De drie partijen stelden maandag dat anderhalf jaar na het ingaan van het akkoord al ruim de helft van de afspraken door de gemeenteraad is gekomen en in uitvoering is. Daar komen nu drie hoofdstukken bij: een grote opknapbeurt voor de stad, evenwicht zoeken tussen de grote stroom toeristen en overlast, en integratie.

Turbo op integratie

De stad wil 'de turbo op integratie' zetten en gaat ruim 2000 nieuwe Amsterdammers per jaar huisvesten. Vluchtelingen met een verblijfsstatus krijgen sneller werk, met onder meer taalcursussen en bemiddeling naar een betaalde baan. Er komt een verlaging van de onroerende zaak-belasting waar sportverenigingen, zorginstellingen en scholen van profiteren. Achterstallig onderhoud in de openbare ruimte wordt aangepakt, met een team van jaarlijks vijfhonderd Amsterdammers die zo aan het werk komen. Ook komen er meer handhavers in onveilige buurten.

Toeristenbelasting

In het centrum en stadsdelen daaromheen gaat de toeristenbelasting omhoog, en die in gebieden daarbuiten (Nieuw-West, Noord en Zuidoost) omlaag, om de toeristenstroom wat meer hanteerbaar te maken. De controle op vakantieverhuur wordt strenger. (ANP)