of 63082 LinkedIn

Herindeling op losse schroeven

Aanstichter van het voorlopig aanhouden van het wetsvoorstel voor de gemeentelijke herindeling van Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg is ChristenUnie-Kamerlid Cynthia Ortega. Zij kreeg de voltallige Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken mee in haar verzoek aan minister Donner (CDA) te wachten met het intrekken van het omstreden wetsvoorstel.

Op verzoek van de Tweede Kamer wordt de gemeentelijke herindeling in de Gelderse Vallei aangehouden.

Aanstichter van het voorlopig aanhouden van het wetsvoorstel voor de gemeentelijke herindeling van Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg is ChristenUnie-Kamerlid Cynthia Ortega. Zij kreeg de voltallige Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken mee in haar verzoek aan minister Donner (CDA) te wachten met het intrekken van het omstreden wetsvoorstel.

Ortega: ‘De minister heeft ons slechts geïnformeerd dat er geen draagvlak was voor deze herindeling. Ik heb reacties gekregen van Scherpenzeel en Woudenberg, dat daar wél draagvlak is. Donner heeft ons niet duidelijk gemaakt of de herindeling hier regionaal wenselijk is. Bovendien, herindeling moet weliswaar van onderop tot stand komen, maar de provincies Gelderland en Utrecht staan positief tegenover de herindeling van Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg. De minister heeft bovendien in december bij de begrotingsbehandeling aangegeven dat de provincies wel een rol hebben bij herindeling. Ik wil dus graag van de minister horen hoe dat zit.’

Minister Donner wordt voor een spoeddebat naar de Kamer geroepen. Naar verwachting vindt dit debat plaats tussen 16 en 30 mei. ‘De commissie heeft tegelijkertijd verzocht om de minister te vragen te wachten met het zetten van zijn handtekening onder het intrekken van dit voorstel voor gemeentelijke herindeling’, aldus Ortega.

Ondertekening

Volgens een woordvoerder van Donner heeft de minister ‘nog geen uitvoering gegeven aan het ondertekenen van de intrekkingsbrieven van de herindelingsvoorstellen’ in de Gelderse Vallei en de kop van Noord-Limburg. Donner besliste vlak voor Pasen dat twee van de drie omstreden herindelingsvoorstellen worden ingetrokken: de Gelderse Vallei en de fusie in de kop van Noord-Limburg van Bergen, Gennep en Mook en Middelaar. De betwiste herindeling op ’t Gooi van Bussum, Naarden, Muiden en Weesp kan volgens Donner in afgeslankte vorm - zonder Weesp - doorgaan.

Volgens Ortega spitst het spoeddebat zich vooral toe op de herindeling in de Gelderse Vallei. Burgemeester Hugo Schorer van Renswoude houdt zich vast aan de boodschap van Donner. ‘Mijn indruk is dat het wetsontwerp voor de herindeling van onze gemeente van tafel is. Als de Tweede Kamer iets wil, zal het een initiatiefvoorstel moeten indienen. Hoe dat dan weer zit met de algemene herindelingsprocedure weet ik niet, maar voorlopig vieren wij hier feest. De minister gaf aan dat er geen urgentie was voor herindeling. Wij vinden dat een uitstekende analyse.’

PvdA-Kamerlid Pierre Heijnen verwacht niet dat het spoeddebat alsnog leidt tot het herindelen van Renswoude. ‘Ik verwacht dat de coalitiepartijen CDA en VVD met gedoogpartij PVV en met de SP Donner steunen om Renswoude zelfstandig te laten.’ De betekenis van het Renswoude-debat is volgens Heijnen cruciaal voor het herindelingsbeleid in de rest van de kabinetsperiode. ‘Er liggen wetsvoorstellen voor herindeling voor de Krimpenerwaard en Goeree- Overflakkee. In beide gevallen is één gemeente tegen. Ik wil van de minister weten of herindeling dan dus niet doorgaat. En ik wil ook weten hoe de minister daarmee omgaat in de wetenschap dat op Goeree- Overflakkee alle lokale CDA’ers en VVD’ers vóór herindeling zijn.’ 

Correcties & Aanvullingen:
In het artikel ‘Herindeling op losse schroeven’ (BB18, pag. 7) staat dat de provincies Gelderland en Overijssel positief staan tegenover de herindeling van Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg. Dat moet zijn de provincie Utrecht (Renswoude en Woudenberg) en Gelderland (Scherpenzeel).  

