of 60775 LinkedIn

Gemeenten mogen vingerafdrukken niet vernietigen

De opslag van vingerafdrukken bij het aanvragen van een paspoort mag van de baan zijn, dat betekent niet dat gemeenten de al opgeslagen afdrukken zo maar mogen vernietigen.
11 reacties
De opslag van vingerafdrukken bij het aanvragen van een paspoort mag van de baan zijn, dat betekent niet dat gemeenten de al opgeslagen afdrukken zo maar mogen vernietigen. Niet alleen de landelijke opslag maar ook de bestaande decentrale databanken vallen onder het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Onduidelijkheid
Dat stelt woordvoerder Vincent van Steen van het ministerie. Hij reageert hiermee op gerezen onduidelijkheid onder gemeenten en de VNG hoe het nu verder moet met de vingerafdrukken die de gemeenten hebben opgeslagen. Binnenlandse Zaken stuurt vandaag of morgen een nieuwsbrief om helderheid te verschaffen.

RAAS
Gemeenten zijn officieel nog steeds verplicht vingerafdrukken van burgers die een nieuw paspoort aanvragen op te slaan in decentrale databanken , de zogeheten RAAS-systemen. Dit in afwachting van de ontwikkeling van landelijke opslag. Het kabinet was hiermee al begonnen, maar ziet nu wegens technische problemen af van de landelijke opslag. 

Vernietiging Rijkstaak
Vraag is nu of de gemeenten bij een nieuwe aanvraag de afdrukken nog steeds moeten opslaan en wat ze moeten doen met de al opgeslagen afdrukken. De VNG vraagt zich bijvoorbeeld af of de banken met terugwerkende kracht geleegd kunnen worden, maar ziet de vernietiging toch meer als een taak van het Rijk.  ‘Gemeenten kunnen zelf niet in de RAAS-systemen wijzigingen aanbrengen. Daartoe is een opdracht van het ministerie nodig. We wachten op meer duidelijkheid hierover’, stelt een woordvoerder.

Helderheid
Van Steen van Binnenlandse Zaken begrijpt dat enige verwarring mogelijk is. ‘We sturen zo snel mogelijk een nieuwsbrief waarin we duidelijkheid verschaffen’. Veel gemeenten zijn zo wie zo tegen elke vorm van opslag, maar ook zij  zullen de wet nog even moeten uitvoeren: ‘tot de regels definitief zijn gewijzigd blijft het opnemen van de afdrukken in de RAAS opslag verplicht.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Michiel Jonker op
Typisch Nederlands, om ten behoeve van onze oosterburen de taalpurist uit te gaan hangen. "Sowieso" is foeilelijk, omdat de letters in het Nederlands een andere klank suggereren dan in het Duits.

In allerlei talen zie je dat de spelling van buitenlandse woorden na verloop van tijd wordt aangepast aan het eigen letter- en spellingsysteem. Ik vind "zowiezo" in het Nederlands veel mooier dan "sowieso", dat doet denken aan bepaalde dialecten waarin men de z helemaal niet meer schijnt te kunnen uitspreken. "Seg ut maa hoo, je kemme sowieso alles fuh-telluh."
Door Joke (corrector) op
Zo wie zo? Sowieso! Zie poster met de 'tien tekstblunders die wij nooit (meer) maken' op http://tekstschrijver-tim.nl/2011/04/01/tien-tekstblunders/
Door Hans op
Het wordt hoog tijd dat het gezonde boerenverstand terugkeert. Het totale lekenbestuur, incl. de overkill aan management moet drastisch worden verminderd. Dus kleinere gemeenteraden en colleges en een kleinere 1e en 2e Kamer. Een zinvolle takendiscussie is gewenst. En er is nog zoveel te besparen. Ik geef een tweetal voorzetjes. Schaf af het totaal onzinnige BTW-compensatiefonds en ook de Wet WOZ. Beiden zijn geweldig arbeidsintensief opgetuigde kerstbomen die enkel wat geld overbodig rondpompen.
Door G.D.Johanns (voormalig rijksambtenaar) op
Tja, natuurlijk zijn er regels die in acht genomen moeten worden voordat de opgeslagen gegevens vernietigd kunnen worden. De overheid behoort altijd zorgvuldig te handelen.
Maar een behoorlijk (gezond) wantrouwen is op zijn plaats: de zorgvuldigheid moet er niet toe gaan leiden dat dit jaren gaat duren. Want dan zijn er voor de techneuten (wier "briljante" idee nu schipbreuk geleden heeft) weer mogelijkheden om het op nieuw te proberen.
Zie ook het elektronische patiënten dossier. Nu verworpen in de Eerste Kamer. Maar gelooft er iemand dat al die nijvere ambtenaren en consultants die er tijd in gestoken hebben van het idee af zijn?
Ik heb de stellige overtuiging dat die wachten op de "nieuwe ronde met nieuwe kansen". Die beleidsambtenaren zijn natuurlijk stellig overtuigd van de waarde van hun idee; zij creëren dus hun eigen nieuwe mogelijkheden om er in de toekomst weer mee te komen. Zo werken professionals.
Door Jan op
Correctie: vijf(!) conclusies.
Door Jan op
@Peter

