schiedam Wilma Verver heeft van de rechter geen gelijk gekregen in een kort geding tegen onderzoeksbureau Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING).

Oud-burgemeester van Schiedam Wilma Verver heeft een kort geding tegen onderzoeksbureau Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) verloren.

Op vingers getikt

BING werd in december op de vingers getikt door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Dat concludeerde dat conclusies in hun in 2011 uitgebrachte rapport over Verver te ongenuanceerd en onvolledig waren. Jaap ten Wolde, de maker van het rapport, werd berispt. BING onderzocht beschuldigingen van onder meer machtsmisbruik en belangenverstrengeling. In juni 2011 stapte Verver op. Het BING-rapport verscheen in augustus 2011.

Niet onrechtmatig
Na de uitspraak van het CBb bracht BING een verklaring naar buiten waarin het stelde dat 16 van de 17 onderdelen van het onderzoeksrapport wel betrouwbaar waren. Verver stapte daarop naar de kantonrechter om BING die verklaring te laten intrekken. De rechtbank Midden-Nederland oordeelt echter dat de bewering van BING geen feitelijke onjuistheden bevat. Ook is de verklaring niet onrechtmatig en niet grievend jegens Verver die nu de proces- en advocaatkosten moet betalen.


Bedreigingen en vernielingen

Dat is een tegenvaller voor Verver die vindt dat de verklaring die BING in juli vorig jaar op haar website zette en een verklaring die BING op de website van Brandpunt liet zetten naar aanleiding van een uitzending op 10 februari 2015 over de zaak wel onrechtmatig zijn. Zij zou als gevolg daarvan schade lijden. Ook zouden de volgens haar “onjuiste, nodeloos grievende en lasterlijke uitlatingen” structureel haar eer en goede naam aantasten. Uit de negatieve publiciteit hierover voor Verver vloeien weer bedreigingen en vernielingen aan haar adres voort.


Uitlatingen BING op juiste moment

Het eerste bezwaar van Verver ging over uitlatingen van BING in hun verklaring van 7 juli 2014. BING beweert dat het zorgvuldig en professioneel integriteitsonderzoek doet, conceptbevindingen van 16 dossiers aan Verver zijn voorgelegd en haar reactie ruimschoots aan de orde is gekomen in het rapport. De rechter noemt die uitlatingen niet onrechtmatig, omdat deze zijn gedaan na de uitspraak van de Accountantskamer, waarin de klachten van Verver ongegrond waren verklaard, en voor de uitspraak van het CBb, die haar klachten op een aantal onderdelen wel gegrond verklaarde. Op dat moment waren de beweringen juist. Daarbij is ook duidelijk dat deze een weerwoord waren van BING op een eerder interview met Verver in het Volkskrant Magazine.

Geen inhoudelijke beoordeling
De uitlatingen van BING in de verklaring na de Brandpunt-uitzending zijn volgens de rechter niet onrechtmatig, omdat deze geen feitelijke onjuistheden bevat. BING zegt hier onder meer dat hun conclusies in 16 dossiers nog overeind staan. Inderdaad is Ververs klacht in een dossier gegrond verklaard, maar het CBb heeft de overige 16 conclusies niet inhoudelijk beoordeeld. Dat BING dit in zijn verklaring niet vermeldde vindt de rechter geoorloofd evenals dat het niet vermeldde dat het CBb een deel van de klachten van Verver alsnog gegrond heeft verklaard.


BING in kwaad daglicht

Verver op haar beurt riep volgens de rechter na de CBb-uitspraak ten onrechte dat het BING-onderzoek “in de prullenbak” is gedaan en “het overgrote deel van de conclusies door het CBb van tafel is geveegd”. Daar had het CBb immers geen uitspraken over gedaan. Volgens de rechter is BING in een kwaad daglicht gesteld door de vele publicaties over deze zaak en was hun tekst ook niet grievend jegens Verver.


Niet feitelijk onjuist

Tot slot had Verver bezwaar tegen de bewering van BING dat de uitspraken van het CBb betrekking hebben op het tuchtrecht van accountants en BING geen accountantskantoor is. Ook dit is niet feitelijk onjuist. Van de rechter hoeft BING hierbij niet te vermelden dat volgens het CBb de werkzaamheden die door of onder verantwoordelijkheid van Ten Wolde zijn gedaan wel aan het tuchtrecht zijn onderworpen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ernst (beschouwer) op
De rechter beoordeelt de rechtmatigheid. Niet de morele waarde van een uitlating. Daarnaast moet een evt. onrechtmatigheid dan ook nog schade veroorzaken en het volg zijn van die uitlating. Kan dus dat iets niet goed is, maar niet onrechtmatig.
Verr wordt ik eenbeetje moe van die krokodillentaren over beeldorming in de media. Media is niet eerlijk, soms onethisch, maar aan de voorkant van het politiek proces hoor je politici ook niet dat ze op onjuiste gronden ihet zadel zijn geholpen. Wees handig!
Door Een ander geluid op
Wellicht is het feit dat er niet over de feiten wordt gesproken tekenend voor dit proces. Als het je niet lukt om de feiten ter discussie te stelen, kun je altijd proberen het proces ter discussie te stellen. Dat is wat mevrouw Verver lijkt te hebben gedaan.

