of 60715 LinkedIn

Spies hoeft geen ton terug te betalen

De Alphense burgemeester Liesbeth Spies (CDA) heeft afgelopen zaterdag tijdens een ingelaste raadsvergadering over het al dan niet terugbetalen van haar bijverdiensten haar excuses aangeboden voor dat zij niet op de hoogte was van een bepaling in de gemeentelijke gedragscode 2014 die stelt dat bestuurders geen neveninkomsten mogen houden, maar alles moeten storten in de gemeentekas.

De Alphense burgemeester Liesbeth Spies (CDA) heeft afgelopen zaterdag tijdens een ingelaste raadsvergadering over het al dan niet terugbetalen van haar bijverdiensten haar excuses aangeboden voor dat zij niet op de hoogte was van een bepaling in de gemeentelijke gedragscode 2014 die stelt dat bestuurders geen neveninkomsten mogen houden, maar alles moeten storten in de gemeentekas.

100.000 euro
De gemeenteraad stemde er uiteindelijk mee in dat Spies het geld dat zij had verdiend met haar bijbanen niet hoefde terug te betalen. Het ging om 100.000 euro die zij in de afgelopen vijf jaar had vergaard voor haar functies als voorzitter van de Raad van Toezicht van Reclassering Nederland, vicevoorzitter van het European Institute for Public Administration en bestuurslid van het Nationaal Groenfonds. Spies ontvangt jaarlijks 31.000 euro voor deze nevenactiviteiten, naast haar jaarsalaris van ruim 140.000 euro.

Spies betuigt spijt
Het debat werd gevoerd, nadat Spies de raad een brief had gestuurd over haar neveninkomsten, omdat een journalist van het AD haar had gevraagd naar de gemeentelijke gedragscode 2014. Daarin staat dat bestuurders al hun neveninkomsten in de gemeentekas moeten storten. ‘Ik kende deze bepaling niet. Die had ik wel moeten kennen. Dat is een fout. Ik heb daarvoor mijn spijt betuigd aan de fractievoorzitters en dat doe ik nu weer’, aldus Spies tijdens de raadsvergadering. Spies hield zich aan de Gemeentewet die bepaalt dat bestuurders maximaal 14 procent van het jaarsalaris aan neveninkomsten mogen houden.

Gedragscode 'niet juridisch afdwingbaar'
De raad had advocatenkantoor Van Doorne laten onderzoeken of Spies zich wel aan de wet heeft gehouden. Uit hun juridische toets is gebleken dat de bepalingen in de Gemeentewet voor de gemeentelijke gedragscode gaan. Deze gedragscode is niet juridisch afdwingbaar, maar wanneer bestuurders zich er niet aan houden, kan dat wel gevolgen hebben voor hun positie, staat letterlijk in de gedragscode van Alphen aan den Rijn die is vastgesteld op 1 januari 2014. Destijds was het nodig om een nieuwe gedragscode te maken vanwege de fusie met de gemeenten Boskoop en Rijnwoude.

Neveninkomsten in potje
Spies volgde op 15 december 2014 burgemeester Tjerk Bruinsma (PvdA) op en ontving bij haar aantreden een exemplaar van de gedragscode, schrijft het AD die ook Bruinsma hiernaar heeft gevraagd. Hij stopte zijn neveninkomsten altijd in een potje voor inwoners die om wat voor reden dan ook tussen wal en schip waren gevallen. ‘Daar deden de wethouders ook wat in. Zo konden mensen die in problemen waren gekomen toch een beetje worden geholpen’, laat hij aan het dagblad weten.

Toestemming gevraagd
Spies zegt dat zij eind 2014 in het fractievoorzittersberaad toestemming heeft gevraagd voor haar betaalde en onbetaalde nevenfuncties en dat ze andere nevenfuncties heeft stopgezet. ‘Dat was mijn eigen keuze.’ Ook zegt ze dat de gemeenteraad in 2014 een burgemeester wilde met een uitgebreid netwerk. Zelf vindt ze het bij het profiel van Alphen passen dat zij naast haar burgemeesterschap maatschappelijke activiteiten onderneemt.

