of 59821 LinkedIn

Meerderheid Zandvoortse raad voor ambtelijke fusie

Een raadsmeererheid van Zandvoort staat achter de collegeplannen om een ambtelijke fusie aan te gaan met Haarlem. Het college neemt op 1 november een definitief besluit. Daarna is Haarlem aan zet.

Met tien stemmen voor en zes tegen staat een raadsmeerderheid van Zandvoort achter de collegeplannen om een ambtelijke fusie aan te gaan met Haarlem. Twee fracties zijn faliekant tegen; zij vrezen dat een ambtelijke fusie de opmaat is tot herindeling. Het college neemt op 1 november een definitief besluit. Daarna ligt de bal bij Haarlem.

Inspraak burgers

De fracties van VVD en Gemeentebelangen Zandvoort (GBZ) vinden dat er moet worden geïnvesteerd in de ambtelijke organisatie van Zandvoort. Voor de andere fracties valt daar niet meer over te praten. Zij stellen dat de organisatie al te veel is uitgehold. Uit een eerder bestuurskracht onderzoek kwam naar voren dat die matig is, onder meer door de beperkte slagkracht van de ambtelijke organisatie. Ook de wens van de VVD om de Zandvoortse bevolking inspraak te geven, kreeg geen (meerderheids)steun vanuit de raad.

 

Eigen griffie

Het college mag van de raad, en ook van de ondernemingsraad, de plannen verder uitwerken. Wel heeft de raad het college een aantal kaders meegegeven om de bestuurlijke autonomie te borgen en de eigenheid van de gemeente te behouden. Zo moet de dienstverlening na de ambtelijke fusie op minimaal hetzelfde niveau als nu blijven, maar bij voorkeur verbeteren. Het college moet hiertoe binnen een half jaar met een plan komen. De raad behoudt zijn eigen griffie en binnen vier jaar na de fusie moet de ambtelijke samenwerking worden geëvalueerd. De OR wil betrokken worden bij de overdracht van taken en medewerkers, en bij de uitwerking daarvan. 

 

Eind november

Met de wensen en eisen van raad en OR op zak, neemt het college op 1 november een definitief besluit. Als dat positief uitvalt, moet Haarlem zich over de ambtelijke fusie uitspreken. Naar verwachting is dat Haarlemse besluitvormingsproces eind november afgerond. De beoogde fusiedatum is januari 2018.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan op
Die twee fracties die tegen zijn, hebben natuurlijk gelijk. Haarlem wil Zandvoort gewoon inlijven. En laten ze in Zandvoort niet denken dat de Haarlemse ambtenaren zo goed zijn. Het is een log en vaak incompetent ambtenarenapparaat. De ex-Zandvoorters zullen daarin al snel meegezogen worden. Investeren in de eigen ambtenaren door eerdere bezuinigingen (grotendeels) terug te draaien, was veel beter geweest. Duurder wordt het toch voor Zandvoort, want de ambtenaren kunnen in een grotere gemeente hogere salarisschalen bereiken. Geen wonder dat de Zandvoortse OR positief adviseerde....
Door B. Janssen (Ambtenaar) op
Elk zichzelf respecterend raadslid weet dat een ambtelijke fusie feitelijk gelijk is aan: we kunnen het niet zelf en dus is het bestaansrecht van "mijn gemeente" vervallen. Alleen met oneigenlijke argumenten wordt de raad in leven gehouden. Eigenbelang is daar ongetwijfeld onderdeel van. Jammer, de echte efficiency wordt dus nooit gehaald, wel extra kosten en onduidelijkheid. Welke inwoner is daar nou mee gebaat. Het wordt tijd om de democratie grondig te vernieuwen, een mandaat om vier jaar lang nonsens te verkopen in de gemeenteraad oast niet meer bij deze tijd.