Het is zoiets als de moordenaar die zegt onschuldig te zijn omdat het bewijs niet rechtmatig is verzameld. Voer voor juristen, maar de gewone man snapt hier niets van. Ondertussen halen de ambtenaren gerust adem nu mevrouw weg is...
Door Johan op
Beste Ad, je slaat de spijker op zijn kop, we leven nu in een virtuele samenleving. Enige weken terug werd de hoogste ambtenaar op het Ministerie van Veiligheid en Justitie vervangen. En passant werd er bij verteld dat deze topfunctionaris buiten alle procedures om was benoemd c.q. er doorgedrukt was door de minister zelf. In Rotterdam deed deze minister niet anders toen hij burgemeester was maar niemand deed er ooit moeilijk over, moest kunnen. Uit BB vernam ik destijds dat Verver slechts een CV van iemand had overhandigd voor een heel moeilijk vervulbare vacature van een tijdelijke functie in een lage rang en dat werd jaren in de Schiedamse media gepresenteerd als wereldnieuws en weggezet als toonbeeld van niet-integer handelen. Het gaat in het huidige tijdperk van integritisme om het meten met veel flexibele maten, vage normen wat wel en niet mag en het breed uitmeten in de media van gebakken lucht. Risicomijdende bestuurders en ambtenaren die niets presteren worden de nieuwe helden. Jammer vind ik dat het door de hoogste tuchtrechter als ondeugdelijke bestempelde rapport door deze ondoordachte actie meer glans lijkt te krijgen dan het verdient. En ja een slimme media-adviseur leidt bekwaam af van de kern van de zaak. De rechter oordeelde dat het rapport niet deskundig, niet objectief en niet professioneel was. Dat is de kern en niets anders.
Door Ad(viseur) op
@ Johan. Vleien is m.i. niet de oplossing. Perceptie = realiteit. Je komt waarschijnlijk verder met een goede communicatieadviseur dan met een advocaat. Zegt iets over onze hedendaagse samenleving.
Door Johan op
Ik vrees dat Ellen gelijk heeft, feiten doen er helemaal niet meer toe, eigenlijk vanaf het begin van het BING-onderzoek al niet meer. Het ging om een conflict met een aannemer en daarna werd er van alles en nog wat bij gehaald. De zaak met de aannemer bleek een broodje aap, maar alle overige roddels en verdachtmakingen bleken een effectief werkdend gif in de media. Maar het is wel een uitstekende casus voor hoogleraren bestuurskunde. Ik durf de stelling aan dat niet 1 casus uit het BING-rapport op feiten is gebaseerd, soms was 1 opmerking van een anonieme gefrustreerde voldoende voor BING, maar in onze samenleving zijn beelden veel krachtiger dan feiten. Het openbaar bestuur is hierdoor verworden tot arena van bange mensen. Gemeentesecretarissen en bestuurders vliegen zo de laan uit en nemen nauwelijks nog risico's. Vleien is de belangrijkste kernkwalititeit geworden.
Door August Biels (gewezen ambtenaar) op
@Ellen: Shakespeare schreef toneel; fictie. Wat betreft Shakespeare's integriteit en dienstverbanden: lees eens een biografie van Shakespeare. Ik kan u die van Peter Ackroyd bijzonder aanraden.
Door ellen op
Dis als het maar "feitelijk niet onjuist" is op het moment dat je het zegt, ook al had je kunnen weten dat het niet waar was, dan mag het?
Dus als ik zeg "ik ben onschuldig aan moord op mijn vrouw" omdat de rechter pas de volgende dag het vonnis van 20 jaar uitspreekt, dan is dat ook "feitelijk niet onjuist". Zeg ik "mijn buurman is niet onschuldig verklaard voor moord op zijn vrouw" dan is dat ook niet feitelijk onjuist, als de goede man er helemaal niet voor vervolgd wordt omdat hij er overduidelijk niks mee te maken heeft.

Ik heb het gevoel dat de rechter wel erg strikt gewogen heeft en niet erg oog heeft gehad voor de wat ongelijke positie van mevrouw Verver tegen over BING, terwijl dat naar mijn idee juist voor BING reden zou moeten zijn om extra zorgvuldig te zijn. En dan bedoel ik niet: extra zorgvuldig in het formuleren zodat het precies binnen de grens van de wet blijft.
BING laat wel vaker steekjes vallen, lijkt me voor een bureai dat integriteit moet onderzoeken toch geen goede staat van dienst.
Maar ja, we gooien graag met modder naar mensen dus mevrouw Verver heeft in de publieke opinie afgedaan en feiten doen er dan helemaal niet meer toe, dat bewijst onze gewezen ambtenaar hieronder ook weer.
Shakespeare was ook niet bepaald iemand die erg integer schreef, hij stelde zich graag ten dienste van geld en macht om andermans naam en faam te breken. Het voorbeeld zegt dus wel genoeg over degene die het gebruikt.
Door August Biels (gewezen ambtenaar) op
William Shakespeare moet Wilma Ververs en haar praatjes al gekend hebben, toen hij schreef "it is a tale
told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing"

Vacatures

Van onze partners