of 59821 LinkedIn

Spijkers wint zaak tegen Staat

De minister van Defensie is de hoofdschuldige aan het ontslag van klokkenluider Fred Spijkers in 1993. Ook staat vast dat er een directe relatie ligt tussen het arbeidsconflict rondom Spijkers, en diens optreden na het verongelukken van munitie-expert Rob Ovaa.
De minister van Defensie is de hoofdschuldige aan het ontslag van klokkenluider Fred Spijkers in 1993. Ook staat vast dat er een directe relatie ligt tussen het arbeidsconflict rondom Spijkers, en diens optreden na het verongelukken van munitie-expert Rob Ovaa.
Herzieningsprocedure
Tot deze conclusies komt de Centrale Raad van Beroep in een door Fred Spijkers aangespannen herzieningsprocedure. De Centrale Raad oordeelt dat een uit 1997 stammend arrest van de Raad op de twee bovengenoemde punten moet worden herzien.

Onenigheid superieuren
Fred Spijkers kreeg in 1984 na het verongelukken van Rob Ovaa de opdracht om aan diens weduwe te vertellen dat haar man door eigen onvoorzichtigheid om het leven was gekomen. In werkelijkheid waren er al jarenlang problemen met het type mijn dat Ovaa het leven had gekost. Spijkers weigerde daarom om Ovaa te schuld te geven, en dit leidde tot onenigheid met zijn superieuren.

Arbeidsconflict
Toen de Centrale Raad van Beroep zich in 1997 boog over het ontslag van Spijkers, luidde de conclusie dat er geen enkele relatie lag tussen de zaak-Ovaa en het ontstane arbeidsconflict. De Centrale Raad van Beroep vindt bij nader inzien dat dit onjuist is, zo blijkt uit de op de dag voor Kerstmis gepubliceerde beslissing op het herzieningsverzoek.

Wezenlijke rol
De Centrale Raad oordeelt nu dat ‘verzoekers bemoeienis met de afwikkeling van het ongeval van de heer Ovaa bij het ontslag een wezenlijke rol heeft gespeeld’ en dat daarin ‘de bron was gelegen van het nadien ontstane arbeidsconflict’.

Onderscheiding
De Raad baseert zich hierbij op diverse door Spijkers’ advocaat Geert-Jan Knoops ingebrachte stukken, als ook op een toespraak van toenmalig staatssecretaris Cees van der Knaap bij de uitreiking van een koninklijke onderscheiding aan de klokkenluider in 2003. Van der Knaap zei toen onder meer dat de wijze waarop Spijkers is opgetreden in de zaak-Ovaa hem ‘zijn baan en inkomen heeft gekost’.

Doorbraak
Ook op een tweede punt is voor Spijkers sprake van een doorbraak. In 1997 oordeelde de Centrale Raad dat het arbeidsconflict ‘in belangrijke mate’ was veroorzaakt door ‘de houding en opstelling van Spijkers, die zich heeft vastgebeten in het conflict en niet in staat is gebleken om in overleg met de minister tot een oplossing te komen’.

Hoofdschuldige
Op basis van alles wat er inmiddels bekend is, wijst de Centrale Raad in een herziene overweging nu de minister aan als de hoofdschuldige, die ‘een overwegend aandeel’ heeft gehad in de verstoorde arbeidsrelatie.

Rehabilitatie
Spijkers’ advocaat Geert-Jan Knoops zegt in een reactie dat ‘zonder meer’ sprake is van ‘een rehabilitatie’ van Spijkers. ‘Een dwaling is hierbij rechtgezet.’ Knoops spreekt van ‘een belangrijke uitspraak’, ook voor ‘personen die in de toekomst onverhoopt in een positie komen als die waarin de heer Spijkers kwam te verkeren toen hij persona non grata werd binnen Defensie omdat hij zijn geweten liet spreken’.

Gek verklaren
Op een van de ingebrachte punten is het Spijkers niet gelukt om zijn gelijk te halen. Volgens de Centrale Raad valt niet vast te stellen dat Defensie er op uit is geweest om de klokkenluider gek te laten verklaren.

Beraden
Knoops wil zich niet uitlaten over de vraag of Spijkers zich hierbij neerlegt. ‘Wat de precieze gevolgen moeten zijn van deze uitspraak voor de heer Spijkers persoonlijk, daarover zullen wij ons de komende tijd gaan beraden. Op dit moment kunnen wij hierover geen uitspraken doen.’

Lees hier de hele uitspraak
Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door piet brontsema (Org. adviseur) op
hoe dom kan een moloch zijn. gefeliciteerd heer spijkers.
Door Apie (gem.ambtenaar a'dam) op
IK ben héél blij voor de heer Spijkers; ik volg zijn zaak al vanaf het begin; de overheid die altijd heeft over normen en waarden, die dus keer op keer zèlf niet het goede voorbeeld geeft; prudent en integer dat zijn kernbegrippen die, als het er op aankomt, de overheid niet thuis geeft; kijk hoe de overheid de mensen heeft behandeld die in spanje vochten tegen Franco; als je de Vrij Nederland las, liep je het gevaar ontslagen te worden, je carrière kon je wel vergeten als ambtanaar; ja, ik ben heel blij voor dhr. Spijkers. Wij mogen trots zijn op dhr. Spijkers dat hij de kwestie toen prudent / integer heeft behandeld. Een detail, maar niet onbelangrijk : elke keer sat dhr. Spijkers in nieuws was, de weduwe Ovaa weer aan haar overleden man moest denken. Van haar weet ik weinig en hoop maar dat zij van Defensie een weduwenpensioen heeft gekregen.
Door ... (...) op
Dit soort leidinggevenden dient aan de publieke schandpaal genageld te worden, schandalig! Ik reken dan ook op gerechtigheid met terugwerkende kracht en dat al die zogenaamde superieuren die op welke manier dan ook aandeel hierin hadden, alsnog per direct oneervol worden ontslagen en de wacht worden aangezegd. Maar op dit niveau is zo'n beetje iedereen onaantastbaar en houdt men elkaar in stand, dus deze utopische wens zal er wel weer eentje blijven van ZUCHT en HET ZAL WEL NOOIT ECHT VERANDEREN!
Wie is de volgende?!
Door Cham op
Is dit het begin van de gerechtigheid?
Wie gaan er door het stof, van der Knaap?