of 59329 LinkedIn

Landgraaf ontkomt definitief aan herindeling

Landgraaf hoeft definitief niet bestuurlijke te fuseren met Heerlen of een andere Limburgse gemeente. Beide gemeenten moeten wel met Brunssum, Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal de samenwerking versterken. Dat moet medio geëffectueerd zijn.

Landgraaf hoeft definitief niet te fuseren met Heerlen of een andere Limburgse gemeente. Landgraaf en Heerlen gaan samen met Brunssum, Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal de samenwerking versterken. Die herijkte samenwerking moet medio 2020 haar beslag krijgen.

Geen draagvlak

Dat heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken maandag aan de betrokken gemeenten en Gedeputeerde Staten van Limburg laten weten. In Parkstad Limburg is geen draagvlak voor een bestuurlijke herindeling. Nut en noodzaak van een bestuurlijke fusie worden niet gezien, aldus de minister. Ollongren geeft de gemeenten nu de ruimte om de intergemeentelijke samenwerking in de regio te versterken, maar het mag geen vrijblijvend proces zijn, zo benadrukt ze. Kort na de zomer van 2019 moeten de gemeenten een verkenning klaar hebben naar de mogelijkheden voor die herijkte intergemeentelijke samenwerking.

 

Urgentie

Eind vorig jaar zette het kabinet een streep door de herindeling Heerlen-Landgraaf, mede na advies van de Raad van State op het conceptwetsvoorstel tot herindeling. Het kabinet vond met de Raad van State wel dat de bestuurskracht in Parkstad Limburg op afzienbare termijn moest worden versterkt. De afgelopen maanden heeft het ministerie hierover overleg gevoerd met GS van Limburg en vertegenwoordigers van de colleges van Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal. ‘Uit de gesprekken komt het beeld naar voren dat de urgentie van versterking van de bestuurskracht in Parkstad Limburg breed wordt onderschreven’, zo schrijft de minister.


Ook verbreding

De gemeenten hebben in die gesprekken de voorkeur uitgesproken voor versterking van de intergemeentelijke samenwerking in Parkstad Limburg. Naast versterking van de regionale uitvoeringskracht gaat het ook om de verbreding van de samenwerking, vooral op sociaal-economische thema’s.

 

Regio Deal

In de gesprekken die BZK met de regio voerde, kwam naar voren dat een Regio Deal een belangrijke impuls kan geven voor zowel de bestuurskracht in Parkstad Limburg als de aanpak van de (transformatie)opgaven als. Vrijdag maakte het kabinet bekend dat het maximaal 40 miljoen euro beschikbaar stelt uit de Regio Envelop.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.