Aanpassing code was 'niet nodig'
In datzelfde fractievoorzittersberaad is volgens haar ook niet expliciet over de bestemming van haar inkomsten gesproken. Ze stelt dat ze zich aan de Gemeentewet heeft gehouden en de gedragscode niet aan de orde is geweest tijdens het beraad. Dat kan niet worden gecontroleerd, want dit beraad was besloten. Op de vraag waarom ze als hoeder van de integriteit de gedragscode in die vijf jaar niet heeft aangepast, zegt Spies dat dit in overleg met de fractievoorzitters nog niet nodig is gevonden, citeert het AD haar. Dat gaat nu wel gebeuren. Een inderhaast ingestelde integriteitscommissie van raadsleden komt begin volgend jaar met een nieuwe code. De terugbetaalbepaling is met onmiddellijke ingang opgeschort.

'Raad heeft liggen slapen'
‘We hebben met de code een monster gecreëerd’, zei CDA-raadslid Jeroen van Gool, tevens directeur van de Wethoudersvereniging. Veel raadsleden zouden de code ook niet kennen. Volgens PvdA-fractievoorzitter Ernst-Jan Straver heeft de gemeenteraad zes jaar liggen slapen. Fractievoorzitter André de Jeu van Nieuw Elan sprak van ‘collectief geheugenverlies’, meldt het AD. ‘Het ambtelijk apparaat had deze code moeten toetsen.’ In dezelfde krant zegt Ank de Groot van RijnGouweLokaal de code wel te kennen, maar dat ze deze nooit aan de burgemeester kenbaar had gemaakt. ‘Ik heb nooit geweten dat haar bijbanen zoveel geld opleverden.’

'Stort het bedrag alsnog in gemeentekas'
Haar partij vindt samen met de andere oppositiepartijen VVD en de SP dat Spies het bedrag alsnog moet terugbetalen. De Groot sprak Spies direct aan: ‘Ik richt me nu tot de mens Liesbeth. Stort het bedrag alsnog in de gemeentekas. Je zet je goede naam toch niet op het spel voor het slijk der aarde?’ Reputatie-expert Derk Moor zegt in het AD dat de kwestie ‘op lastige momenten’ kan terugkeren, bijvoorbeeld als Spies iemand de les moet lezen over integriteit.

