of 64621 LinkedIn

Nuenen werkte niet mee aan herindelingsontwerp

Het gemeentebestuur van Nuenen heeft geen medewerking aan het herindelingsontwerp van Gedeputeerde Staten (GS) van Brabant verleend. Deze week hebben GS het herindelingsontwerp vastgesteld

Het Nuenense gemeentebestuur heeft geen medewerking verleend aan het herindelingsontwerp van Gedeputeerde Staten (GS) van Brabant. ‘Dit gemis is deels ondervangen door inwonersavonden die de provincie heeft georganiseerd, om bij inwoners van de diverse kernen en jongeren op te halen wat hun zorgen en wensen zijn voor de nieuwe gemeente’, zo laat de provincie op een speciale website weten.

Geen hoogbouw

GS hebben deze week het herindelingsontwerp Nuenen en Eindhoven vastgesteld. De groene buffers tussen Eindhoven en Nuenen zullen niet worden volgebouwd en er komt geen hoogbouw in Nuenen. Als er behoefte aan is, komt er een dependance voor gemeentelijke dienstverlening in Nuenen, zo staat onder meer in het herindelingsontwerp.  

 

Dorpsraden

Nabijheid, herkenbaarheid en aanspreekbaarheid van bestuur voor de inwoners van Nuenen c.a. en Eindhoven zijn belangrijke uitgangspunten bij de vorming van het bestuur van de nieuwe gemeente, schrijven GS. Het nieuwe gemeentebestuur moet de lokale kwaliteit, opgaven en identiteit waarborgen. ‘Het behouden van de inwonersparticipatie en de dorps- en wijkraden in Gerwen, Nederwetten en Eeneind zijn daarbij cruciaal.’ Het ontwerp gaat nu de inspraak in. Inwoners, bedrijven en instellingen kunnen tot en met 11 juli reageren. De gemeenteraden van beide gemeenten hebben daarvoor tot en met 29 augustus de tijd.

 

Niet levensvatbaar

GS besloten juli vorig jaar het fusieproces over te nemen. Het gemeentebestuur van Nuenen wil zelfstandig blijven. Volgens GS is dat een zelfstandig Nuenen niet levensvatbaar, in termen van onder meer bestuurskracht. Op basis van informatie uit bestuurlijke gesprekken, diverse onderzoeksdocumenten en vijf inwonersavonden is het herindelingsontwerp tot stand gekomen.

 

2021

De reacties op het herindelingsontwerp zullen worden meegenomen bij het herindelingsadvies van GS. Dit najaar stellen Provinciale Staten het advies vast. Vervolgens is de minister van Binnenlandse Zaken en Tweede en Eerste Kamer aan zet. De beoogde fusiedatum is 1 januari 2021.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door José Hendriks (bestuurslid Stichting Nuenen Zelfstandig) op
GS geeft geen enkele garantie t.a.v. de wensen en zorgen van de inwoners van Nuenen. De "inspraakavonden" waren strak geregisseerd door de provincie en gericht op slechts 1 doel: Herindeling. Bovendien zijn de gebruikte argumenten achterhaald. Er wordt eindeloos gehamerd en vastgehouden aan verouderde onderzoeksrapporten uit 2013. Volgens een recent onderzoek (jan. 2018) is de bestuurskracht van Nuenen voldoende. Dit onderzoek is op verzoek van de gemeente door hetzelfde onafhankelijke bureau uitgevoerd als dat wat door de provincie in 2013 is benaderd. Er is nooit een bestuurskrachtonderzoek naar Eindhoven gedaan, terwijl die stad met een begrotingstekort zit van miljoenen. Drogredenen dus!!