of 59761 LinkedIn

Professionaleringfonds voor raadsleden

De 11 miljoen euro extra die de inkrimping van gemeenteraden oplevert, moet in een professionaliseringsfonds voor raadsleden worden gestort. Dat stelt Peter Otten, voorzitter van raadslid.nu.

Er moet een professionaliseringsfonds komen voor raadsleden. De 11 miljoen euro extra die de inkrimping van gemeenteraden oplevert, moet daarin worden gestort.

Bijscholing op thema

Dat stelt voorzitter Peter Otten van raadslid.nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.  Raadsleden zouden eens per jaar moeten kunnen bijtanken op inhoudelijke thema’s, vindt Otten.  Hij denkt grofweg aan een week bijscholing per jaar per raadslid. Het gaat niet per se om een aangesloten periode. Dat is afhankelijk van het thema en de scholingsbehoefte.

 

Democratische controle

Hoewel de verkleining van de gemeenteraden met 10 procent (dualiseringscorrectie) nog niet definitief is beklonken, is Otten blij met de handreiking van minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) dat de extra besparing in overleg met gemeenten zal worden aangewend. De inkrimping levert geen 18, maar 29 miljoen euro op. PvdA-Kamerlid Manon Fokke pleit er voor om die 11 miljoen in te zetten voor extra scholing voor raadsleden.  Op de nieuwe taken die gemeenten de komende tijd krijgen, moet goede democratische controle plaatsvinden, zo beargumenteerde Fokke onlangs haar pleidooi voor extra scholing.

 

Overbelasting raadsleden

Otten is niet zo zeer huiverig dat kleinere raden leiden tot overbelasting van raadsleden, maar ‘in de kwaliteit van handelen is nog veel te doen. Neem de decentralisaties in het sociaal domein (werk, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning, red). Hoe ga je dat als gemeente organiseren en met wie ga je samenwerken?’ Gemeenten moeten van Plasterk opgaan in congruente samenwerkingsverbanden om de taken verantwoord te kunnen uitvoeren. ‘De afstand tot gemeenschappelijke regelingen is groot, soms te groot. Het is als raadslid lastig om je rol in te vullen’, aldus Otten.

 

Integriteit

‘Daarnaast moeten gemeenten meer dan ooit een regierol op zich nemen; de verhoudingen worden anders. Dit betekent nogal wat voor de kaderstellende en controlerende taak van raadsleden.’ Ook omdat risicobeheersing een onderwerp is dat met het overhevelen van rijksmiljarden naar gemeenten voor raadsleden belangrijker dan ooit wordt, vervolgt Otten. Hij stekt dat rondom integriteit eveneens scholing nodig blijft. ‘Gemeenten krijgen nieuwe werkrelaties met maatschappelijke organisaties en marktpartijen.’ Overal waar transancties plaatsvinden, kan de integriteit in het geding komen, stelt Otten. 


Geen meerderheid

De Eerste Kamer moet zich buigen nog over het voorstel tot inkrimping van de raden. In de Senaat is zo goed als zeker geen meerderheid voor het initiatiefvoorstel van PvdA-Kamerlid Pierre Heijnen. Er is nog geen datum geprikt voor behandeling. Heijnen hoopt dat de Senaat voor de zomer een besluit neemt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Alexander op de Weegh (Raadslid Hollands Kroon) op
Een sympathiek voorstel, maar naar mijn idee nutteloos en overbodig. Overbodig, omdat raadsleden nu al de mogelijkheid hebben om binnen hun eigen begroting ruimte te maken voor de (soms benodigde) trainingen. Daar hebben de gemeenten die extra 11 miljoen echt niet voor nodig. Nutteloos, omdat je zult zien dat de trainingen wel georganiseerd gaan worden, maar dat slechts de helft van de raadsleden (per raad) zullen komen opdagen. En dat zijn dan doorgaans de raadsleden die de training eigenlijk niet nodig hebben.

In de gemeente Hollands Kroon heeft de raad dit zelf opgepakt. Zelf middelen vrijgemaakt, trainingen (inhoudelijk goed en nuttig, overigens) georganiseerd. Resultaat? De meest serieuze, fanatieke en betrokken raadsleden waren aanwezig. De raadsleden die de trainingen het meest konden gebruiken schitterden in afwezigheid. Ik ga er vanuit dat Hollands Kroon hierin geen uitzonderlijke gemeente zal zijn. Helaas...
Door H. Wiersma (gepens.) op
Raadsleden en kamerleden met zulke ideeën en dergelijke voorstellen kunnen maar beter direct ontslag nemen. De 11 miljoen euro natuurlijk aan nuttiger doelen besteden.
Door henk op
Moet je als raadslid kunnen lezen en schrijven?
Door K. de Beer (adviseur) op
Dit voorstel is complete onzin. Politieke partijen en bewegingen zullen via een goed wervings- en selectiebeleid goede volksvertegenwoordigers moeten zoeken. Zie hoe het niet moet recent bij Fortuyn, Trots en PVV, maar vlak ook de VVD niet uit.
Je moet er niet aan willen beginnen om Nono's iets te willen aanleren van gemeenterecht of politiek fatsoen. Nagenoeg onbegonnen werk.
Door M. Schuurmans op
Is dit voor een deel geen kapitaalvernietiging omdat veel volksvertegenwoordigers maar een beperkte periode (4 jaar) in functie zijn?
Door Inge op
Een goede interactieve e-cursus voor raadsleden met examentje moet toch goedkoper realiseerbaar zijn?
Door henk op
we hebben ongeveer 9200 raadsleden,.dat is ongeveer 1200 euro per raadslid aan bijscholing. zou dit wel genoeg zijn ?
Door Jos Derckx (adm) op
de kennis en kunde van de meeste raadsleden is beperkt tot een bepaald vlak, veel raadsleden met verschillende interesses vormen zo een goede raad die controle kan uitoefenen. Door het aantal raadsleden te verminderen wordt deze controle, de hoofdtaak, aangetast. Maar misschien is dit wel de wens van de minister, minder commentaar en controle leidt tot "te snelle" beslissingen. Voor dit kabinet geen probleem, Rutte zegt "sorry" en we gaan gewoon door met rommelen. Liefst zonder weerstand.
Door aapje op
de heer otten ruikt geld,de als raadsleden worden aangetrokken dan mag je toch aannemen dat die voor de functie geschikt zijn ze zijn opgeleid hebben de beste scholing gehad volgens mij als je je voor een functie beschikbaar stelt dan dien je daar capabel voor te zijn anders moet je je niet beschikbaar stellen er zijn genoeg maatschappelijke problemen die meer prioriteit hebben dan het opleiden van raadsleden ik noen alleen maar de ouderenzorg of wat denkt de heer otten van de armoede onder de bevolking kinderen die niet aan sport kunnen doen omdat de ouders het niet kunnen betalen of maar een maaltijd per dag ,laat de heer otten daar maar eens over na denken en de dollar tekens maar eens achterwege laten want ik denk dat de heer otten genoeg verdient samen met de raadsleden de bijscholing zelf te bekostigen,graai graai laat de minder bedeelden nu ook eens meegraaien
Door Leo Bosland (Raadsgriffier) op
Die 11 miljoen kan beter besteed worden door de raden tot en met 27 raadsleden NIET te verkleinen. Door ze wel te verkleinen ontstaan juist in kleine gemeenten relatief veel één mans fracties en dat is echt slecht voor de kwaliteit van de gemeentelijke democratie.