Volgens Plasterk is het advies dat hij tot op heden heeft gekregen dat een poging om het geld terug te krijgen 'niet heel kansrijk' is. Maar op aandringen van onder anderen Maarten Hijink van de SP zegde hij toch toe dit nog een keer te onderzoeken. (ANP)