Als je ervanuit gaat dat de overheid altijd handelt met volstrekt zuivere motieven, op basis van perfecte kennis en zonder fouten te maken, dan kun je drie conclusies trekken:
- de overheid is God;
- de overheid heeft geen vingerafdruk-bestanden nodig, want zij weet alles toch al en kan alles toch al;
- de overheid is Big Brother en we leven dus in een totalitaire staat;
- burgers die ook God zijn, hebben van de overheid niets te vrezen;
- alle andere burgers zijn niet meer dan slaven en kunnen elk moment door de almachtige overheid worden geëlimineerd.

In de werkelijke wereld is de overheid allerminst perfect. In de hele geschiedenis is niet één overheid bekend met zuivere motieven. Nu weer het nieuws dat onbevoegden bij telecom- en internet-gegevens kunnen, en dat zulke gegevens in Nederland 2,6 miljoen keer per jaar bij providers worden opgevraagd door 50.000 personen, en in de meeste(!) gevallen zonder dat de regels worden nageleefd (bijvoorbeeld: het doel waarmee de gegevens worden opgevraagd, valt achteraf niet meer te achterhalen).

Hoeveel van die 50.000 personen (bijvoorbeeld onbevoegde politieagenten) hebben contact met criminele organisaties, of met andere corrupte ambtenaren? Honderd? Vijfhonderd? Tweeduizend?

Wie in Nederland een conflict heeft met wie dan ook (overheid, bedrijf, buurman met "connecties") is uitermate kwetsbaar als er straffeloos door onbekenden in zijn privé-leven gesnuffeld kan worden. Dat is nu het geval.

Dankzij onze wakkere regeerders en "volksvertegenwoordigers", die voor wetten hebben gestemd die dit mogelijk maken.
Door Cor Fijma (gepensioneerd gemeenteambtenaar) op
De vingerafdrukken zijn bescheiden als bedoeld in de Archiefwet 1995. Vernietiging is pas mogelijk als deze bescheiden zijn opgenomen in lijsten van voor vernietiging in aanmerking komende stukken.
En Roeland: "vernietigd" moet zijn "vernietigt"
Door Peter op
Ik vertrouwde het ook al niet en vraag mij af of het Identitetsbewijs wel gaat werken. Er wordt maar raak geregistreerd, gekoppeld en geraadpleegd. Politie die in strijd met de wet kentekens registreert en onrechtmatig gegevens bij providers opvraagt. Lijkt mij nog maar een topje van de ijsberg. Ik snap niet dat mensen zeggen: "geef niet, ik heb niets te verbergen". Ik ook niet, maar heb mij privacy lief. Geef iedereen een chip die constant een signaal uitzendt, dan weet je precies wat ieder doet en zich bevindt. Nog goed voor de werkgelegenheid. Ik vraag mij af of wij niet erger zijn dan de Stasi. Nog een jaar of twee en kan ik met pensioen en overweeg steeds vaker of ik niet naar Luxemburg of zo ga emigreren. CBP sterkte toegewenst; er is nog heel veel te doen voor jullie, maar ach, met zo'n kabinet past men de wet wel aan.
Door sowieso (taalverbetering) op
Het is "sowieso" en niet "zo wie zo"
Door Jan op
Gek, je zou verwachten dat het rijk met één enkele zin duidelijkheid zou kunnen geven: "Omdat de centrale opslag van de baan is, hoeven de vingerafdrukken van nieuwe aanvragers niet meer opgeslagen te worden, en mogen de reeds opgeslagen vingerafdruk-bestanden worden verwijderd." Dat stuur je dan per email naar alle gemeenten, en je zegt dat er nog een officiële brief achteraankomt.

Maar nu zegt het rijk een "nieuwsbrief" nodig te hebben die nog even op zich zal laten wachten. Het gebruikelijke, onbetrouwbare gekronkel en gedraai van de overheid.

Blijf toch met je tengels van mijn vingers af.