of 59794 LinkedIn

Raad steunt burgemeester die buiten gemeentegrens woont

Burgemeester Frank Koen woont al vijf jaar buiten de gemeente Capelle a/d IJssel. De raad vergeeft het hem, omdat hij altijd openheid van zaken heeft gegeven.
17 reacties

Burgemeester Frank Koen van Capelle aan den IJssel hoeft niet te vrezen voor zijn baan. Ook mag hij blijven wonen waar hij woont. De gemeenteraad spreekt woensdag het vertrouwen in hem uit.  

Eigen gemeente
Dit naar aanleiding van een artikel in het AD, waarin staat dat de burgemeester al vier jaar buiten Capelle aan den IJssel woont. Hij zou willens en wetens de regels, die een burgemeester verplicht in zijn eigen gemeente te wonen, negeren.

Volledige openheid
In een verklaring van de gemeenteraad staat dat Koen ,,steeds volledige openheid heeft gegeven over zijn formele en feitelijke woonsituatie''. En verder: 'De burgmeester heeft de intentie en heeft de intentie steeds gehad om te verhuizen van Lexmond naar Capelle. De situatie op de woningmarkt is echter een belangrijk obstakel om daadwerkelijk tot verhuizing over te gaan.'

Beperkte afstand
De gemeenteraad schrijft verder te beseffen dat de gang van zaken niet in overeenstemming is met de letter van de wet. Maar ook constateert de raad dat de maatschappelijke opvattingen op dit punt aan het veranderen zijn, net als de visie van de wetgever. 'Daar komt bij dat de strekking van die wettelijke bepalingen is dat de burgemeester de aan zijn ambt verbonden taken naar behoren kan uitvoeren. Gelet op de mobiliteit van de burgemeester en de relatief beperkte afstand tot Capelle wordt daaraan in de huidige praktijk ruimschoots voldaan', aldus de raad.

Jaar ontheffing
Volgens artikel 71 van de Gemeentewet moet de burgemeester zijn wettelijke woonplaats hebben in de gemeente waar hij burgemeester is. De gemeenteraad kan hooguit voor een jaar ontheffing verlenen. Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken liet in het AD al weten dat de burgemeester moet verhuizen. (ANP)
Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door N.Treurniet (Capellenaar, die zich wel aan de wet houdt) op
Deze burgemeester heeft bewust gefraudeerd:
Om de wet te omzeilen heeft hij zich in Capelle ingeschreven bij een ver familielid, postadres. Zijn woning heeft hij nooit te koop aangeboden.
De gemeente heeft voor 25000 euro een woning voor hem gehuurd, waar hij 4 maal heeft overnacht, ja dit is wel gemeenschapsgeld.
Onder druk gaat hij nu een woning zoeken en hij heeft zelf aangegeven hier "regelmatig" te verblijven.
Regentengedrag.
Als burgemeester hoor je een voorbeeld functie te geven.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Er lijkt me weinig op tegen als het niet leidt tot negatieve effecten voor de gemeente (denk aan reizen buiten de normale werktijden, reis- en woonkostenvergoedingen e.d.)
Door peter op
Deze burgemeester wist donders goed welke lusten en lasten aan deze baan zitten. De lusten zijn een dik salaris en een ambtswoning in de woonplaats. Toch niet echt zielig lijkt me. De wethouders en de raad hebben nu wel wat uit te leggen aan hen die moeten inleveren op de zorg.
Door Jan op
Gewoon afschaffen die verplichting voor burgemeesters en ook voor wethouders om in de gemeente te wonen. Het voegt niets toe. Het gaat alleen om de inzet. Als die goed is, doet slapen in de gemeente er niets toe.
Door Freek van Westen op
Typisch gevalletje van wel de lusten, niet de lasten. Want burgemeester worden in Capelle a/d Ijssel betekende voor dhr Koen een forse loonsverhoging (lust). Daarbij hoort ook de verplichte verhuizing (last).
Door Gerrit (beleidsadviseur) op
Geweldig, weer een onderwerp waar je lekker op bestuurders los kunt gaan of je eigen frustraties als ambtenaar nog een de vrije loop kunt geven.
Burgemeesters en commissarissen van de Koning zijn nog de enige functionarissen die een verhuisplicht hebben als ze niet in de gemeente of hun provincie wonen. Als gevolg van de problematiek op de woningmarkt waar sinds de economische crisis veel woningeigenaren last van hebben maar die geen verhuisPLICHT maar meestal een verhuisWENS hebben, hebben veel burgemeesters die in de afgelopen jaren zijn benoemd door hun verplichting financiële schade opgelopen. De Tweede Kamer heeft in juni een wetsvoorstel aangenomen dat de commissaris van de Koning de bevoegdheid geeft, de gemeenteraad gehoord, nog extra ontheffing van die verhuisplicht te geven in dit soort situaties. De Eerste Kamer wacht helaas al enkele maanden op een antwoord van minister Plasterk over hun vragen over dit wetsvoorstel. Als die wet al zou zijn afgehandeld, dan had de commissaris van Zuid-Holland al lang van zijn bevoegdheid gebruik kunnen maken. Hulde dus voor de gemeenteraad van Capelle die eerder kijkt naar het functioneren van de burgemeester dan dat hij één van zijn vele wettelijke verplichtingen niet nakomt.
Door Johannes (adviseur) op
Wat een reactie van de heer Graus. Hoe gaat hij aan Capelse burgers die een uitkering hebben dat voor hen de verhuisverplichting zoals deze wettelijk is vastgelegd wel voor hen geldt, maar dat een wetelijke verhuisverplichting voor burgemeesters niet zo letterlijk genomen mag worden.
De heer Graus en de raad dekken hun eigen onvermogen en disfunctioneren toe.
Door Nobby (animal cop) op
Net als de bestuurders van het bedrijfsleven gaan steeds meer gemeentebesturen zich in alle bochten wringen om duidelijke regels te omzeilen, om iemand uit de wind te houden. Die nota bene verdomd goed moet weten waar hij aan begonnen is. En laten we wel wezen, als je van een persoon mag verlangen dat die in de eigen gemeente woont, dan is het de burgemeester wel.
Door michiel grauss (raadslid Capelle a/d IJ) op
als fractievoorzitter sta ik volledig achter onze gezamenlijke verklaring, waarbij we constateren dat hij altijd open is geweest, dus wij = raad, wisten het en waren akkoord. de Bgm is zichtbaar in Capelle, functioneert goed. Moeten we hem dan verplichten in de financiele problemen te kopen? Mag hij niet bij zijn vrouw slapen? Als er iets moet gebeuren, dan is het de wetgeving aanpassen, en de raad ruimere bevoegdheden geven