of 64204 LinkedIn

Stel kiesdrempel in tegen versplintering

Een kiesdrempel van twee zetels is het beste antwoord op versplintering van de gemeenteraad. Maatregelen om fractiesplitsing tegen te gaan, zullen alleen maar weer nieuwe problemen veroorzaken.

Een kiesdrempel van twee zetels is het beste antwoord op versplintering van de gemeenteraad. Maatregelen om fractiesplitsing tegen te gaan, zullen alleen maar weer nieuwe problemen veroorzaken.

Substantiële verlaging

Dat stelt hoogleraar constitutioneel organisatierecht Douwe Jan Elzinga deze week in zijn column in Binnenlands Bestuur. ‘Een dergelijke drempel levert een substantiële verlaging op van het aantal fracties.’ Volgens Elzinga is die voor ‘serieuze nieuwkomers’ goed te nemen ‘omdat het aantal te behalen stemmen voor een zetel in de gemeenten betrekkelijk gering is. En voor hen die zich hebben afgesplitst en terug willen komen, is deze drempel een extra uitdaging om te bezien of er voldoende draagvlak is.’

Baaierd aan problemen
In maatregelen om fractiesplitsing tegen te gaan (zoals de Overijsselse cdk Boele Staal en minister van Binnenlandse Zaken Ollongren in verschillende varianten bepleiten) ziet Elzinga weinig. ‘Indien nu afgesplitste raadsleden in allerlei varianten hun rechten worden ontnomen, leidt dat tot een baaierd aan problemen en procedures. De minister zal de komende jaren dan ook nog veel last van krijgen van haar oproep.’


Good governance steeds moeilijker
Met Staal en Ollongren is Elzinga van mening dat als gevolg van de versnippering ‘good governance’  steeds moeilijker wordt. En dat daarom over aanpassingen als een kiesdrempel moet worden nagedacht. ‘De vele eenlingen in gemeenteraden kunnen nauwelijks goed functioneren, ook al niet omdat de complexiteit van het lokale bestuur de afgelopen jaren aanzienlijk is toegenomen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Kiezer (Kiezer) op
Fraai, blijft er nauwelijks nog wat te kiezen over.
En nieuwkomer mogen dus niet groeien, maar moeten ineens bam uit het niets komen. Dat leidt tot partijen met extreme standpunten, anders haalt men dat nooit
Door Berends op
Stoppen met afgeven van machtigingen. Dat is veel effectiever dan een kiesdrempel.
Ook een prima middel om voorkeurstemmen op Turken te voorkomem.
Door Hans op
Een dergelijke drempel voor de democratie levert wellicht óók een substantiële verlaging op van het aantal kiezers, dat is mooi: kan behalve de snelheid van de besluitvorming ook het tellen van de stemmen sneller.
Door Willem de Wildt op
Dit voorstel is duidelijk niet goed doordacht. Een kiesdrempel van twee zetels is in veel gemeenteraden een drempel van 10 tot 20 procent van de bevolking! En voor de grote gemeenteraden (zoals het voorbeeld van Den Haag) is het aantal benodigde stemmen voor twee zetels dan zo'n 9000 tot 10.000 stemmen. Om dat nu 'betrekkelijk gering' te noemen...

Dit voorstel bevoordeelt grote partijen, biedt nieuwkomers geen serieuze kansen en vergeet dat raadsleden van kleinere partijen vaak heel serieus hun werk doen, nogal eens vanuit een veel onafhankelijker optiek dan de 'fractiediscipline-volgende' raadsleden van grote fracties.
Nog los van de waarde die kleine partijen meestal hebben en het feit dat grote partijen meestal ook ooit met een enkele zetel zijn begonnen is
Door Martin op
Er is al een kiesdrempel. Die heet kiesdeler en is het aantal stemmen gedeeld door het aantal zetels. Allerlei andere kiesdrempels zullen arbitrair zijn en grote partijen onnodig bevoordelen.
Door Spijker (n.v.t.) op
Teveel versplintering geeft de volgende nadelen:
1. veel meer bureaucratie (oeverloze discussie, arbeid wordt veel minder productief).
2. het werkt inefficiëntie in de hand (vertraging, minder goede besluitvorming).
3. onderlinge verschillen en ruzies nemen toe.
4. de kosten voor de Overheid en de burgers (belasting) gaan de pan uitrijzen.
Kortom, kiesdrempels invoeren!
Door p op
Uiteindelijk wordt je op ene individueel mandaat gekozen en heb je het recht om jezelf te organiseren.
Dat kan via een partij, maar voor andere vormen van samenwerking staat ook niets in de weg.


@Annemiek het is zonder last. Ruggespraak mag, anders wordt een politieke partij zijn lastig
Door Martin Koenen (directeur adviesbureau omgevingsrecht) op
Ik heb eerder al gepleit voor een kiesdrempel van 6 tot 8 zetels in de 2e kamer. Maar als we over de hele linie kunnen beginnen met een drempel van 2 voor alle vertegenwoordigende organen dan is er al veel gewonnen. Dus verantwoordelijke partijen maak die keuze en wijzig de Wet.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Inderdaad nog geen risico tot aan het moment dat het in enkele gemeenten helemaal uit de hand gaat lopen. Hoogste tijd voor het creëren van lokale, provinciale en landelijke kiesdrempels.Deze polderdemocratie lijkt meer op een kippenhok dan op efficiënt besturen. En .....maar klagen dat de vergoedingen te laag zijn.
Waar blijft trouwens het rapport van de landelijke commissie voor de bestuurlijke vernieuwing? Of wordt dat een 4-jarenplan om het weer over de volgende verkiezingen heen te schuiven?
Door Jan op
Een kiesdrempel is simpelweg noodzakelijk om de bestuurbaarheid van de gemeenten te vergroten. Bovendien beperkt het afsplitsingen. Want ook een afsplitsing zal aan de kiesdrempel moeten voldoen. Nog beter zou overigens zijn om het wettelijk zo te regelen dat je geen personen meer kiest maar partijen. De zetel is dan van de partij. Treed je uit, dan mag je niet zelfstandig doorgaan maar moet je je zetel inleveren en komt de volgende op de lijst aan de beurt.

Vacatures

Van onze partners