of 64621 LinkedIn

Johan Remkes waarnemend cdk Limburg

Johan Remkes is vanaf maandag waarnemend gouverneur in Limburg. Dat maakte demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken vrijdag in Maastricht bekend.
4 reacties

Johan Remkes is vanaf maandag waarnemend gouverneur in Limburg. Dat maakte demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken vrijdag in Maastricht bekend. Remkes blijft aan tot er een nieuwe gouverneur is benoemd. Dat zal volgens Ollongren ergens in de herfst zijn.

Verkenner
Remkes volgt Theo Bovens op, die vorige week vrijdag aankondigde ermee te stoppen. Aanvankelijk wilde Bovens waarnemen tot de nieuwe commissaris van de Koning (gouverneur) aantreedt. Maar donderdag liet hij weten toch snel weg te willen gaan. Vorige week trad het voltallige college van Gedeputeerde Staten af, evenals Bovens. Vrijdag hebben de Limburgse Staten over de ontstane situatie vergaderd. Een meerderheid steunde een motie van de VVD om een verkenner te zoeken die moet inventariseren hoe een nieuw provinciebestuur kan worden gevormd dat een breed draagvlak heeft in de Staten. Een SP-motie om de verkenner uitsluitend te laten zoeken naar een nieuwe coalitie kreeg alleen steun van GroenLinks en één PvdA'er en werd verworpen. 


Duaal stelsel
Een meerderheid van de Staten wil doorgaan met een extraparlementair college, zoals dat de afgelopen twee jaar functioneerde. Zo'n college heeft geen coalitieprogramma en neemt besluiten op basis van wisselende meerderheden in de Staten. De gedeputeerden in een dergelijk college zijn niet aan een statenfractie verbonden, maar handelen in principe zelfstandig. Op die manier probeert Limburg uiting te geven aan een duaal stelsel waarin ook kleine fracties dingen gedaan kunnen krijgen zonder steeds op coalitieafspraken stuk te lopen. De SP ziet niks in een extraparlementair college, omdat dit mede tot de bestuurscrisis zou hebben geleid.

Subsidies doorsluizen
Die crisis draait om integriteit van bestuurders. Aanleiding was een publicatie in NRC Handelsblad dat een oud-CDA-gedeputeerde in zijn functie van directeur van een Limburgs landschapsbeheerder vele tonnen aan onder meer provinciale subsidies zou hebben doorgesluisd naar eigen werkmaatschappijen. De provincie faciliteerde dat deels of greep niet in, volgens de krant. GS traden vorige week af om een stemming voor te zijn over een motie van wantrouwen. Alleen CDA en de van Forum voor Democratie afgesplitste Statenfractie SVL wilde eerst nader onderzoek afwachten.

Bestuurscultuur

Ollongren benadrukte dat Remkes als waarnemend cdk speciaal oog zal hebben voor de heersende bestuurscultuur in Limburg en zaken rond integriteit. 'Ook in Limburg leeft het besef dat je niet zo door kunt gaan, van affaire naar affaire', zei Ollongren in een toelichting. Ze benadrukte nogmaals zich grote zorgen te maken over de bestuurscrisis. Ze zei dat Remkes alle taken van een commissaris van de Koning op zich zal nemen. Verder wil Ollongren zo snel mogelijk overleggen met de Limburgse Staten over een profielschets voor een toekomstige door de Kroon benoemde gouverneur. 'Limburg heeft een functionerend bestuur nodig. We kunnen ons niet permitteren dat dit tot stilstand komt', zei de minister. 'Deze situatie moet niet te lang duren.'

 

Spoedig nieuwe gedeputeerden

De eerste taak voor Remkes wordt bijdragen aan de vorming van een nieuw provinciebestuur. 'Om de provincie bestuurbaar te houden, maar ook als signaal naar de inwoners toe, is het zaak dat zo spoedig als verantwoord mogelijk is door Provinciale Staten nieuwe gedeputeerden worden benoemd, zodat de provincie weer slagvaardig bestuurd kan worden', schrijft Ollongren in haar opdracht aan de voormalig cdk van Noord-Holland. De bewindsvrouw benadrukt dat dit een taak is van PS, maar 'als commissaris van de koning heeft u het recht geïnformeerd te worden en bent u in de gelegenheid te adviseren', zegt ze tegen Remkes. 'Ik verzoek u hierbij een actieve, zo nodig regisserende rol te vervullen.'


Bevorderen bestuurlijke integriteit
Ollongren heeft Remkes ook verzocht om haar periodiek op de hoogte te stellen van zijn vorderingen en daarover ook het gesprek met Provinciale Staten aan te gaan, schrijft ze in een brief aan de Eerste Kamer. 'De bestuurlijke situatie in de provincie Limburg onderstreept de noodzaak om voortvarend door te gaan met beleid, wetgeving en ondersteuning ter bevordering van de bestuurlijke integriteit. 


Veel functies
Remkes (1951) is lid van de VVD en heeft veel functies op zijn cv staan. Zo was hij van 2002 tot 2007 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en korte tijd vicepremier. Ook was hij negen jaar commissaris van de Koningin in Noord-Holland. Tot vorig jaar was Remkes waarnemend burgemeester van Den Haag, waar hij de opgestapte Pauline Krikke verving. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan op
In alle Limburgse gemeenten een regeringscommissaris aanstellen en Remkes voor vier jaar benoemen als gouverneur. Alleen dan kan de beerput die Limburg heet schoongemaakt worden. Totaal verrotte bestuurscultuur daar.
Door Colla Alberts (81 jaar) op
Mijnheer Remkes, keer iedere steen om wens u enorm veel SUCCES, zeker óók in enkele Gemeenten In Noord en Zuid. Alleen dán komt het goed ..!!
Door drs. E. Nabled op
Benieuwd naar wie er onder de steen vandaan komen gekropen...
Door Southern Comfort op
Nou, de enig acceptabele VVD'er. Focus maar eens eerst op Noord-Limburg, inclusief de eigen partij. Die ongewenste bestuurscultuur heerst immers niet alleen bij het CDA in het zuiden.

Vacatures

Van onze partners