Twee akkerbouwers in de omgeving en de Vogelbescherming hadden bezwaar gemaakt. Zij stelden dat omliggende natuurgebieden, en met name de kiekendieven die daar leven, gevaar zouden lopen. De Raad van State gaat daar evenwel niet in mee. Tegen de uitspraak is geen beroep meer mogelijk.

Vakantievluchten
Het kabinet besloot in 2015 dat Lelystad Airport met name vakantievluchten moet gaan opvangen waar op Schiphol geen plaats meer voor is. De Amsterdamse luchthaven zit dicht tegen de capaciteitsgrenzen aan die in 2008 met omwonenden zijn afgesproken om de geluidshinder binnen de perken te houden. Oorspronkelijk hadden al volgend jaar de eerste grote vliegtuigen op Lelystad Airport moeten landen. Afgelopen najaar bleek evenwel dat de uitbreidingsplannen vertraging oplopen. Het lukt niet om de aanpassing van de vertrek- en naderingsroutes tijdig op orde te krijgen. (ANP)