of 58952 LinkedIn

Maximumstraf voor bedreigen bestuurder verdubbeld

Voor het bedreigen van burgemeesters en andere bestuurders gaat de maximumstraf van twee naar vier jaar. Dit schrijft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Bedreiging vormt een onmiskenbaar maatschappelijk probleem dat mij in toenemende mate zorgen baart’, aldus Grapperhaus.

De maximumstraf voor het bedreigen van burgemeesters en andere bestuurders gaat van twee naar vier jaar. Dit schrijft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer. De maximumstraf voor het bedreigen van andere mensen moet van twee naar drie jaar. ‘Bedreiging vormt een onmiskenbaar maatschappelijk probleem dat mij in toenemende mate zorgen baart’, aldus Grapperhaus.

Maatschappelijk verzet
Bedreigingen worden op verschillende manieren steeds heftiger en maken grote inbreuk op levens van betrokkenen, aldus minister Grapperhaus in zijn brief. Dit raakt niet alleen bestuurders, maar ook privépersonen, ambtenaren en hulpverleners. ‘Ik vind het van het allergrootste belang dat wij ons als overheid, maar zeker ook als maatschappij in geheel, fel tegen deze ontwikkeling verzetten’. 

Veel voorbeelden
De minister noemt als voorbeeld niet alleen druk die wordt uitgeoefend op bestuurders of ambtenaren wordt uitgeoefend, maar ook persoonlijke bedreigingen op sociale media. Verder wijst hij op boeren die worden bedreigd als zij hun schuur niet ter beschikking stellen voor wietteelt en op Rotterdamse havenmedewerkers en vastgoedondernemers die de dupe zijn van criminele activiteiten.

Bedreiging als bedrijfsmodel
Bedreigingen kunnen onderdeel zijn van het bedrijfsmodel van criminelen, in het bijzonder voor ondermijnende criminaliteit, schrijft Grapperhaus. Als een besluit van de gemeente moet worden beïnvloed, gebeurt dit door de burgemeester te bedreigen, brand te stichten of wapens te gebruiken. ‘Op dit moment is zelfs de realiteit dat bijna een kwart van de burgemeesters ernstig is bedreigd.’

Ook wethouders en gedeputeerden
Het huidige strafmaximum is niet meer toereikend voor de buitensporige dreigementen die ervoor hebben gezorgd dat burgemeesters moesten onderduiken, concludeert de minister. Door verhoging en verdubbeling van het strafmaximum krijgt de maatschappelijke impact van bedreiging meer weerslag in de wet en laat de overheid zien dat bedreiging van ambtsdragers absoluut niet wordt getolereerd, vervolgt hij. Ook wethouders en gedeputeerden en andere vertegenwoordigers van het openbaar bestuur vallen wat hem betreft onder de voorgestelde extra strafverhoging voor bedreiging.

Niet automatisch hogere straffen
Grapperhaus is zich ervan bewust dat verhoging van het strafmaximum in de praktijk niet automatisch tot hogere straffen leidt. Als zijn wetsvoorstel wordt aangenomen zal hij het College van procureurs-generaal daarom verzoeken de strafvorderingsrichtlijnen aan de strafverhoging te toetsen en zo nodig aan te passen. ‘De verwachting is gerechtvaardigd dat rechters rekening zullen houden met de binnen de kaders van de verhoging van het strafmaximum aangepaste strafeisen.’

Aangiftebereidheid
Verder wijst Grapperhaus erop dat een verhoging van het strafmaximum vanzelfsprekend geen invloed heeft op de bewijslast. ‘Het delict bedreiging is in de praktijk niet altijd gemakkelijk te bewijzen en vervolging is veelal afhankelijk van de aangiftebereidheid.’ De minister komt nog voor het zomerreces met een wetsvoorstel.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door de waarheid (nvt) op
mijnheer grapperhuis waarom pakt u niet ambtenaren op die weigerden vrouw die bedreigd werd door directeuren van beschut werk deze briefen zijn verstuurd naar de burgemeester maar deze stuurde deze weer naar sociaal plein en deze weigerde deze directeuren hard aan te pakken sterker nog hij vergeeft deze directeuren en slachtoffer mag naar de nationale ombudsman .wat een onrecht.ik heb geen vertrouwen meer in deze gemeente.nu weet ik ook waarom meer dan de helft ontevreden is over de politiek en of de gemeente.hopelijk heeft u mijn brief al gelezen
Door Hans (ambtenaar (!)) op
de waarheid: Ja een deel van de bedreigingen of het geweld heeft te maken met misdragingen van overheidsmedewerkers, jammer dat met het verhogen van deze max. straffen een verkeerd signaal wordt gegeven naar de burger.
Door Zijn ambtenaren en bestuurders wel zo netjes? op
Voor de burger heeft de overheid heel veel regeltjes tav gedrag echter overtreed een ambtenaar/bestuurder deze zelfde regels, gaat hij geheel vrijuit en de burger heeft kans om het predicaat subversief element te ontvangen, terwijl deze geheel conform wet, vecht voor zijn recht. In mijn ogen ordinair machtsmisbruik.
Overheid is een slechte observator daar waar het eigen ambtenaren en bestuurders betreft, die zijn op voorhand onschuldig en altijd netjes. Wat denkt u, waarom zijn zoveel burgers boos op ambtenaren en bestuurders? Juist, burgers burgers worden voortdurend genaaid door deze personen.
Door de waarheid (nvt) op
maar als een bestuurder [directeur]nou een medewerker met beperking bedreigd [schriftelijk bewijs]en de gemeente hilversum die geld krijgt van de regering om deze bedrijf beschutte werkplek. hier een brief over krijgt. maar hier niets aan doet. is deze gemeente dan ook niet mede strafbaar? denk hier maar eens over na. dus niet alleen bestuurders maar ook de gewone man moet beschermd worden .trouwens een bestuurder heeft tevens een voorbeeld functie dus ik vind dat die straf hoger moet uitvallen in ieder geval ontslag. en geen uitkering of wachtgeld.[mensen met een beperking worden door niemand geholpen van minister tot politieke partijen iedereen schrijft u moet naar de nationale ombudsman omdat gemeente hilversum meerdere keren heeft geweigerd u te helpen wij schrijven een brief naar deze gemeente om alvast het geld van de advocaat kosten te vergoeden]gemeente hilversum heeft dit gewijgerd.zij vonden excuses van directeur genoeg.[tomin]kijk ook op google klachten beschut werkplek melden. [uitslag november 2019]