of 64120 LinkedIn

Het woord is nu aan 566 Statenleden

Eerste Kamer
Eerste Kamer
3 reacties
Vanmiddag bepalen de 566 leden van de Provinciale Staten in de twaalf provincies, die in maart werden gekozen, wie er de komende vier jaar in de Eerste Kamer komen. Ze kunnen op hun eigen provinciehuis, anoniem met een stembiljet, kiezen uit 246 kandidaten die zijn voorgedragen door dertien partijen. Gebruikelijk is dat Statenleden hun stem uitbrengen op een kandidaat van hun eigen partij, maar dat loopt nog wel eens anders, soms door een fout, soms opzettelijk.
Bepalend
De schijnwerpers hebben nooit eerder zo fel geschenen op de Eerste Kamer. De nieuwe samenstelling is dan ook bepalend voor het al dan niet uitvoeren van maatregelen die de minderheidscoalitie van VVD en CDA met de PVV als gedoogpartner bedenken. Want hoewel het de kerntaak is van de Senaat om wetsvoorstellen te toetsen op de kwaliteit, doet de politieke kleur van de Senatoren er steeds meer toe.

Verrassend
Juist nu spant de uitslag er om, want op basis van de samenstelling van de nieuwe Provinciale Staten kan de coalitie rekenen op pakweg de helft van de 75 leden tellende Senaat. De rekenmethode voor de zetels is ingewikkeld en daardoor kan een kleine afwijking in het stemgedrag al leiden tot verrassende resultaten. En vooral het gespleten CDA heeft nogal wat critici in de gelederen.

Onafhankelijk
Naast de Statenleden van politieke partijen zijn er ook onafhankelijke Statenleden, die voorheen vaak stemden op de OSF, wat één Senator opleverde. Doordat de OSF is gaan samenwerken met de nieuwe partij 50Plus van Jan Nagel, maakt hij kans op een Senaatszetel. Ook de PVV komt met deze verkiezingen voor het eerst in de Senaat.

Coalitie
Daarnaast is er nog een heel nieuwe eend in de bijt: Ruud Koornstra, die als enige op lijst twaalf staat en zich met duurzaamheid profileert. Als onafhankelijke kandidaat heeft hij in elf provincies ondersteuningsverklaringen weten te verwerven bij de Statenleden. Zondag zei Koornstra in het tv-programma Buitenhof dat hij met vijftien Statenleden sprak die misschien ,,kiezen voor hun geweten en niet voor partijpolitiek’’. Of hij echt in de Senaat komt, is niet zeker, maar hij kan wellicht de coalitie afhouden van een meerderheid. CDA-prominent en criticaster Herman Wijffels heeft Statenleden opgeroepen op Koornstra te stemmen vanwege die groen-rechtse agenda.

Zwevende kiezer
Achter de schermen is de coalitie druk om de neuzen één kant op te krijgen. Onlangs ontstond ophef over een gesprek dat premier Mark Rutte en PVV-leider Geert Wilders in het Torentje hadden met het Zeeuwse Statenlid Johan Robesin. Hij had zich gemeld als zwevende kiezer en Rutte sprak hem als VVD-leider, zo zei hij na afloop. Toezeggingen zijn er volgens hem niet gedaan, maar het is duidelijk dat de opzet is Robesin in het coalitiekamp te krijgen. De oppositiepartijen, die ook hun best doen om een meerderheid te krijgen, spraken er schande van.

SGP
Omdat het niet zeker is dat de coalitie 38 van de 75 zetels haalt, de helft plus één, kijken de VVD, CDA en PVV ook al enige tijd naar de SGP. De orthodox-christelijke partij heeft nu twee Senatoren en kan de balans laten doorslaan naar een meerderheid. De officiele uitslag wordt woensdag bekendgemaakt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ferdinand (kritisch burger) op
Wat een gesjoemel in dit z.g. democratische landje. Waarom nog een 1e kamer; een clubje waar alleen hobbyisten, zakkenvullers en klaplopers hun heil zoeken. Natuurlijk weten ze dat de democratische grondslag voor dit lidmaatschap ontbreekt, maar de vergoeding voor een dag slapen, gapen of als links lid de regering alleen maar een poot dwars zetten, mag voor deze dames en heren geen naam hebben. Waar zijn die partijen toch die hun mond vol hebben van rechtstreekse verkiezingen (D66), ook voor de 1e kamer. Nederland is een land van schijn-democratie. Daar moet nog veel aan gesleuteld worden.


Door Niek Beedrie (adviseur) op
'K ben het niet met @Fred en +Thorbecke eens. Hopelijk mag dat. De waan van de dag regeert steeds meer in Nederland. Een eerste kamer als kwaliteitsbewaker van wet- en regelgeving is daarom dringend nodig. Misschien 160 jaar niet maar vandaag zeker wel. Ook zou ik wel voorstander zijn dat de Eerste Kamer de regelgeving van de overige overheden dan het rijk, mag toetsen. Niet verplicht maar wel als daar b.v. een aantal burgers om vragen.
Door Fred IJspeerd (burger) op
Over de Eerste Kamer had Thorbecke, de schrijver van onze Grondwet 1848, een duidelijke mening die als volgt luidt:

"Thorbecke heeft nooit het nut van de Eerste Kamer ingezien. Dat was in zijn ogen een instituut "zonder grond en zonder doel". Thorbecke zag de Eerste Kamer alleen als "een nutteloze vertraging" van het wetgevingsproces en daarmee als "eene aanleiding tot misgenoegen en tweespalt".

Volgens mij zijn de woorden van Thorbecke, ook al zijn ze ruim 160 jaar oud, nog steeds zeer actueel.

Geraadpleegde bron: Henk Povée, De gemeente als weldaad. Thorbecke en zijn slijtvaste staatsinrichting.