of 59965 LinkedIn

Groen licht voor herindelingsplan drie Groningse gemeenten

De gemeenteraden van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hebben dinsdagavond ingestemd met de fusie van de drie gemeenten. De nieuwe gemeente Midden-Groningen ontstaat op 1 januari 2018 en gaat ruim 62.000 inwoners tellen.

De raden van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hebben dinsdagavond het herindelingsadvies Midden-Groningen vastgesteld. De nieuwe gemeente ontstaat op 1 januari 2018 en gaat ruim 62.000 inwoners tellen.

Nieuwe koers

De raden hebben zowel ingestemd met de naam voor de nieuwe gemeente (Midden-Groningen) als met de bouwstenen voor een maatschappelijke agenda waaraan de nieuwe gemeente samen met inwoners, ondernemers en organisaties gaat werken: ‘Groots in kleinschaligheid’, ‘Ieder mens telt’ en ‘Economie van de toekomst’. Deze uitgangspunten worden uitgewerkt in een bestuurlijke agenda. Het herindelingsadvies wordt voor 1 mei doorgestuurd naar Gedeputeerde Staten (GS). Na akkoord vanuit GS gaat het voor de zomer naar minister Plasterk van Binnenlandse Zaken, die het vervolgens aan de Tweede en Eerste Kamer voorlegt.


Hogere eisen

Een van de redenen om tot herindeling over te gaan, is de toename van het aantal gemeentelijke taken en de hogere eisen die door inwoners en andere overheden aan de gemeenten worden gesteld. ‘De drie afzonderlijke gemeenten kunnen met hun schaal niet meer in zelfstandigheid aan al die verwachtingen blijven voldoen, zeker niet als de stijging van de lokale lasten voor hun inwoners binnen reële perken moet blijven’, aldus een passage uit het herindelingsadvies. Nog intensiever samenwerken zonder bestuurlijke fusie is geen optie, stellen de drie colleges. ‘Dat gaat ten koste van de bestuurlijke legitimiteit en deze oplossingen vertonen doorgaans ook een democratisch tekort.’


Verplichte fusie

Alle 23 Groningse gemeenten moeten fuseren; daartoe hebben Gedeputeerde in 2013 besloten op basis van het rapport 'Grenzeloos Gunnen'. Daarin werd geadviseerd om de 23 gemeenten uiterlijk eind 2017 samen te voegen tot zes nieuwe gemeenten. Dat gaat niet lukken. Het traject verloopt, zeker in een aantal gemeenten, uiterst moeizaam. Het nieuwe provinciebestuur heeft de teugels weliswaar iets laten vieren, maar gemeenten moeten hoe dan ook met fusieplannen te komen. Dat lukt lang niet overal. De colleges in Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde besloten begin vorig jaar om te fuseren. De drie gemeenteraden onderschreven eind januari vorig jaar de intentie om één gemeente te gaan vormen. Dinsdagavond is de definitieve knoop doorgehakt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Relevante Parlementaire Dossiers

Reageer op dit artikel
















Even geduld a.u.b.