'Alphense gedragscode mocht zo'
Ook hoogleraar regionaal bestuur Marcel Boogers zei eerder in het AD dat een burgemeester zich aan de gedragscode moet houden, ‘anders kan je de burgers ook niet aanspreken als zij zich niet aan de regels houden’. ‘Wat Spies doet, kan gewoonweg niet.' Volgens Boogers is de gemeenteraad vrij om in de gedragscode te zetten wat zij wil. ‘Het gaat om afspraken die je onderling maakt en belooft na te komen.’ Boogers heeft het nog even nagekeken. ‘Nergens staat dat het niet mag wat de Alphense raad heeft gedaan.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Dijkhoff op
Mevrouw Spies behoort gewoon dit geld terug te betalen en de uren die zij hieraan heeft besteed tijdens werktijd in te halen. Ze zou het prima met Klaas Dijkhoff kunnen vinden trouwens. En deze lieden besturen ons land?
Mafia!
Door Heike (burger/stemmer) op
Vinden we het nog gek, dat 'men' het vertrouwen in de politiek verliest en er steeds minder mensen naar de stembus gaan ?!
Door René (bel. adviseur) op
mw. Spies heeft wel tijd vrijgemaakt om haar bijbanen en nevenwerkzaamheden te verrichten, maar geen tijd vrijgemaakt om de interne regels te lezen. Zeer zwak verweer van haar.
Door Mariek op
@Gerrit denk dat je niet alles gelezen hebt en daarom dit soort onjuiste oordelen velt. Heel het dossier is te lezen op ad.nl. Nevenfuncties die gebonden zijn aan het burgemeesterschap (q.q.-functies) vloeien sowieso terug in gemeentekas. Zou anders wel heel vreemd worden en ernstiger dan het overschrijden van een gedragtscode, die zij al portefeuillehouder Integriteit zeker had moeten kennen. Vooral ook omdat ze hem aan elke nieuw aantredend raadslid uitreikt tijdens een integriteits gesprek .
Door p op
@Gerrit, dat was wel netjes geweest.
€31.000 is meer dan 14% van €140.000
Het verhaal is niet af
Door Gerrit op
Heeft de journalist aan burgemeester Spies ook gevraagd of zij neveninkomsten die zij ontvangt als burgemeester van Alphen aan den Rijn wel stort in de gemeentekas? Daar meldt hij niets over. Ook dat staat in dezelfde Gemeentewet. Er is dus een verschil tussen neveninkomsten als burgemeester of wethouder van de gemeente waar je bent benoemd en overige neveninkomsten die los staan het zijn van burgemeester of wethouder in de gemeente X. Integriteit van de journalist houdt ook in dat je niet alleen meldt wat in jouw ogen - en in dit geval een gedragscode - verkeerd lijkt te zijn, maar ook wat overigens over het betreffende onderwerp in de wet staat. Wellicht zou burgemeester Spies op die vraag hebben geantwoord dat ze die neveninkomsten, zoals de wet voorschrijft, wel in de gemeentekas stort. Hopelijk doen de wethouders dat ook en niet omdat het in de gedragscode staat, maar omdat de wet hen dat verplicht.
Door Spijker (n.v.t.) op
Te gek voor woorden. Ten onrechte ontvangen gelden behoren gewoon te worden terugbetaald.
Door karel op
Dit zou een bijstandsgerechtigde eens moeten proberen, die wordt dan keihard gekort en beboet.
Door criti (jur. adv.) op
schandalig: is het tegenwoordig zo dat als je zegt dat je iets niet weet, als het gaan om algemeen verbindende voorschriften of regels, je dan jezelf kunt disculperen? Zoals Rutte en andere slimmer bestuurders: zeg mij niets dan kan ik het ook niet weten of nog betere: Ik wist het niet en als ik de regeling al heb ontvangen dan heb ik deze niet gelezen, want wilt u svp bewijzen dat ik hem wel het gelezen, en als ik hem wel gelezen heb dan ben ik de inhoud vergeten. Deze kant gaat het steeds meer op en bestuurders komen er mee weg Ik dacht dat bestuurders jaarlijks een opgave moeten doen van hun neveninkomsten en zoals het altijd is: de interne controle en het elkaar aanspreken is er gewoon niet en moet de pers de waarheid achterhalen ondanks alle mappen regelingen controles, accountants, integriteitsregelingen en dito functionarissen. Vraag is wel of de wethouders en de secretaris wel inzicht geven in hun neveninkomsten. Met spoed is de terugbetalingsregeling in die gemeente kaltgestelt. Realiseert de raad, college en Spies wat zij moeten antwoorden op toekomstige situaties waarin iemand een gemeentelijke regeling of afspraak overtreedt en dan vrolijk zegt; sorry maar ik wist dat niet, had natuurlijk moeten weten maar ja ik ben ook maar een mens. Dat de wet ruimer is dan de regeling is nu juist extra belastend voor betrokkene want de lokale integriteitsregeling had nu juist deze beperkende intentie. Redeneringen als de wet gaat voor de lokale regeling is gewoon uit integriteitsoogpunt bullshit.
Door Ria Huisman (Directeur) op
Graaien wees tevreden met wat je al had stort het geld terug als je een kerel bent, in de gemeentekas voor de minder bedelogen hebben ze een leuke Kerst.

Vacatures

Van onze partners