of 62284 LinkedIn

Oplossingen voor achterstand lokale partijen

Lokale politieke partijen hebben een achterstand ten opzichte van landelijke partijen en dat uit zich in vier knelpunten: minder geld, minder kennis, minder aandacht en een achterblijvend aantal burgemeestersbenoemingen. Dat concludeert het Expertiseteam lokale politieke partijen.

Lokale politieke partijen hebben een achterstand ten opzichte van landelijke partijen en dat uit zich in vier knelpunten: minder geld, minder kennis, minder aandacht en een achterblijvend aantal burgemeestersbenoemingen. Dat concludeert het Expertiseteam lokale politieke partijen.

Geld en kennis

Lokale politieke partijen krijgen geen subsidie terwijl lokale afdelingen van landelijke partijen voordeel hebben van de subsidie die landelijke partijen krijgen. Daarnaast ziet het expertiseteam van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ook dat er een kennisongelijkheid is, omdat er geen centrale organisatie is voor kennis en ondersteuning.

 

Oplossingen

Deze twee knelpunten kunnen volgens het expertiseteam opgelost worden door middel van een aanpassing van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp). In deze wet kan opgenomen worden dat lokale partijen ook subsidie kunnen aanvragen. Een soortgelijke oplossing draagt het team ook aan voor de kennisongelijkheid: in die wet zou kunnen worden opgenomen dat instellingen die lokale partijen ondersteunen, zoals het begin vorig jaar gelanceerde Kennispunt, ook subsidie kunnen aanvragen.

 

Kiesrecht uitbreiden

‘Lokale politieke partijen worden minder ‘gehoord’ in de Staten-Generaal en Provinciale Staten dan landelijke politieke partijen’, schrijft het expertiseteam. Dit zou opgelost kunnen worden door ‘het uitbreiden van het kiesrecht voor de leden van de Eerste Kamer tot een combinatie van alle leden van Provinciale Staten en alle gemeenteraadsleden’. Het team geeft echter wel aan dat het dit knelpunt vanwege de tijd niet verder heeft onderzocht en uitgewerkt.

 

Benoemingen

Tot slot het knelpunt van het aantal burgemeestersbenoemingen. ‘Het aantal burgemeesters afkomstig van een lokale politieke partij blijft achter bij wat verwacht kan worden nu 30 procent van de raadszetels ingevuld wordt door lokale politieke partijen.’ Om dit op te lossen, zou men bij benoemingen rekening moeten houden met de lokale politieke achtergrond van een burgemeesters. ‘Dit kan aangepast worden in de bestaande handreiking voor burgemeestersbenoemingen.’ Het Kennispunt zou hier ook bij kunnen helpen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gerard Heetman op
Van harte ben ik het eens met het idee van het expertiseteam van de VNG dat de lokale politieke partijen ook een beroep moeten kunnen doen op subsidie op grond van de Wfpp. In mijn actieve periode als directeur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heb ik daar ook al voor geijverd. Helaas wordt daarover nog altijd gediscussieerd en worden de gekozen leden van de lokale politieke partijen vaak als minderwaardige volksvertegenwoordigers weg gezet.
De Wfpp is een wet die in feite discrimineert omdat de voorwaarde is dat alleen politieke partijen die in het Parlement zitting hebben in aanmerking komen voor subsidie. Daardoor worden indirect ook de decentrale bestuurslagen gediscrimineerd omdat het Parlement gerangschikt wordt als de volksvertegenwoordiging die bepalend is voor het in aanmerking komen voor subsidie.
Al meerdere verkiezingen in de gemeenten hebben er toe geleid dat een derde van het aantal leden van gemeenteraden afkomstig is van een kandidatenlijst van een lokale partij.
Het in dit artikel besproken initiatief van het expertiseteam van de VNG en het enige tijd geleden gelanceerde initiatief van het ministerie van BZK om meer aandacht te geven aan versterking van kennis en vaardigheden van leden van lokale politieke partijen zijn te prijzen, maar brengen niet de erkenning die de gekozen volksvertegenwoordigers van die partijen en die partijen zelf verdienen: in gelijke mate subsidie ontvangen op basis van de Wfpp. De partijen in het Parlement die dit moeten realiseren maken zich al vele jaren schuldig aan discriminatie van volksvertegenwoordigers in de decentrale bestuurslagen.

Vacatures

Van onze partners