of 64621 LinkedIn

Provincie stuurt aan op herindeling Scherpenzeel

Een fusie tussen Scherpenzeel en Barneveld is een 'logische optie' om de bestuurskracht van Scherpenzeel te versterken. Dat stellen Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland hebben geen vertrouwen in een zelfstandig voortbestaan van Scherpenzeel. Een fusie met Barneveld is voor GS een ‘logische optie’, maar er kunnen ook andere mogelijkheden aan bod komen. Welke dat zijn moet uit het zogehten 'open overleg' blijken; de eerste stap van een herindelingsprocedure.

Kansen niet benut

Dat stellen GS in een schriftelijke verklaring. De provincie neemt nu de regie voor de versterking van de Scherpenzeelse bestuurskracht. Scherpenzeel heeft kansen gehad, maar deze niet benut, stellen GS. ‘Bij elke gemeente die moet werken aan de bestuurskracht, verlangt de provincie dat meerdere routes worden verkend: die van zelfstandigheid en die van een strategische samenwerking met een of meer andere gemeenten, eventueel een herindeling. Scherpenzeel heeft echter geweigerd die tweede route open te verkennen en heeft ervoor gekozen alleen voor zelfstandigheid te gaan.’

 

Risico’s

GS hebben er geen vertrouwen in dat Scherpenzeel zelfstandig kan zorgen voor een solide toekomst. De plannen die de gemeente daarvoor heeft, zijn niet duurzaam. ‘Het bestuur wordt niet versterkt, de regionale positie niet verbeterd en ook de ambtelijke organisatie wordt wel groter, maar niet wezenlijk beter. En de gekozen oplossing van de gemeenteraad kost erg veel geld. Met een forse OZB-verhoging (ruim 26 procent) voor de inwoners is dat geld er wel voor de komende jaren. Maar voor de langere termijn zijn de gemeentelijke inkomsten onzeker en de risico’s niet gekwantificeerd.’

 

Opties

Daarom starten GS nu de zogeheten arhi-procedure. Die begint met een fase van ‘open overleg’. In die periode zullen verschillende opties in beeld worden gebracht, waar onder een fusie met Barneveld. ‘Wij willen een open gesprek met de samenleving over hun gemeente van de toekomst. Dat gesprek zullen we zo uitnodigend mogelijk organiseren’, aldus commissaris van de koning, John Berends. In het najaar wil de provincie overleg voeren met de gemeentebesturen van zowel Scherpenzeel als Barneveld. Ook de samenleving wordt daarbij betrokken, om te komen ‘tot een schets voor zo’n nieuwe gemeente’.

 

Tegen herindeling

Scherpenzeel is fel gekant tegen herindeling en heeft er eerder bij minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) op aangedrongen de provincie terug te fluiten. Dat heeft ze niet gedaan. Ze stelde recent in een brief aan het provinciebestuur wel dat de pijlen niet alleen moeten worden gericht op een herindeling tussen Scherpenzeel en Barneveld. Die optie moet wel worden bekeken, maar ‘mogelijk zijn er ook nog andere varianten het onderzoeken waard’, schreef ze.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Het is al langere tijd duidelijk dat het Scherpenzeel ontbreekt aan voldoende bestuurskracht. De tijd is aangebroken om alle plucheplakkers van deze gemeente bij de eerstvolgende verkiezingen naar huis te sturen.