of 59761 LinkedIn

Verkleining gemeenteraden nog geen gelopen race

Het staat nog niet vast dat gemeenteraden vanaf maart 2014 met tien procent worden ingekrompen. In de Eerste Kamer tekent zich hier geen meerderheid voor af.

Het is nog maar de vraag of het initiatiefvoorstel tot verkleining van gemeenteraden de eindstreep gaat halen. In de Eerste Kamer is er zo goed als zeker geen meerderheid voor het voorstel.

Consistentie

Initiatiefnemer Pierre Heijnen (PvdA) heeft er echter het volste vertrouwen in heeft dat ook de Eerste Kamer zal instemmen, zo heeft hij maandag desgevraagd laten weten. Hij hoopt dat de senaat voor de zomer een besluit neemt. Bij de eerstvolgende raadsverkiezingen in maart volgend jaar zou de dualiseringscorrectie dan kunnen worden toegepast. ‘Ik reken er op dat de Eerste Kamer niet al te hyperig zal zijn en meer oog voor consistentie in standpuntbepaling zal hebben’, aldus Heijnen.

 

Verbazingwekkende stellingname

Hij doelt daarbij op de stellingname van onder meer CDA en PVV. Deze fracties stemden tegen het initiatiefvoorstel, maar spraken in het vorige kabinet af het aantal raadsleden met een kwart te verminderen. Het voorstel dat donderdagavond door de Tweede Kamer is aangenomen, gaat uit van een vermindering van tien procent. ‘Verbazingwekkend dat deze partijen nu tegen hebben gestemd’, aldus Heijnen.

 

Speelveld gewijzigd

Het CDA stelt echter dat het speelveld is veranderd, omdat gemeenten de komende jaren steeds meer taken op hun bordje krijgen. Goede controle is daarom belangrijker dan ooit, vindt CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg. Daarnaast vrezen de tegenstemmers (alle fracties behalve PvdA, VVD, en 50Plus) dat raadsleden overbelast raken. Aanvankelijk zag het er naar uit dat de PVV, ondanks bezwaren, voor zou stemmen. PPV-Kamerlid Martin Bosma was maandag niet bereikbaar voor een nadere toelichting op de tegenstem van de fractie. Als de PVV ook in de Eerste Kamer tegenstemt, zijn slechts 31 van de 75 senatoren voor inkrimping van raad en college.

 

Wettelijk maximum aantal wethouders

Het voorstel van Heijnen gaat namelijk niet alleen om de vermindering van het aantal raadsleden met circa 1.000. Per wet wordt ook een maximum gesteld aan het aantal wethouders. Hiermee is Heijnen tegemoet gekomen aan het advies van de Raad van State.  Nu is dat aantal nog gekoppeld aan de omvang van de raad, waarbij een maximum geldt van een vijfde van het aantal raadsleden. Het feitelijk aantal wethouders wordt door de raad bepaald. Dat verandert als de wet wordt aangenomen. Afhankelijk van het inwoneraantal mogen er tussen de twee en acht wethouders worden benoemd.  Zo mogen er in gemeenten tot 10.000 inwoners twee wethouders worden benoemd, in gemeenten tussen de 35.000-60.000 inwoners vijf, zeven in gemeenten tussen de 80.000-200.000 inwoners en acht in gemeenten van meer dan 200.000 inwoners.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Marieke op
@jan. in je reactie schrijf je 2x vertegenwoordigd terwijl dit vertegenwoordigt moet zijn. Wat zegt dit over jouw verstandelijke vermogens? Het geeft geen pas zo te reageren op een serieuze reactie.
Door Jos Derckx (adm) op
ik lees nergens meer over de zorg om de democratische rechten van de burger zich vertegenwoordigd te zien door een volksvertegenwoordiger en niet een partijmeeloper die van de partijleiding meekrijgt hoe hij moet stemmen in het partijbelang. Hoe kleiner de vertegenwoordiging, hoe groter de kans dat de controle achterwege gaat blijven om partijbelang en -genoot te beschermen. Met de toekomstige structuur voor ogen een monster voor de burger
Door Jo van der Linden (voormalig raadslid) op
Het aantal raadsleden beperken is in vele gemeenten geen goede zaak. De taken zijn zo uitgebreid geworden, dat het , afhankelijk van de fractiegrootte, bijna niet te behappen is. Een stemdrempel van 10% invoeren kan een beter effect hebben op de kwaliteit van de raden,
Door Easymoney (Financië) op
Bij de overheid heerst het systeem en procesdenken. Dit veranderen is vragen om moeilijkheden. Als je daarbij ook nog eens meeneemt dat je feitelijk aan de stoelpoten van de decentrale Bestuurders zit te zagen, kun je ervan uitgaan dat hier niets van terecht komt.
Net als in het verleden, het begint goed, en eindigt in moddergooien. Waarna alles hetzelfde blijft.
Burgers, houd de overheid klein. Dit soort systemen kunnen zichzelf niet in bedwang houden. Kijk maar naar de begroting van de overheid, die groeit alleen maar ondanks bezuiningingen, hervormingen, privatiseringen etc.
Door Jan op
@Massie
Gezien uw opmerking begrijp ik dat u de verstandelijk minder bedeelden vertegenwoordigd?
Ik zelf wordt liever vertegenwoordigd door iemand met de verstandelijke vermogens dit goed te kunnen doen, niet door iemand die mij qua geslacht, baan, opleidingsniveau, gezinssamenstelling of wat dan ook vertegenwoordigd.
Door Massie (bestuurder) op
Henk en Flipper: de raad moet een dwarsdoorsnede zijn van de samenleving. Dus ook 'jandoedels' moeten in de raad vertegenwoordigd zijn. Alleen hoogopgeleiden hebben we al zat in dit land en die veroorzaken ook een deel van de ellende.
Door Sytze Dijkstra op
Ook ik hoop op consistentie in de EK, dus geen hyperige verkleinig van de raden! En dat elke 'jandoedel' raadslid kan worden, tja dat is nou net democratie ...
Door Flipper op
Met wat Henk schrijft ben ik het meer eens !
Flipper
Door Pierre (int. vergunningverlener) op
Voor het voeren van politiek hebben we al een tweede kamer. Als de eerste kamer op diezelfde stoel gaat zitten, maakt zij zich daarmee gelijktijdig overbodig en kan dus worden opgeheven.
Maar ja, het pluche zit lekker
Door berry smits (bouwkundig medewerker) op
Wanneer komt het voorstel om te snijden in 1e en 2e Kamer en provincie? Nu alleen nog maar schijnheilig snijden in de gemeentebestuur. Kortom een halfbakken voorstel want in alle gremia is dualisering ingevoerd en zijn bestuurslagen vergroot.