of 59854 LinkedIn

Kamerleden over de Miljoenennota en troonrede

Binnenlands Bestuur vroeg een aantal leden van de Tweede Kamer om een eerste reactie op de Miljoenennota.
© Shutterstock

Binnenlands Bestuur vroeg een aantal leden van de Tweede Kamer om een eerste reactie op de Miljoenennota.

Reactie SP-Kamerlid Mahir Alkaya:
‘Veel gemeenten hebben te maken met grote tekorten, vooral vanwege de bezuinigingen op de jeugdzorg van de afgelopen jaren, terwijl de vraag juist groeide. Het is niet uit te leggen dat er nu gemeenten zijn die moeten bezuinigen op waardevolle voorzieningen zoals bibliotheken, terwijl de economie al jaren groeit. De SP heeft zich verzet tegen die bezuinigingen en vindt bovendien dat gemeenten niet automatisch gekort moeten worden als de Rijksoverheid er niet in slaagt te investeren (trap op trap af). Gemeenten komen dus in de problemen door een opeenstapeling van maatregelen van de kabinetten Rutte. Wij zullen ons inzetten voor compensatie.’

Reactie GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld:
‘Het is positief dat er weer gesproken wordt over jeugdzorg in de Troonrede en ook de minister van financiën sprak erover. Het is echt een onderwerp geworden. Maar als Kamerleden horen we ook dat het niet goed gaat. Onlangs stonden er duizenden mensen op het Malieveld. Dat is ook positief, maar de suggestie wordt gewekt dat er meer geld naar jeugdzorg gaat, maar het gaat om 1 miljard voor drie jaar die we in het voorjaar al hadden gehoord. Dat is niet genoeg om de bezuinigingen teniet te doen. Je moet geen feestje geven als er geen reden is om de slingers op te hangen. Met de trap-op-trap-afsystematiek zou je denken dat er nu zou worden geïnvesteerd, maar gemeenten moeten miljoenen bezuinigen. Dat zijn moeilijke gesprekken, de onvrede daarover is groot. Dat vind ik een schaduwpunt in de manier van communiceren: er is geen reden tot juichen.’

Reactie D66-Kamerlid Jan Paternotte:
‘Dit is de beste Troonrede die ik ooit heb gehoord. Vaak zijn er veel abstractheden, maar nu zijn er concrete voorbeelden, zoals meer klassenassistenten. Dat herkennen de mensen. Verder snap ik dat de VNG boos is. We moeten meer oog hebben voor de impact voor de financiën van gemeenten. Zeker nu zij primaire taken uitvoeren. Het is mooi dat er meer geld voor jeugdzorg komt, dat is extra bescherming voor deze kwetsbare groep. Daarnaast gaan gemeenten straks ook de inburgering doen, zodat ze de ‘foute cowboys’ eruit kunnen gooien. Mensen steken zich niet meteen in de schulden en krijgen meteen taalles. Ik zie dat liever vandaag dan morgen gebeuren. De kaders en het geld blijven wel uit Den Haag komen. Er komt structureel 220 miljoen erbij voor inburgeringsbeleid.’

Eppo Bruins, Kamerlid ChristenUnie:
‘Er zijn gesprekken gevoerd door het kabinet met de VNG over de trap-op-trap-afsystematiek. Zij zijn niet helder over hun wensen. Ze moeten ook zelf bedenken wat ze willen. Wil je de systematiek op basis van de begroting of op basis van de realisatie? Dat laatste wilden ze ook niet, want dan lopen ze geld mis bij overbesteding. Ja, dat is dan inderdaad de consequentie, maar je krijgt dan weer geld bij onderbesteding. Wees dus duidelijk over wat je wilt.’

Martijn van Helvert, CDA-Kamerlid:
‘In de Troonrede zat een dubbele boodschap: het gaat goed met de economie, maar in de Brexit zit bijvoorbeeld ook een bedreiging. Goede dingen vind ik het regiofonds. De werkdrukverlaging in het onderwijs is vooral voor de regio van belang, want in de regio hebben we meer te maken met de vergrijzing. Ik ben ook blij met meer geld voor veiligheid en justitie. Met name in zuidelijke provincies worden mensen bedreigd om hun stallen beschikbaar te stellen voor drugsproductie voor mensen die plezier willen maken. Ook van de jeugdzorg wordt in het zuiden veel gebruik gemaakt. Dat is een probleem en het is goed dat daar meer middelen naartoe gaan. Wat betreft het investeringsfonds is het goed om op te letten dat er een goede spreiding is van de uitgaven. Het fonds biedt kansen, maar je moet het verhaal van de regio dan wel horen, dus niet alle investeringen naar grote steden, maar ook denken aan de grensgemeenten.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.