of 58952 LinkedIn

Tegenstemmende provincies trekken eigen plan

De vijf provincies die het financieel onderhandelaarsakkoord met het kabinet hebben verworpen, gaan samen proberen 'Den Haag' ervan te overtuigen de plannen alsnog van tafel te halen. Woensdag stemde ook Friesland tegen het akkoord.

Als hekkensluiter heeft ook de provincie Friesland het financieel onderhandelaarsakkoord met het kabinet verworpen. Met vijf provincies tegen en zeven voor, is de grootst mogelijke minderheid van de provincies tegen de financiële afspraken die de provinciekoepel IPO met het rijk heeft gesloten.

Gezamenlijke actie

De vijf tegenstemmende provincies gaan met elkaar in overleg over mogelijk gezamenlijke acties richting Tweede Kamer, aldus de Friese CDA-gedeputeerde Tineke Schokker. Vorige week was al duidelijk dat Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg het akkoord hadden verworpen. De provincies willen hun provinciale autonomie en investeringskracht veilig stellen.

 

Onaangenaam verrast

Binnen het Interprovinciaal Overleg (IPO) is het laatste woord over het akkoord evenmin gesproken. Tot onaangename verrassing van in ieder geval de Noordbrabantse Commissaris van de Koningin Wim van de Donk (CDA) maakte IPO-voorzitter Johan Remkes (VVD) eind vorige week al wereldkundig dat de provincies hadden ingestemd met het akkoord. Dat was tegen de afspraken in. Een dag later pas zou een met de provincies afgestemde brief met randvoorwaarden namens het IPO-bestuur naar het kabinet worden gestuurd. Die randvoorwaarden moeten bij de nadere uitwerking van het akkoord worden geregeld. ‘Dit is kenmerkend voor de manier waarop het akkoord op een te snelle manier tot stand is gekomen, aldus gedeputeerde Van Heugten via zijn woordvoerder.


Veroordeling procesgang en tempo

Ook Friesland veroordeelt de procesgang en het tempo waarin de afspraken met het kabinet zijn gemaakt. Met een ruime meerderheid is woensdag hierover een motie aangenomen. ‘We voelen ons overvallen’, aldus Schokker namens Friesland. Het akkoord lag er ‘opeens’ en bovendien kregen de provincies, evenals gemeenten en waterschappen, slechts een krappe twee weken de tijd om zich over het onderhandelaarsakkoord uit te spreken.


Tegen schatkistbankieren

Gedeputeerde Staten van Friesland hadden aan Provinciale Staten (PS) voorgesteld met een paar stevige mitsen in te stemmen met het akkoord. GS zijn principieel tegen het schatkistbankieren. Een voorwaarde voor een Fries ‘ja’ was het schrappen van de boeteregeling uit de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof) evenals het plafond bij het btw-compensatiesfonds. Cofinanciering van provincies bij rijksprojecten moet buiten het EMU-saldo van de provincies worden gehouden.


Aantasting autonomie onacceptabel

Met een breed ondersteunde motie hebben de Staten daar woensdag echter een volmondig ‘nee’ van gemaakt. De aantasting van de provinciale autonomie is ook voor de Friezen onacceptabel. Via een motie zijn GS met een fikse boodschappenlijst op pad gestuurd. Via een lobby met de Tweede Kamer moet worden geprobeerd de maatregelen alsnog van tafel te krijgen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Sytze Dijkstra (Raadsgriffier) op
Namens welke woordvoerder spreekt Van de Donk?
Door H. Wiersma (gepens.) op
Dit is weer zo'n schoolvoorbeeld van de slechte wijze waarop dit soort zaken bij het Rijk worden gemanaged en gestuurd (te weinig en slecht overleg met actoren, slechte communicatie). Het gevolg is dat alle andere Overheidskippen constant lopen te kakelen en nauwelijks meer in hun hok zijn te krijgen. Tel uit je winst!