of 63082 LinkedIn

Novelle ingediend voor herindeling Land van Cuijk

De ministerraad heeft besloten Grave alsnog in het herindelingsvoorstel tot het Land van Cuijk op te nemen. Dat gebeurt via een novelle. Een novelle bij herindelingsvoorstellen is zeer uitzonderlijk.

Grave kan per januari 2022 mee in de herindeling tot het Land van Cuijk. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft althans een novelle ingediend die het mogelijk moet maken om de gemeente tegelijkertijd met de eerder beoogde fusiepartners Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis in een nieuwe gemeente te laten opgaan.

Geen uitstel fusiedatum

De ministerraad heeft vrijdag besloten Grave alsnog in het herindelingsvoorstel op te nemen, dat al bij de Eerste Kamer lag, zo is maandag bekend gemaakt. De novelle ligt nu ter (spoed)advisering bij de Raad van State. Het voorstel gaat uit van samenvoeging van de vijf gemeenten per 2022. Het op een zo laat moment toevoegen van Grave in het herindelingsvoorstel mag niet leiden tot uitstel van de fusiedatum, benadrukt Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer. Dat is de uitdrukkelijke wens van de vier oorspronkelijke herindelingsgemeenten en daaraan wil ze tegemoetkomen.

 

Vaart maken

Er moet de komende tijd door alle betrokken partijen vaart worden gemaakt. De Raad van State moet als eerste met spoed adviseren over het aangepaste wetsvoorstel. Vervolgens zijn Tweede en Eerste Kamer aan zet. ‘Zowel het oorspronkelijke wetsvoorstel als de novelle moeten uiterlijk vóór het zomerreces door de beide Kamers der Staten-Generaal worden aanvaard’, aldus Ollongren in haar brief. ‘Slechts dan hebben de betrokken gemeenten voldoende tijd om het proces van herindeling af te ronden en de herindelingsverkiezingen – die gepland staan op woensdag 24 november – voor te bereiden.’ Ze dringt er bij de Kamer op aan de novelle ‘met de grootst mogelijke voortvarendheid te behandelen zodra deze bij Uw Kamer wordt ingediend.’

 

Inwonerspeiling

Lange tijd hield Grave vast aan zelfstandigheid. De deur om alsnog bij het Land van Cuijk aan te haken is lang opengehouden door Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis. Toen Grave niet inging op die uitnodiging, zijn de vier gemeenten verdergegaan en stemden april vorig jaar in met een fusie van de vier gemeenten per 2022. Eind maart besloot de raad van Grave alsnog te willen fuseren. Directe aanleiding voor deze ommezwaai was de uitslag van een inwonerspeiling onder Gravenaren medio maart. Bij een opkomst van bijna 80 procent gaf bijna zeven op de tien inwoners van Grave aan niets te zien in een zelfstandig voortbestaan.

 

Zeer uitzonderlijk

Nadat een vrijwel unanieme raad van Grave begin april instemde met aansluiting bij het Land van Cuijk, moesten ook de vier andere gemeenteraden daarover de knoop doorhakken. Nadat alle vijf de gemeenten hadden ingestemd, hebben de vijf burgemeesters minister Ollongren gevraagd de fusie met de vijf gemeenten via een novelle – een aangepast wetsvoorstel – mogelijk te maken. Aan dat verzoek heeft de minister gehoor gegeven. ‘Ik meen dat aansluiting van Grave bij deze herindeling per 1 januari 2022 in het belang van alle vijf gemeenten is.’ Een novelle bij herindelingsvoorstellen is zeer uitzonderlijk.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Carol Stel op
Fuseren is leuk voor de bestuurders.
Maar de burgers hebben er niets aan!
Door Spijker (n.v.t.) op
Dit is in ieder geval een verstandige ontwikkeling. Fuseren is een veel betere en efficiëntere methode dan enkel samenwerken.

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

Van onze partners