of 64740 LinkedIn

Raadsleden haken af door werkdruk

Raadsleden die hun termijn van vier jaar niet volmaken, doen dat vooral vanwege de werkdruk en de hoeveelheid tijd die het kost. Dat blijkt uit twee verschillende onderzoeken onder voortijdig afgehaakte raadsleden.

Raadsleden die hun termijn van vier jaar niet volmaken, doen dat vooral vanwege de werkdruk en de hoeveelheid tijd die het kost. Dat blijkt uit twee verschillende onderzoeken onder voortijdig afgehaakte raadsleden.

Te veel tijd
In de afgelopen vier jaar stapten maar liefst 1.300 van de bijna 9000 raadsleden voortijdig op, zo blijkt uit een analyse van Toponderzoek, BRN en kaartenspecialist Esri. De voornaamste reden om het bijltje erbij neer te gooien was dat het raadswerk te veel tijd kost. Maar ook een nieuwe baan, een slechtere gezondheid of andere privésituaties spelen een rol. Verschil in inzicht met de eigen partij is soms een reden om op te stappen, maar minder vaak dan de andere genoemde redenen.

Lokale partijen

Uit het onderzoek blijkt ook dat raadsleden van lokale partijen er eerder mee ophouden dan lokale vertegenwoordigers van landelijke partijen. Al is de SP wat dit betreft een duidelijke uitschieter: bijna een kwart van de raadsleden van deze partij haalde de eindstreep niet, zo blijkt uit het onderzoek. Het CDA is juist het meest stabiel. Slechts 12 procent van de raadsleden maakte de termijn van vier jaar niet vol.

Jonge raadsleden
Van de raadsleden die na de verkiezingen niet langer hun rol als lokale volksvertegenwoordiger willen vervullen, doet 30 procent dat vanwege de hoge werkdruk, zo laat een onderzoek van Raadslid.nu zien. Met name jonge raadsleden geven aan de druk niet langer aan te kunnen. In de leeftijdscategorie 25 tot 35 jaar ligt het percentage op 40 procent. Onder de oudere raadsleden (51-65 jaar) ligt dit percentage beduidend lager: 21,2 procent.

Onverkiesbaar
De meerderheid van de raadsleden die na de verkiezingen stoppen doen dat omdat ze zich niet meer verkiesbaar wensen te stellen. Dat geldt voor 66 procent van de stoppers. Voor 23 procent is de belangrijkste reden dat ze door hun partij op een onverkiesbare plaats zijn gezet.

 

Tevreden
Maar over het algemeen zijn raadsleden tevreden over het werk, ondanks de grote tijdsinvestering, en de lage vergoeding. Maar liefst 80 procent van de stoppende raadsleden kijkt tevreden terug op de afgelopen vier jaar. Een kwart geeft zelfs aan zeer tevreden te zijn, zo blijkt uit het onderzoek. 68 procent van hen geeft aan dat ze ook nadat ze de raad hebben verlaten actief willen blijven in de lokale politiek.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Opmerker (orig) op
"De meerderheid van de raadsleden die na de verkiezingen stoppen doen dat omdat ze zich niet meer verkiesbaar wensen te stellen".......ze doen wensen stellen....? Wie, schrijver? De meerderheid (enkelvoud) of de raadsleden (meervoud).
Door Gepensioneerd (Gepensioneerde) op
Daar hebben ze bij de Raad van het Openbaar Bestuur (ROB) nooit bij stilgestaan, toen zij adviseerden om de raadsvergoeding te verlagen. Het lijkt me een zeer onverstandig besluit, temeer omdat raadsleden er mee moeten stoppen omdat het teveel tijd en energie vraagt.
Door H. Wiersma (n.v.t..) op
Eens met deze 1e reactie. Een ander punt is natuurlijk dat raadsleden op hoofdlijnen moeten werken en niet in details moeten verzanden. Laat daarnaast vooral zoveel mogelijk over aan de professionals op de desbetreffende werkvelden.
Door J. de Niet (fin. adviseur) op
Ik mis hier als oorzaak ook de gebrekkige screening van kandidaten door de politieke partijen en het feit dat praatjesmakers het vaak "winnen" van bescheiden vakmensen. Ik heb een aantal raadsleden zien afhaken maar het verwonderde mij niets; het had me eerder verbaasd wanneer zij zich ontwikkeld hadden tot normaal raadslid want ja, dat kan soms ook.