of 64231 LinkedIn

Kerken behouden toegang tot gemeentelijke gegevens

Kerken die zijn aangesloten bij de Stichting Interkerkelijke Leden Administratie (SILA) kunnen blijven rekenen op gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie. In het nieuwe regeerakkoord staat beschreven dat wijzigingen bij verhuizen of overlijden worden doorgegeven.

Kerken die zijn aangesloten bij de Stichting Interkerkelijke Leden Administratie (SILA) kunnen blijven rekenen op gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie. In het nieuwe regeerakkoord staat beschreven dat wijzigingen bij verhuizen of overlijden worden doorgegeven.

Regeling blijft in stand
Het doorgeven van de gegevens aan lokale kerken wordt door een slim systeem gedaan, zo schrijft Bisdom Rotterdam op zijn website. Minister Plasterk beëindigde op verzoek van VVD, PvdA en D66 deze mogelijkheid. In het nieuwe regeringsakkoord is afgesproken dat kerken gegevens kunnen blijven ontvangen. Burgers houden in de toekomst zelf hun gegevens bij via mijnoverheid.nl, maar tot die tijd blijft alles bij het oude.


Zicht op oudere kerkleden 

Bij het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken (CIO) reageert men opgetogen op het nieuws. ‘Dit geeft de kerken perspectief, zo houden we zicht op bijvoorbeeld oudere kerkleden die niet zelf meer kunnen melden dat ze verhuisd zijn naar een verpleeghuis. En juist deze leden stellen het blijvende contact met de kerk zeer op prijs’, aldus secretaris Danielle Woestenberg. Toen er vanuit de overheid een internetconsultatie werd gehouden, reageerden er meer dan 17.000 mensen om te laten weten dat ze de koppeling tussen kerken en de Gemeentelijke Basis Administratie wilden behouden. ‘Het hoogste aantal reacties op een internetconsultatie van de overheid ooit’, aldus Woestenberg.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
@ doeterniettoe niet in dezelfde handen zijn en zij geen beslissende invloed op elkaar uitoefenen." U meldt terecht dat er een oplossing gekozen LIJKT. Zoals het nu is en wordt kunnen we net zo makkelijk de pastoor, de dominee en de imam verenigen binnen het CDA e.a. ik vermoed overigens dat dit een uitruil van D'66 is t.b.v. CDA en CU.
Door doeterniettoe (-) op
"Van scheiding van kerk en staat is sprake wanneer de kerkelijke macht en staatkundige macht niet in dezelfde handen zijn en zij geen beslissende invloed op elkaar uitoefenen."

De oplossing die nu gekozen lijkt is denk ik een goede oplossing.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
Zoals Trevort al aangeeft, het bericht is onvolledig dus onduidelijk. De zin: Minister Plasterk beëindigde op verzoek van VVD, PvdA en D66 deze mogelijkheid-is zoiets. Zijne heiligheid Plasterk krijgt een veer voor iets dat misschien wel de bedoeling was, maar, zoals Bisdom Rotterdam aangeeft, niet werd uitgevoerd. Terecht scheiding van kerk en staat zoals het hoort (geen discriminatie van de ongelovige) en in feite door nagenoeg iedereen voorgestaan. Maar dan ook doen, zoals J. de Niet meldt, Zo niet dan een formeel atheïstische staat maken en de rest achter de voordeur. Alle geloof de samenleving uit, te beginnen in Nederland. Geloof maakt meer kapot dan je lief is.
Door Heuvelmans op
Iedereen en zijn ouwe moer kan gratis gebruik maken van de gemeentelijke gegevens. Maar als de kerken ook een beroep doen op die service, wordt plotsklaps de scheiding kerk en staat van stal gehaald. Wat een hypocrisie.
Door Alex Wandelhaar (Onderzoeker) op
Vervang kerk door moskee en heel Nederland staat op zijn achterste benen. Wanneer krijgen we nou een echte scheiding van kerk en staat?
Door J. de Niet (fin. adviseur) op
Inderdaad @ardenne, scheiding kerk en staat lijkt te worden vergeten. Van mij mag die voor 100% doorgevoerd worden. Religie en religieus zijn prima, maar in eigen tijd en in eigen huis en kerk. Niet de samenleving ermee belasten. Dit houdt ook in een verbod op het geleur aan de deur door bekeerders, geen politieke partijen op religieuze basis meer toestaan, verbod op gebruik religieuze uitingen bij overheidspersoneel. En ook geen privileges meer voor kerkgenootschappen in het GBA.
Door Trevort op
Het bericht is niet volledig. Regeerakkoord pagina 10:

Ter bevordering van de privacy wordt de eigen regie op persoonsgegevens vergroot. Gebruikers van
overheidsdiensten krijgen de mogelijkheid zelf maatschappelijk relevante instanties en organisaties aan te wijzen waaraan een beperkt aantal persoonsgegevens automatisch kan worden verstrekt. Voor kerkelijke organisaties gaat, om onoverkomelijke uitvoeringsproblemen te voorkomen een overgangsregeling gelden.
Wie nu geregistreerd staat kan kiezen voor een opt-out. Nieuwe inschrijvingen vallen onder de nieuwe
regels.

https://www.kabinetsformatie2017.nl/documenten/p …
Door Frederik van Ardenne op
Tja......scheiding van kerk en staat vergeten we maar als het ons niet uit komt
Door Jan Beerenhout (AWRV (Amsterdams Ambtekijke Werkgroep v.d. Religieuze Voorzieningen z.n.) op
Al twintig jaar bezig !
Wanneer komt er een Islamitisch Bevolkingsregister (van moslims) in Nederland? Dan ontstaat er per gemeente eindelijk een beter dan geschat inzicht in het aantal moslims dat er is dan nu het geval is
JMB

Vacatures

Van onze partners