of 64621 LinkedIn

Vergoeding raadsleden steden moet omlaag

Op termijn moet de vergoeding van gemeenten vanaf 100.000 inwoners omlaag. Dat adviseert de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) aan de minister van Binnenlandse Zaken (BZK).

De vergoeding van raadsleden in kleine gemeenten (tot 24.000 inwoners) moet omhoog. Op termijn moet de vergoeding van gemeenten vanaf 100.000 inwoners juist, gefaseerd, omlaag. De vergoeding voor provinciale statenleden kan gelijk blijven. Dat adviseert de Raad voor het Openbaar Bestuur aan de minister van Binnenlandse Zaken (BZK).

Nevenfunctie

Het raadslidmaatschap in grote gemeenten is een halve baan en dat staat op gespannen voet met het principe dat het ambt een voor iedereen toegankelijke nevenfunctie moet zijn, zo beargumenteert de ROB in zijn dinsdag verschenen advies ‘Voor de publieke zaak’.


Behapbaar

Passend bij de aard en omvang van een nevenfunctie, pleit de Raad ervoor dat de werkzaamheden van decentrale volksvertegenwoordigers ‘behapbaar moeten zijn’. Hij denkt aan zo’n 8 tot 12 uur, in plaats van de ‘16 tot 20 uur die nu gemiddeld in het werk worden gestoken door gemeenteraads- en statenleden.’

 

Minder vergaderen

Bewuste rolneming en goede ondersteuning kunnen volgens de Raad bijdragen aan reëel minder tijdsbesteding en vergroten zo de aantrekkelijkheid van het ambt. Decentrale volksvertegenwoordigers moeten minder vergaderen, stukken lezen en fractieberaad houden. Er moet dan wel worden geïnvesteerd in een goede toerusting zoals griffie, rekenkamer, fractieondersteuning en scholing.


Herwaardering

In zijn advies adviseert de ROB de minister van BZK over de aantrekkelijkheid van het ambt van decentrale volksvertegenwoordiger. Het verminderen van de tijd dat in het werk als volksvertegenwoordiger wordt gestoken, is daar een van. Het moet te combineren zijn met werk, zorgtaken of de privésituatie. Daarnaast moeten de secundaire arbeidsvoorwaarden worden verbeterd, ‘bijvoorbeeld door middel van een voorziening die het risico van het mislopen van pensioenopbouw opvangt en door meer ondersteuning voor scholing.’ De aantrekkelijkheid van het ambt kan ook worden vergroot door herwaardering, waarbij de ROB denkt aan betere beeldvorming over het belang en het werk van volksvertegenwoordigers.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door p op
@Arjan, nee ook in een grote stad is een scheve stoeptegel een scheve stoeptegel.

Alleen de hoeveelheid raadsleden tov het aantal inwoners is een stuk minder, vandaar ook de hogere vergoeding, toch?
Door Arjan (raadslid) op
Natuurlijk mag een vergoeding, met als reden mensen over de streep te trekken altijd omhoog.. Echter de vergelijking dat die van grote gemeenten omlaag kan, loopt spaak. Ik pak een willekeurig kleine gemeente waar ongeveer 15 tot 20x per jaar een raadvergadering is met een relatief kleine agenda. In grote steden is iedere week een raad- fractie en vaak ook nog commissie bij elkaar. Daarbij is een stad zo complx dat er iedere week -ook als raadlid- wel diverse wekbezoeken moeten plaatsvinden om te weten wat er speelt. Dus appels en peren moet je niet teveel vergelijken. Het zou fair zijn om deze belasting ook mee te nemen.
Door alexander (oud-raadslid) op
Inderdaad een dramatisch slecht advies. Minder uren in het raadswerk steken ? Als ik in mijn raadstijd al de werkuren in overwerkgeld betaald had gekregen, had ik een dikke bijbaan gehad. Ik ben toen tijdelijk minder gaan werken om het werk redelijk naast de bestaande baan te kunnen doen, kreeg dus minder salaris. En kon de ingeleverde uren enigszins compenseren met de raadsvergoeding. Maar stak daarnaast dus fors veel vrije tijd in het raadswerk. Openbaar bestuur mag best wel betaald worden ! Het advies van de ROB lijkt op doorsnee politiek gemanoeuvreer. Financieel neutraal, hier wat vanaf daar iets bij. Maar beleidsinhoudelijk beroerd.
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Dat (gekozen) raadsleden in kleine gemeenten tot 8.000 inwoners slechts 250,82 euro bruto per maand verdienen, terwijl in dezelfde woonplaats een (benoemde, dus niet gekozen) wethouder maar liefst 4.669 euro per maand bedraagt, dus maar liefst 18x zo veel bedraagt. Daarnaast kan de wethouder op nog een (gratis) beroep doen op meerdere portefeuilleambtenaren in zijn gemeente. Bron (Elseviers Weekblad 10-3-2018, pagina 28 en 31)Dus van enig serieus dualisme tussen gemeenteraad en College van B & W kan in een dergelijke gemeente natuurlijk bij voorbaat nooit sprake zijn, lijkt mij.
Door Heukers op
Wat een dramatisch slecht advies. Maar dat verbaast eigenlijk niet. Kijk maar wie in de Raad voor Openbaar Bestuur zitten. De gevestigde macht dus van burgemeesters en provinciebestuurders. Zoals Paul Polman (D66), Albertine van Vliet (D66), Cees de Vet (CDA), Miranda de Vries (PvdA) en Milo Schoenmaker (VVD), aangevuld met een paar hoogleraren. Geen enkel raadslid, geen enkele wethouders, nee slechts ivoren-torenfiguren.

Druk dit advies maar af op toiletpapier en gebruik het voor de dagelijkse stoelgang. Dan dient het nog ergens voor.
Door Eduard Dame op
Ik zou zeggen dat de vergoeding van de leden van de Raad voor het Openbaar Bestuur drastisch omlaag kan als het aan komt zetten met een dergelijk slecht advies. Dit gaat natuurlijk niet werken. Als de kwaliteit van de gemeenteraad voorop staat met raadsleden die hier 8-12 uur werk in willen steken, dan is een veel logischer optie om het aantal raadsleden uit te breiden. Dat geeft tegelijkertijd meer diversiteit in de gemeenteraad.
Door Criticus op
Belangrijk is dat de decentrale volksvertegenwoordiging een bestuur van leken betreft, aldus de ROB. Dat is namelijk nodig ivm de legitimiteit en binding met de maatschappij.
Gelukkig gelden die argumenten niet voor de tweede kamer... Of een kwestie van met twee maten meten?
Door Rogro (Burger) op
Waar was de vergoeding oorspronkelijk ook maar weer voor bedoeld?
Toch geen salaris voor verrichtte diensten, maar compensatie voor het minder gaan werken om zo uren vrij te spelen om het raadswerk te kunnen doen?
Door een betrokkene (gemeenteraadslid ) op
wanneer je jaarlijks, technisch inhoudelijk goed en intensief een jaarrekening en begroting moet nakijken met je minimaal MBO of HBO niveau bezitten.
/
de eerste de beste timmerman of loodgieter krijgt beter betaald.
Dit is dus een schandalig voorstel!
> trek de kleine gemeenten omhoog, en laat de vergoeding van de grotere gemeenten intact!
>
Door H. Wiersma (gepens.) op
Dom, dom dom! Vanwege de geringe bestuurskracht moeten kleine gemeenten fuseren. Dan ga je natuurlijk niet de vergoeding voor de raadsleden verhogen.