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Kees Barnhoorn (raadslid en voorzitter Stuurgroep Nederlek Zelfstandig) op
Dit artikel en analyse wijzen terecht op een belangrijke afweging die gemaakt moet worden over gemeentelijke herindelingen. Minister Donner heeft de controversiële herindeling van Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg geparkeerd. Er is geen politiek of maatschappelijk draagvlak in Renswoude. In de analyse wordt de vraag gesteld of een herindeling geblokkeerd kan worden door één gemeente en wordt benadrukt dat regionale belangen een reden kunnen zijn om een herindeling door te zetten. De Krimpenerwaard wordt genoemd. Voor dit gebied is de analyse eenvoudig te maken. In de eerste plaats kozen de vijf gemeenten in de Krimpenerwaard in 2009 om zelfstandig te blijven en de samenwerking voort te zetten. Er was dus totaal geen draagvlak voor een herindelingsprocedure, maar toch startte de provincie daarmee. In de tweede plaats verzetten twee gemeenten (Bergambacht en Nederlek) zich tot op de dag van vandaag tegen herindeling. In de derde plaats toont onderzoek aan dat er geen publiek draagvlak is voor herindeling in Nederlek. Een motie van de K5-raad om via een referendum de mening van burgers in de Krimpenerwaard te peilen, is helaas niet uitgevoerd. In de vierde plaats is er geen enkele regionale taak die niet goed genoeg wordt uitgevoerd. De bestuurskracht van de zelfstandige gemeenten en van het samenwerkingsverband is goed. Een reeks onafhankelijke onderzoeken toont dit aan. Er is geen enkel regionaal belang gediend met herindeling in de Krimpenerwaard.
Door Mike Dreisch (secretaris Stichting Herindeling NEE! Burgercomité Goedereede) op
In een vorig jaar verschenen rapport van Nyenrode en Finance stond dat gemeentes lijken te fuseren als een kip zonder kop: ‘Harde doelstellingen zijn er niet, het plan van aanpak is veelal vrijblijvend en cultuurverschillen worden niet onderzocht. Samengevat: gemeentes houden er een bijzonder onzakelijke aanpak op na.’ Door dergelijke onderzoeken en mijn persoonlijke ervaring de afgelopen 2 jaar, concludeer ik dat de wet algemene regels herindeling (arhi) niet langer geschikt is om het herindelingsproces aan te sturen. De wetgeving is op bepaalde punten onlogisch, terwijl het beleidskader onduidelijk, vrijblijvend en allesbehalve robuust is. Het wordt tijd dat bij gemeentelijke fusies een volwassener en vooral zakelijker aanpak wordt gehanteerd. In september wil minister Donner wijzigingen aanbrengen in het huidige beleidskader. Om te zorgen dat toekomstige herindelingen werkelijk iets toevoegen aan bestuurlijke vernieuwing en dienstverlening voor burgers en bedrijven is het verstandiger dat Donner de wet grondig aanpast om ‘herindelingen van een zakelijker aanpak te voorzien.’ Zoals iedereen weet is herindeling een complex en langdurig proces. Helaas zijn gemeentes nu verplicht mee te werken voordat het wetgevingsproces afgerond is. Hierdoor is de kans aanwezig dat herindeling afgekeurd kan worden, terwijl gemeentes dan al veel belastinggeld hebben geïnvesteerd in een fusie. Daarom zouden gemeentes pas mogen beginnen aan herindeling op het moment dat het besluit daartoe de Eerste Kamer is aangenomen. Te vaak is herindeling een opgelegde ‘oplossing’, ondanks talloze onderzoeken, die bewijzen dat het weinig oplevert. Het moet voorkomen worden dat deze herindelingen weer gaan bewijzen wat onderzoekers al weten. Als minister Donner de voorgestelde aanpassingen wil implementeren, kan er voor worden gezorgd dat provincies een andere rol aannemen. Dan kunnen herindelingen misschien wel tot verbetering leiden voor burgers, bedrijven en bestuurders.
Door Roel Rutten (Ambtenaar) op
De provincies Overijssel en Gelderland? Volgens mij liggen Woudenberg en Renswoude in Utrecht!
Door H. Wiersma (gepens) op
Het wordt de hoogste tijd dat al die pietluttige gemeenten eens bij elkaar worden gestopt. Daar is op ministerieel niveau wel politieke moed voor nodig! Of hoeft er niet te worden bezuinigd?

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

Van onze partners