of 59561 LinkedIn

Geschorste griffier Westland ontslagen

Geschorst was-ie al, raadsgriffier Nico Broekema van de gemeente Westland. Nu is hij ook ontslagen.

Raadsgriffier Nico Broekema van de gemeente Westland is met onmiddellijke ingang ontslagen. Dat heeft de gemeenteraad dinsdag besloten. Broekema wordt ervan beschuldigd de geheimhoudingsplicht te hebben geschonden en gemeentegeld hebben besteed aan een hobby van hem, is gebleken na onderzoek van Hoffman Bedrijfsrecherche. De griffier was in september al geschorst.

Broekema gaat zijn ontslag aanvechten, zo heeft hij in een reactie laten weten.

 

Tal van misstanden

De verrichtingen van Broekema staan beschreven in drie rapporten die dinsdagavond openbaar zijn gemaakt. De rapporten spreken van tal van misstanden, zoals 'schending van de geheimhouding, het ten laste van de gemeente brengen van een groot aantal uitgaven die zelfstandig zijn gedaan en niet aan het werk zijn gerelateerd, schending van de regels inzake onpartijdigheid en onafhankelijkheid en ongepaste bejegening van medewerkers en derden'.

 

Terugvorderen

Broekema zou 48.000 euro aan gemeentegeld hebben gebruikt voor 'zijn hobby' Lokaal13, een netwerk voor griffiers en gemeentesecretarissen. Een deel heeft hij besteed aan de anti-windenergielobby. De raad van Westland wil het bedrag op Broekema verhalen.

 

Bevoordelen

De griffier blijkt ook twee raadsleden hebben bevoordeeld door ze te voorzien van allerlei vertrouwelijke informatie. Het gaat om de fractievoorzitter Peter Duijsens van lokale partij Westland Verstandig en John raadslid John Witkamp van de LPF. Ze kregen van Broekema bijvoorbeeld informatie uit de vertrouwenscommissie voor de herbenoeming van de burgemeester, vertrouwelijke arbo-gerelateerde zaken, e-mails over het onderwerp geheimhouding waar in de raad discussie over was. ,,Duijsens pochte vaak in de raad dat hij over kennis beschikte die anderen niet hadden. Duidelijk is geworden dat deze informatie afkomstig was van de griffier", liet de fractie van het CDA dinsdagavond weten.

 

Aanvechten ontslag

Broekema gaat zijn ontslag bij de rechter aanvechten. Volgens Broekema heeft hij de afgelopen periode alle aantijgingen weerlegd, maar daar wordt volgens hem volledig aan voorbijgegaan. ‘Vanaf de schorsing op 8 september heeft men een proces van fact fishing opgezet, om verwijten te construeren en achteraf de schorsing en nu het ontslag een schijn van legitimatie te geven. In dat proces heeft men mij geen gelijke positie en eerlijk proces gegeven’, aldus Broekema.

 

