Teruggekeerde Syriëgangers 

Het gaat bijvoorbeeld om teruggekeerde Syriëgangers of jongeren die naar extremisme neigen. Het werkelijke aantal mensen dat op de lokale radar staat ligt hoger, aangezien slechts negen van de 25 gemeenten die de Volkskrant benaderde de aantallen kwijt wilden.

 

Terroristische aanslag

Terreurverdachte Hardi N. uit Arnhem werd volgens burgemeester Ahmed Marcouch mede dankzij een melding van de gemeente bij de inlichtingendiensten aangehouden. Hij wordt samen met zes anderen veracht van het voorbereiden van een grote terroristische aanslag in Nederland.

 

Grote rol

'Gemeenten spelen een grote rol in tijdige herkenning van radicalisering binnen hun gemeente of regio', schreef de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid eind 2014 in een handreiking voor gemeenten. 'Een voorbeeld is een wethouder onderwijs die alle schooldirecteuren in de gemeente uitnodigt om te bespreken in hoeverre zij iets merken van radicalisering. Ook in bestuurlijke contacten met religieuze instellingen kunnen signalen van radicaliseringsproblematiek aan de orde komen.' (ANP)