of 60715 LinkedIn

Gemeenten blijven strijden tegen herindeling

De Tweede Kamer debatteert dinsdag en woensdag over twaalf gemeentelijke herindelingen waarbij 33 gemeenten betrokken zijn. De voorstellen tot samenvoeging van Groningen, Ten Boer en Haren en de samenvoeging van vijf gemeenten in de Hoeksche Waard zijn omstreden.

De Tweede Kamer debatteert dinsdag en woensdag over maar liefst twaalf gemeentelijke herindelingen waarbij 33 gemeenten betrokken zijn. Het gros van de herindelingsvoorstellen is onomstreden. Dit geldt niet voor het voorstel tot samenvoeging van Groningen, Ten Boer en Haren en de samenvoeging van vijf gemeenten in de Hoeksche Waard. Haren strijdt al tijden voor zelfstandigheid. In een laatste poging aan herindeling te ontkomen, roepen de Samenwerkende Raadsfracties Hoeksche Waard en het Burgercomité Hoeksche Waard de Tweede Kamer op tegen het herindelingsvoorstel te stemmen.

Klakkeloos opschalen

‘Herindelen is achterhaald, het tij is al gekeerd en het is de hoogste tijd voor nieuwe

vormen van samenwerking. We doen een beroep op uw morele kompas: roep een halt toe aan klakkeloos opschalen.’ Dat is de boodschap van de Samenwerkende Raadsfracties Hoeksche Waard en het Burgercomité Hoeksche Waard aan de leden van de Tweede Kamer. Zij behandelen woensdag het wetsvoorstel tot samenvoeging van Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen.

 

Niet doelmatiger

In een manifest dat aan de Kamer is gestuurd, zetten de Samenwerkende Raadsfracties Hoeksche Waard en het Burgercomité Hoeksche Waard de minpunten van een herindeling op een rij. Ze halen daarbij een keur aan studies naar de effecten van herindelingen aan, waaruit onder meer blijkt dat heringedeelde gemeenten niet doelmatiger werken en dat er na een herindeling geen aantoonbaar financieel voordeel is behaald voor de deelnemende gemeenten en hun inwoners.

 

Uitkomsten verdraaien

De provincie Zuid-Holland, die het initiatief tot herindeling overnam nadat de vijf betrokken gemeenten er onderling niet uitkwamen, krijgt er flink van langs. ‘Bij gebrek aan feiten om de herindeling te onderbouwen maakt provincie Zuid-Holland gebruik van framing en van algemene uitspraken. Ook verdraaien zij uitkomsten en ervaringen uit de bestuurlijke praktijk. U wordt dus gevraagd een uitspraak te doen op basis van een dossier met gebrekkige, eenzijdige en gekleurde informatie en bovendien staat u ook nog onder druk van een oude kabinetsuitspraak dat opschalen de meest gewenste optie is voor kleinere gemeenten.’

 

Teleurstelling

Het college van Haren heeft medio maart, in aanloop naar de plenaire Kamer behandeling, een brief aan de leden van de Tweede Kamer gestuurd. Daarin spreekt het onder meer zijn teleurstelling uit over ‘het feit dat er toe nu toe onvoldoende waarde is gehecht aan de versterking van de bestuurskracht, financiële positie, regionale samenwerking en versterking van de ambtelijke organisatie’. Ook wordt er in de brief nogmaals gewezen op het geringe draagvlak onder de bevolking om te fuseren met Groningen en ten Boer. Het college stelt dat er geen zorgvuldig proces is gevolgd door zowel de provincie Groningen en door de minister. De Kamer behandelt het wetsvoorstel dinsdagavond.

 

Als na de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer met de herindelingsvoorstellen, moeten de betrokken gemeenten per 1 januari 2019 zijn gefuseerd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Het manco van de lokale democratie is dat raadsleden bij hun stemgedrag ook lang niet altijd al hun stemmers vertegenwoordigen. Daarnaast wordt op microniveau bovendien niet altijd ingezien wat kwalitatief voor onze algemene staatkundige inrichting noodzakelijk is. Het klinkt paternalistisch, maar het zijn wel de feiten.
Daarmee wil ik overigens niet zeggen dat alles wat van boven komt altijd het puikje van de zalm is. Kritische beoordeling van beleidsvoorbereiding blijft altijd nodig voordat tot besluitvorming wordt overgegaan..
Door C.F. de Graaf (Ambassadeur Senatus Consultum (www.senatusconsultum.nl)) op
Het is de vraag of er sprake is van efficiëntere bestuurlijke inrichting, want dat had natuurlijk de Provincie moeten aantonen. De Provincie blijft erg in gebreke nu ze nut, noodzaak en urgentie niet hebben kunnen aantonen, laat staan te bewijzen. Feit blijft dat drie gemeenten met gekwalificeerde meerderheden zich TEGEN herindeling hebben uitgesproken en als handreiking een versterkte samenwerking hebben uitgewerkt. Het groot, groter, grootst staat niet gelijk aan goed, beter, best. Verre van dat. Dus om de democratie te respecteren zou je in het geval van de Hoeksche Waard een versterkte samenwerking, want dat is via drie amendementen in drie van de vijf gemeenten aangenomen, moeten uitwerken. Dat is democratie en dat behoort het enige te zijn waarop men zich zou moeten richten. De rest is onzin en bij het opleggen van een herindeling lap je feitelijk de democratie aan je laars. Als dat gebeurt, dan lappen de woedende en verraden inwoners de landelijke politieke partijen straks aan hun laars bij de te houden gemeenteraadsverkiezing in november, en zullen echte lokale politieke partijen een ruime meerderheid gaan halen en blijven de landelijke politieke partijen gematginaliseerd over. En volkomen terecht. Wie niet naar de inwoners luistert, die moet dan ook de gevolgen daarvan dragen. dat is democratie!
Door H. Wiersma (gepens.) op
Besluitvorming gericht op een efficiënte bestuurlijke inrichting is in dit stadium essentieel. Daarbij is de huidige tendens dat vanwege de noodzakelijke bestuurskracht het beste kan worden gestreefd naar grotere bestuurseenheden, waarbij in willekeurige volgorde het accent vooral wordt gelegd op sociale, financieel/economische, woningbouw en infra-structurele aspecten. Beperkte invloeden van onderaf, zoals bestaande lokale voordelen, bestuurspluche e.d. behoren bij de besluitvorming hierover geen overheersende rol te spelen. Hopelijk zullen onze vertegenwoordigers in de Tweede Kamer dat ook inzien.