Schade verhalen

Hij bestrijdt tevens de gemeente financiële schade te hebben toegebracht. ‘Alle uitgaven voor Lokaal 13 waren legitiem en vielen binnen het mandaat van de griffier. Zowel het besluit tot schadeverhaal als het ontslag vecht ik aan. Omgekeerd zal ik de schade die mij is en wordt toegebracht, verhalen.’ Hij zegt ‘met vertrouwen’ de rechtszaak over zijn ontslag tegemoet te zien. ‘Ik zal niet rusten tot de onderste steen boven is en tevens de aan mij toegebrachte schade hersteld is.’ (ANP/redactie)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Kees op
@Arjen, dan had je de stukken toch eens wat beter moeten lezen! Er is helemaal geen sprake van persoonlijke verrijking/zaken o.i.d. De betrokken griffier heeft uitgaven gedaan voor een gemeentelijk netwerk, waar hij toestemming voor had. En waarvan de activiteiten openbaar zijn. Geen persoonlijk gewin dus. Een dat andere geval betreft informatie over stukken die hij verstuurd heeft naar raadsleden (uit de oppositie), die niet (meer) geheim) waren , en waarmee hij hen in dezelfde informatiepositie bracht dan de coalitiepartijen, die hem nu ten val hebben gebracht. Kwestie van een zeer integere griffier, die ten strijde trok tegen de achterkamertjespolitiek, en die meteen te grazen is genomen door het politieke establishment die via een zwak onderzoeksrapport stokken heeft gezocht om hem te kunnen slaan. Dit gaat uiteraard uitgevochten worden in de rechtszaak, en ik denk dat dit de gemeente veel geld gaat kosten op grond van onvoldoende gemotiveerd ontslag op basis van een onzorgvuldig onderzoek. En ik vermoed dat dit nog wel enkele bestuurders in zijn val gaat meeslepen, zoals ook gebeurd is in vergelijkbare gevallen (Verversoap in Schiedam bijv.)
Door Arjen op
Wanneer je de stukken van het onderzoek doorleest (https://www.gemeentewestland.nl/gemeenteraad-en- … dan komt er een ontluisterend beeld naar boven. Een griffier in persoonlijke politieke items de politieke arena inbrengt. Die lichtzinnig omspringt met gemeenschapsgeld en dat lijkt te gebruiken voor persoonlijke zaken. Een griffier die een tweetal raadsleden - fracties van extra geheime informatie voorziet en de rest van de raad (zowel oppositie als coalitie) niet meeneemt. Een griffier die bewust journalisten voorziet van geheime informatie. Het is niet te filmen!
Bijzonder dat het jarenlang heeft kunnen voortduren.
Door een burger op
Dualisme is zo’n begrip uit de politiek dat vragen oproept als je mensen op straat hier naar vraagt.

Eenvoudig gezegd: het is een scheiding van uitvoering en controle. In een duaal stelsel zijn deze taken strikt gescheiden. Deze vorm van besturen is sinds 2002 ingevoerd in de gemeentepolitiek. In de gemeente bestuurt het college (de burgemeester en de wethouders) en controleert de gemeenteraad.

Een duaal stelsel is ook bedoeld om de politiek opener en aantrekkelijker te maken. Het mooiste is het als de gekozen raadsleden (dus ook die van de coalitiepartijen die in het college zitten) zich kritisch en onafhankelijk opstellen ten opzichte van het college. Het doel hiervan is dat in het debat een keuze wordt gemaakt die breed gedragen wordt en dus niet alleen door de coalitiepartijen.

Bij niet-dualistische besluitvorming stemmen bestuurders vooraf hun voorstellen af met de raadsleden in die beruchte achterkamertjes. In het duale stelsel zullen alle raadsleden over dezelfde gegevens moeten kunnen beschikken en niet slechts de coalitiepartijen. Het openbare debat in gemeenteraad heeft anders minder betekenis.
Door Kees (waterlander) op
Als je de stukken, die vandaag gepubliceerd zijn, op je in laat werken, dan rest de conclusie dat het binnen de gemeente Westland een rare bedoening is. De onwelriekende geur stijgt op uit het gemeentehuis.De raadsgriffier oefent een nevenfunctie uit die bij 'iedereen' bekend is en doet daar uitgaven voor, die betwistbaar zijn, maar nog nooit onderwerp van discussie zijn geweest.
Maar nu plots is het wel een probleem omdat van de griffier vermoed wordt dat hij de oppositie vertrouwelijke informatie (die dat feitelijk niet meer was) heeft gegeven. En plots blijken enkele griffie-medewerkers de griffier niet meer te pruimen, terwijl daarvoor nooit een wanklank is vernomen.
Het lijkt op een opoffering van een pion (i.c. de griffier) binnen een groter spel, waarbij burgemeester van der Tak waarsch. als super inquisiteur heeft geopereerd, maar minimaal als Pontius Pilatus. En dat alles op basis van een rapport van Hoffmans recherche dat niet eens voldoet aan de minimale eisen voor een dergelijk integriteitsonderzoek.
Dat worden langdurige rechtzaken, uitmondend in een veroordeling van Hoffmans voor onzorgvuldigheid en waarsch. een hoge schadevergoeding voor de griffier, te betalen door de gemeente.