of 60775 LinkedIn

Onduidelijkheid bij schaarse vergunningen Amsterdam

De motivering om een vergunning schaars te maken ontbreekt soms en de ambtelijke kennis is versnipperd. Dat schrijft de Amsterdamse rekenkamer over schaarse vergunningen van de gemeente. Vergunning zijn schaars wanneer niet alle geïnteresseerde burgers of bedrijven een vergunning van de gemeente kunnen krijgen, zoals vergunningen voor autoparkeerplaatsen, handelen op markten of het varen met rondvaartboten. De rekenkamer suggereert een aantal verbeterpunten, omdat de belangen groot zijn en uit het coalitieakkoord blijkt dat schaarse vergunningen in de toekomst vaker ingezet zullen worden.

De motivering om een vergunning schaars te maken ontbreekt soms en de ambtelijke kennis is versnipperd. Dat schrijft de Amsterdamse rekenkamer over schaarse vergunningen van de gemeente. Vergunning zijn schaars wanneer niet alle geïnteresseerde burgers of bedrijven een vergunning van de gemeente kunnen krijgen, zoals vergunningen voor autoparkeerplaatsen, handelen op markten of het varen met rondvaartboten. De rekenkamer suggereert een aantal verbeterpunten, omdat de belangen groot zijn en uit het coalitieakkoord blijkt dat schaarse vergunningen in de toekomst vaker ingezet zullen worden.

Motivering ontbreekt soms

De motivering waarom een vergunning schaars is ontbreekt soms, schrijft de rekenkamer. ‘Dat roept vragen op: waarom is bijvoorbeeld gekozen voor een maximum van 100 fietstaxi’s?’ Bovendien is de ambtelijke kennis versnipperd en van een structurele kennisuitwisseling tussen beleidsambtenaren is geen sprake. Het college informeert de raad goed over de inrichting van schaarse vergunningstelsels, ‘maar niet alle gemaakte keuzes zijn teruggevonden in de raadstukken.’ Schaarse vergunningen worden niet automatisch geëvalueerd, waardoor het niet altijd bekend is of het het beste instrument is en of wordt voldaan aan de regelgeving.

 

Advies voor verbetering

De rekenkamer geeft een aantal tips: breng schaarse vergunningstelsels in lijn met de (Europese) regels, evalueer ze periodiek, blijft gemaakte keuzes vastleggen en motiveren, benut de ambtelijke expertise en verbeter de ambtelijke handreiking. En verbeter de positie van de raad door te zorgen voor betere raadsstukken en de bevoegdheden tussen raad en college te verdelen.

 

Reactie college

In de bestuurlijke reactie laat het college weten dat het onderzoek toont waar de informatievoorziening beter kan. Het college deelt de mening dat ‘de kennis onvoldoende organisatorisch is ingebed’.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.